Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 9 NR 38:

Przywrócenie 2 ławek ul. Karabuły i 6 nowych w Lasku Zaborze

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 9 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica Dębniki oś. Ruczaj lasek Zaborze część polna ul. ks. Karabuły - własnośc Gmina Kraków

Dodatkowe lokalizacje: ul. ks. Karabuły montaż 2-ch ławek, koszy na śmieci, oraz w lasek Zaborze i jego okolice montaż 6 ławek

Opis projektu

Montaż 8 ławek dla mieszkańców rejonu os. Ruczaj Lasek Zaborze w tym wzdłuż ul. ks. Karabuły 2 ławki (zdemontowane w listopadzie 2020 przez ZZM) - działka własność Gminy Kraków. Jedyne miejsce spacerów mieszkańców dzielnicy Ruczaj w tym seniorów i młodych ludzi z dziećmi. W tym rejonie ul. Obozowa nie  ma ani chodników ani trawników. Wskazane miejsce jest jedyną oazą wytchnienia w tej sukcesywnie betonowanej dzielnicy.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jedyne miejsce spacerów mieszkańców dzielnicy Ruczaj w tym seniorów i młodych ludzi z dziećmi. W tym rejonie ul. Obozowa nie  ma ani chodników ani trawników. Wskazane miejsce jest jedyną oazą wytchnienia w tej sukcesywnie betonowanej dzielnicy. Serdeczna prośba o pomoc bowiem ławki jakie pozostały w Lasku są zmurszałe i zdekompletowane bez oparć.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
ławki montaż ławek 12 000,00 PLN
12 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
dostawa i montaż ławek montaż ławek 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zakup i montaż 8 ławek parkowych z oparciem dla Mieszkańców rejonu os. Ruczaj Lasek Zaborze. Aktualnie jest to jedyne miejsce spacerów mieszkańców Dzielnicy na tym obszarze. Inwestycja stworzy przyjazną przestrzeń i zachęci mieszkańców do spacerów.
powrót