Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 98:

ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Główna lokalizacja: Lokalizacja ścieżki w koronach drzew to Osiedle Nowy Prokocim – część działki ewidencyjnej nr 354/59 obręb 055 pomiędzy ul. Kurczaba i ulicą Wielicką w Dzielnicy XII.

Opis projektu

Niniejszy projekt zakłada przekształcenie zielonego terenu przy ul. Kurczaba w unikatową na skalę całego Miasta ścieżkę w koronach drzew.  

Wejście na tego typu podwyższenie wprowadzi mieszkańców w nowe spojrzenie na otoczenie.  Ścieżka pozwoli też z innej perspektywy zobaczyć bujną roślinność i podglądnąć życie ptaków.

/Na dole strony znajdują się zdjęcia poglądowe z przykładami realizacji - zapraszamy do oglądnięcia!/

Dzięki  głosom mieszkańców w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego teren jest aktualnie uporządkowywany i trwają prace dotyczące inwentaryzacji zieleni.
Tegoroczny projekt zakłada przekształcenie nieużytkowanego terenu zielonego w parkową ścieżkę w koronie drzew. Teren zielony znajduje się na działkach Gminy Kraków, w obowiązującym planie zagospodarowania oznaczony jest jako teren zieleni urządzonej ZP (numery działek 354/59 wg planu zagospodarowania). Obecnie teren jest niedostępny. Naturalne ukształtowanie terenu w formie jaru predysponuje, aby w tym miejscu utworzyć unikatowa atrakcję. Drewniane kładki zabiorą nas w podróż pomiędzy drzewa. Umożliwią także mieszkańcom osiedla szybką i bezpieczną przeprawę z trudno dostępnym obecnie psim wybiegiem.
Teren, na którym ma znaleźć się ścieżka zlokalizowany jest przy ulicy Kurczaba, w południowo - wschodniej części miasta. Dolina jest łatwo dostępna dla osób podróżujących rowerem czy samochodem oraz tych, którzy zdecydują się na przyjazd komunikacją miejską.
Proponowana trasa spacerowa składać się  będzie z drewnianej kładki, a także  wystających platform z ławeczkami do spokojnego odpoczynku. Na trasie spacerowej znajdą się przystanki edukacyjne: przyrodnicze tablice informujące o otaczającej faunie i florze.
Pod ścieżką znajdzie się alejka z ławkami oraz miejscem zabaw dla dzieci: zjeżdżalnia rynnowa, ścianka wspinaczkowa.

W ramach tegorocznej edycji BO proponuje się:
- utworzenie drewnianego pomostu z wystającymi platformami z ławeczkami do spokojnego odpoczynku,
-  utworzenie alejek spacerowych pod ścieżką w różnych formach: nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia mineralna, podesty drewniane, podesty metalowe/kratownice,
-  dodanie „zielonej ściany” (z żywopłotu/tuj lub innych krzewów) między psim wybiegiem, a granicą parku, mającej na celu dodatkowe wyciszenie terenu od ruchu samochodowego dobiegającego od strony ul. Wielickiej;
- montaż ławek z oparciem typu antywandal,
- montaż koszy na śmieci,
- montaż oświetlenia, 
- posadzenie nowych drzew i roślin,
- oraz zachowanie naturalnego charakteru parku z minimalną ingerencją w przyrodę.
Obszar zajmuje powierzchnię ok. 1 ha i jest usytuowany w dolince. Należy nadmienić, iż nie ma drugiego terenu z tak ciekawym typem ukształtowania nie tylko na terenie XII Dzielnicy, ale i w całym Krakowie!
Wykorzystując walory tego terenu, proponuje się uwzględnić ściankę wspinaczkową i zjeżdżalnie typu rynnowego dla dzieci, a w zimie możliwość bezpiecznego zjeżdżania sankami.
Chcemy inspirować się rozwiązaniami jakie były realizowane przy parku na ul. Wadowickiej. Założenia dotyczące zagospodarowania tego terenu, które są przedmiotem niniejszego wniosku stanowią proponowane rozwiązania.
Należy uwzględnić realizację parku do wysokości wnioskowanej kwoty w ramach niniejszego wniosku.
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ścieżka w koronach drzew byłby miejscem odpoczynku dla sporej ilości osób z walorami edukacyjnymi,  gdyż będzie to unikatowa atrakcja przyrodnicza w skali całego Miasta. Niniejszy projekt ukierunkowany jest do wszystkich mieszkańcy Gminy Miejskiej Krakowa.


Niniejszy projekt stanowi odpowiedź na spore zainteresowanie ze strony mieszkańców, którzy apelowali, aby na tym gęsto zaludnionym obszarze ustanowić park z prawdziwego zdarzenia. Ponadto beneficjentami tego projektu były by też dzieci, dlatego należy uwzględnić atrakcje w postaci zjeżdżalni rynnowej oraz ścianki wspinaczkowej.

 Użytkownikami przyszłego parku to też w znacznym stopniu seniorzy, dla których należy uwzględnić udogodnienia dla tej grupy odbiorców takie jak m.in. łagodne dojścia, ławki z oparciem typu „antywandal”. 

Zagospodarowany park w założeniach niniejszego wniosku byłby miejscem odpoczynku i złapania oddechu w codziennym biegu.
Teren ten, choć znajduje się w centralnym miejscu Dzielnicy XII jest nieeksponowany dla mieszkańców… Zmieńmy to!  Zaopiekujmy się zapomnianą zielenią i wydobądźmy z niej prawdziwe piękno!

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt budowlany Sporządzenie projektu dla przedmiotowego wniosku 90 000,00 PLN
Realizacja projektu Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu i utworzenia ścieżki w koronach drzew 1 310 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja Sporządzenie projektu budowlanego dla przedmiotowego wniosku 2022
Realizacja budowy ścieżki w koronach drzew oraz zagospodarowanie Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu i utworzenia ścieżki w koronach drzew 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przekształcenie nieużytkowanego terenu zielonego przy ul. Kurczaba w parkową ścieżkę w koronach drzew. Inwestycja przyczyni się do utworzenia atrakcji turystycznej, o wysokich walorach edukacyjno-przyrodniczych. Dodatkowo, podniesie walory estetyczne Dzielnicy XII, tworząc atrakcyjne miejsce do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót