Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 1 NR 37:

Joga w centrum. Aktywność i integracja.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 1 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38

Opis projektu

W ramach projektu "Joga w centrum. Aktywność i integracja." mieszkańcy Dzielnicy I będą mieli możliwość uczestniczenia w cyklicznych zajęciach jogi w 2022 roku. Głównym założeniem projektu jest jego dostępność dla wszystkich mieszkańców, stąd też: 
- zajęcia są w pełni darmowe a uczestnictwo w nich nie wiąże się z zakupem jakiegokolwiek sprzętu czy stroju 
- zajęcia są adresowane dla różnych grup wiekowych i sprawnościowych. Mogą w nich wziąć udział seniorzy, kobiety w ciąży, młodzież, osoby dorosłe, sprawne i mniej sprawne.  
- zajęcia będą realizowane zarówno w godzinach porannych, tak, aby mogli w nich brać udział seniorzy i mamy z dziećmi, jak i wieczorem, z myślą o osobach kończących pracę o 16-17.
 
W ramach projektu Joga dla wszystkich Krakowian przeprowadzone zostaną:
- 2 zajęcia po 1,5 h tygodniowo dla osób starszych i mniej rozruszanych (godziny poranne) 
- 2 zajęcia po 1,5 h tygodniowo dla mam z dziećmi (godziny poranne)
- 2 zajęcia po 1,5 h tygodniowo jogi ogólnej (godziny popołudniowo-wieczorne) 
 
Zajęcia będą się odbywać w specjalnie do tego celu wynajętej sali do ćwiczeń o powierzchni minimum 40 m2, zapewniającej komfort i dobre warunki. Sprzęt do ćwiczeń będzie każdorazowo zapewniany przez instruktora, tak, aby praktyka jogi była dostępna dla każdego i nie wymagała żadnych nakładów finansowych. Zajęcia będą prowadzone przez osobę posiadającą tytuł Instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Hatha Joga, poświadczony dyplomem wyższej uczelni. Instruktor będzie posiadał wiedzę na temat bezpiecznego prowadzenia zajęć z osobami o różnych ograniczeniach i potrzebach. 
 
Joga jest aktywnością fizyczną dostępną dla wszystkich - niezależnie od wieku, kondycji fizycznej, wagi, sprawności etc. Dzięki zajęciom uczestnicy będą mogli realnie wpływać na zdrowie i sprawność fizyczną. Przekonają się, że aby być aktywnym fizycznie niekoniecznie trzeba kupować drogi sprzęt i karnet do klubu sportowego. Uczestnicy zajęć zaznajomią się z podstawowymi asanami (pozycjami), tak, aby w przyszłości mogli sami je wykonywać w domu, wypracować zdrowe nawyki i w ten sposób stale dbać o swoje zdrowie. 
 
Zajęcia jogi sprzyjają integracji - każdorazowo uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się z grupą przy herbacie swoimi doświadczeniami, poznania osób znajdujących się często w podobnej sytuacji życiowej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt odpowiada na dwa problemy. 

 
Jeden z nich to potrzeba aktywności fizycznej jako przejaw dbania o siebie i swoje zdrowie. Często jest tak, że barierą przy podjęciu aktywności fizycznej są finanse, obawa, że wyjściowy stan zdrowia i kondycji fizycznej nie pozwoli na udział w zajęciach. Dzięki projektowi mieszkańcy Dzielnicy I będą mieli możliwość uczestniczyć za darmo w zajęciach w pobliżu ich miejsca zamieszkania. W dodatku w zajęciach, w których obecny stan zdrowia, kondycja, waga czy wiek nie są przeszkodą i nie wykluczają. Joga jest taką aktywnością, którą po początkowym okresie ćwiczenia pod okiem instruktora można samodzielnie wykonywać w domu, bez jakichkolwiek nakładów finansowych. I to właśnie jest długoterminowym celem projektu - pokazanie uczestnikom, że mogą, nauczenie ich jak, tak, aby ta wiedza mogła owocować kolejnymi latami samodzielnej praktyki w domu i dbaniem o swoje zdrowie. 
 
Drugim problemem jest postępująca atomizacja społeczeństw, szczególnie miejskich. Chcemy, żeby wspólne ćwiczenie jogi stało się również okazją do spotkania, do poznania osób znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej a często mieszkających po sąsiedzku. Stąd istotnym elementem projektu jest to dodatkowe pół godziny po zajęciach, kiedy przy herbacie uczestnicy mogą wymienić doświadczenia na temat samych ćwiczeń, ale także poznać się, stworzyć więzi. Ma to szczególnie dużą wagę dla rodziców wychowujących małe dzieci, przez co w pewien sposób izolowanych społecznie oraz dla seniorów. Projekt ma więc również wymiar prospołeczny - ma na celu odbudowywanie międzyludzkich więzi sąsiedzkich w tkance miasta.
 
Obydwa te problemy w sposób szczególny nasiliły się po ponad rocznej izolacji spowodowanej epidemią coronavirusa. Zamknięte obiekty sportowe, brak konieczności przemieszczania się powodują pogorszenie kondycji fizycznej. Natomiast izolacja społeczna, zakaz spotykania się, zarówno w szkole, pracy jak i klubach seniora powoduje zaburzenia dobrostanu psychicznego. Zajęcia jogi wychodzą naprzeciw obu tym problemom - są okazją do poprawy kondycji fizycznej poprzez ćwiczenia oraz dobrostan psychiczny poprzez wymiar integracyjny spotkań.   
 
Warto też podkreślić, że zajęcia będą się odbywać w obrębie Starego Miasta oraz na Kazimierzu - częściach miasta podlegających intensywnej gentryfikacji. Dzięki projektowi chcemy pokazać mieszkańcom, że w Dzielnicy I nie tylko turyści znajdą miejsca, gdzie można aktywnie i mile spędzać czas, że w centrum miasta jest też miejsce dla mieszkańców i ich codziennego życia i aktywności.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Promocja Kreacja graficzna wydarzenia - 2 000 zł Druk plakatów B1 - 800 złEkspozycja plakatów B1 (14 dni) na słupach reklamowych (40 słupów, na każdym słupie 5 plakatów B1 w pasku) - 3500 złTygodniowa kampania w social media 1 000 zł 7 300,00 PLN
Wynajem sali Wynajem sali o powierzchni minimum 40 m2 z zapleczem sanitarnym, 60 zł x 264 zajęć 15 840,00 PLN
Wynagrodzenie dla instruktora jogi Koszt zawarcia umowy z instruktorem jogi. Instruktor jogi powinien mieć uprawnienia do wykonywania zawodu "Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hatha joga" oraz aktywne ubezpieczenie. Powinien też mieć doświadczenie w marketingu i promocji. Wynagrodzenie instruktora za jedną jednostkę zajęć 1,5 h - 250 zł 6 zajęć tygodniowo x 44 tygodnie = 264 zajęć 66 000,00 PLN
Artykuły pielęgnacyjne dla niemowląt Stół do przewijania 100 zł podkładka do pielęgnacji 30 zł nocnik 20 zł pokrycie podkłładki do pielęgnacji 20 zł x 2 = 40 zł 190,00 PLN
89 330,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zawarcie umowy z instruktorem Wyszukanie i zawarcie umowy z instruktorem na prowadzenie zajęć 1-15 stycznia 2022
Wynajem sali Wyszukanie sali i zawarcie umowy najmu 15-31 stycznia 2022
Promocja Projekt, wydruk i dystrybucja plakatów, kampania w social mediach 1-15 lutego 2022
Realizacja zajęć jogi Realizacja zajęć jogi w wymiarze 6 zajęć tygodniowo,każde zajęcia po 1,5 h Prowadzenie stron na Facebook iInstagram (w gestii instruktora) 16 lutego - 15 grudnia 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Joga jest aktywnością fizyczną dostępną dla wszystkich - niezależnie od wieku, kondycji fizycznej, wagi oraz sprawności. Dzięki zajęciom uczestnicy będą mogli realnie wpływać na zdrowie i sprawność fizyczną. Zajęcia jogi sprzyjają integracji mieszkańców.
powrót