Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 12 NR 57:

Bezpieczna Dwunastka

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 12 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 30

Opis projektu

Celem projektu jest zakup odpowiedniego sprzętu, który w zurbanizowanym obszarze Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim, dorzecza rzeki Serafa ma możliwość zastosowania w niesieniu pomocy potrzebującym ludziom w trakcie wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych skutkujących wystąpieniem powodzi uszkodzeń infrastruktury z powodu porywistego wiatru oraz pozostałych miejscowych zagrożeń. 

 
 
Projekt "Bezpieczna Dwunastka" zakłada zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżanowie ( OSP Bieżanów ), której rejonem chronionym jest obszar Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim. W chwili obecnej jednostka pomimo występującego na terenie dzielnicy zagrożenia powodzią 100 lecia oraz 1000 lecia, cyklicznie występujących podtopień jest w posiadaniu użyczonego pontonu, który ze względu na konstrukcję nie może być użyty w trakcie realizacji zadań z zakresu ewakuacji ludności i mienia wartościowego (brak sztywnego dna- ryzyko uszkodzenia i zatopienia jednostki pływającej). Pierwszym założeniem projektu jest zakup łodzi (oraz specjalnych kombinezonów przeznaczonych do długotrwałej pracy w wodzie), której konstrukcja i wykonanie zapewnia bezpieczną pracę na wodach płytkich i zanieczyszczonych - czyli podczas powodzi.
 
 
Coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe które obserwujemy powodują znaczne szkody, uszkadzają zarówno infrastrukturę publiczną jak i prywatne domy. Przy usuwaniu skutków porywistych wiatrów dużym ułatwieniem jest posiadanie na wyposażeniu zestawu podstawowych elektronarzędzi takich jak szlifierka kątowa, piła szablasta lub gwoździarka- to narzędzia które zdecydowanie przyśpieszą usuwanie i zabezpieczanie konstrukcji dachów. Dodatkowo myjka wysokociśnieniowa wraz z odkurzaczem przemysłowym znacznie usprawnią proces przygotowania i utrzymania sprzętu i narzędzi po wielogodzinnych działaniach do ponownego użycia.
 
 
Drugim elementem jest zakup aparatów ochrony dróg oddechowych z wyposażeniem, jak pokazują ostatnie dni, jednostka jest dysponowana do coraz poważniejszych zdarzeń w tym pożarów na dużą skalę jak pożar Archiwum UMK czy pożary wagonów kolejowych- obecnie posiadamy tylko dwa aparaty, co skutkuje możliwością pracy tylko dwóch naszych ratowników podczas zdarzenia pożarowego lub w warunkach niedoboru tlenu / skażenia powietrza substancjami niebezpiecznymi. 
 
 
Ostatnia składowa zadania to zestaw poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem- to wielozadaniowe wyposażenie znajdujące zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność wykonania dostępu przez płynne i precyzyjne uniesienie ciężkich obiektów - zarówno podczas zdarzeń drogowych jak i katastrof budowlanych.
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jest zlokalizowana w samym sercu Bieżanowa, przy ul. Popiełuszki. Obszar chroniony przez tą jednostkę obejmuje głównie rejon dzielnicy XII. Stowarzyszenie, którego członkowie w ramach wolontariatu uczestniczą w działaniach ratowniczych oraz zajmują się prewencją społeczną w obszarze bezpieczeństwa publicznego - oprócz działalności edukacyjnej, druhowie są autorami darmowej aplikacji  mobilnej dla użytkowników smartfonów pod nazwą  "Bezpieczna Dwunastka", służącej do ostrzegania mieszkańców tej dzielnicy o możliwych zagrożeniach w ich miejscu zamieszkania, po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu mobilnym możliwe jest również śledzenie bieżącej sytuacji powodziowej poprzez zdalny monitoring poziomu wody w rzece Serafie. Projekt pod tożsamą nazwą jest kontynuacją działań prowadzonych przez stowarzyszenie OSP w Krakowie- Bieżanowie w kierunku niesienia pomocy w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych. Skutkiem zrealizowania tego projektu będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, podróżnych, osób pracujących oraz prowadzących działalność na obszarze dzielnicy. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Łódź ratownicza Jednostka pływająca przystosowana do montażu silnika zaburtowego, o wymiarach umożlwiających transport na posiadanej już przez OSP przyczepie. 10 000,00 PLN
Aparaty ochrony dróg oddechowych Kompletny zestaw 4 aparatów powietrznych z dodatkowym osprzętem. Skład aparatu to: butla, noszak wraz z reduktorem i automatem oddechowym, sygnalizator bezruchu, pokrowiec na butlę. Osprzęt dodatkowy stanowią zapasowe maski oraz butle ze sprężonym powietrzem zapewniające możliwość wymiany ratowników - zapewnienie ciągłości działania. 36 000,00 PLN
Ubrania do pracy w wodzie Zestaw 4 kombinezonów przeznaczonych do długotrwałej pracy w wodzie. 15 000,00 PLN
Zestaw elektronarzędzi Zestaw akumulatorowych elektronarzędzi znajdujących zastosowanie podczas zabezpieczania, usuwania uszkodzonych konstrukcji (szlifierka kątowa, piła szablasta, wkrętarka, gwoździarka), myjka ciśnieniowa oraz odkurzacz przemysłowy do zapewnienia prawidłowego utrzymania sprzętu 11 000,00 PLN
Dodatkowy moduł od radiotelefonu przewoźnego Zewnętrzny manipulator do radiotelefonu przewoźnego, przeznaczony do montażu w przedziale operatora urządzenia gaśniczego pojazdu, umożliwiając operatorowi dwustronną komunikację radową. 2 000,00 PLN
Osłona śruby silnika zaburtowego Osłona chroniąca śrubę napędową silnika zaburtowego przed uszkodzeniami mechanicznymi. 2 000,00 PLN
Pneumatyczny zestaw ratowniczy Zestaw poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia - niskiego podnoszenia wraz z osprzętem sterowniczym (butla na sprężone powietrze, reduktor, sterownik, przewody połączeniowe, króćce, poduszki pneumatyczne, rolki do przesuwania pojazdów). 15 000,00 PLN
91 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Współpraca z wnioskodawcą Opracowanie dokumentacji zwierającej specyfikację, parametry techniczno - użytkowe wyposażenia, którego zakup jest elementem składowym projektu we współpracy z wnioskodawcą w celu zapewnienia kompatybilności sprzętowej z posiadanym już wyposażeniem oraz osiągnięciu przez pozyskiwany sprzęt pożądanej charakterystyki i parametrów pracy. I - II kwartał 2022
Zakup wskazanych elementów Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury zakupowej. II- III kwartał 2022
Zakończenie procedury zakupowej Zakup oraz przekazanie sprzętu ratowniczego. III- IV kwartał 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.
powrót