Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 7 NR 20:

„Muszla - kino letnie na 50-tkę Smoka Wawelskiego”

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 7 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka 110/1 obręb 9, ul. Krańcowa 9, 30-223 Kraków

Opis projektu

Celem projektu pod nazwą „Muszla” - kino letnie na 50-tkę Smoka Wawelskiego”, jest włączenie Autorskiej Galerii Bronisława Chromego w obchody pięćdziesiątej rocznicy powstania pomnika „Smoka Wawelskiego”. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej – mieszkańców Dzielnicy VII, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, a także mieszkańców innych dzielnic Krakowa. Zamierzeniem pomysłodawców jest kontynuacja projektu „Muszla – kino letnie przy Galerii Bronisława Chromego”, który uzyskał akceptację mieszkańców Krakowa w ramach głosowania w ubiegłorocznym Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa i został skierowany do realizacji przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Projekt ten nawiązywał do 50-tej rocznicy powstania w tym miejscu Muszli Koncertowej, w której przez jakiś czas działało kino letnie „Muszla”.
Funkcjonująca w tym miejscu od 26 lat Autorska Galeria Bronisława Chromego, prezentuje kolekcję rzeźb, obrazów, grafik oraz medali jednego z najbardziej rozpoznawalnych krakowskich rzeźbiarzy, zmarłego w 2017 r.

Bronisław Chromy jest autorem przede wszystkim pomnika „Smoka Wawelskiego” - usytuowanego u stóp Zamku Królewskiego na Wawelu symbolu Krakowa. Jego liczne rzeźby rozsiane w przestrzeni miejskiej Krakowa stanowią atrakcję nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów przybywających z różnych stron świata. Pomnik Smoka stanął przed Smoczą Jamą w 1972 roku. Od tej pory jest wizytówką naszego miasta. W 2022 r. przypada 50-ta rocznica jego odsłonięcia.
Zamierzeniem pomysłodawców uruchomienia kina letniego oraz działalności koncertowej, jest również nawiązanie do historii miejsca, w którym obecnie mieści się Autorska Galeria Bronisława Chromego.

55 lat temu zainaugurowano uroczyście działalność muszli koncertowej w parku Decjusza. Budowano ją przez kilkanaście miesięcy wysiłkiem mieszkańców Woli Justowskiej, pracowników różnych instytucji, a także młodzieży szkolnej. Jej późniejszy, smutny los odzwierciedlał w pewnym stopniu paradoksy PRL-u.
W latach 1964-1965 mieszkańcy Woli Justowskiej, wspomagani przez żołnierzy z pobliskiej jednostki przy ul. Modrzewiowej (dziś Krakowskie Centrum Rehabilitacji) uporządkowali park Decjusza. Efekty przyniosła ofiarna praca wielu osób, poparta przychylnością władz.

Była to głównie praca społeczna - niespotykany dziś przejaw bezinteresownej aktywności lokalnej społeczności, popularny zwłaszcza w pierwszym 20-leciu PRL. Projekt rewitalizacji parku wykonał, także społecznie, mieszkający nieopodal architekt Andrzej Zdzieniecki. Następnym ważnym krokiem było powołanie społecznego komitetu budowy muszli koncertowej (1965), na którego czele stanął ówczesny dyrektor Biprostalu Czesław Ochab.

Po niespełna roku, muszla wraz z wyposażonym w drewniane krzesełka amfiteatrem na około 1,3 tys. miejsc, była gotowa. Autorem projektu był Janusz Lityński, architekt i artysta malarz, związany zawodowo z Biprostalem.

Oprócz sporej estrady i mieszczącego się w podziemiach zaplecza dla artystów urządzono tam także kino letnie. Inwestycjami towarzyszącymi były parking, podziemne sanitariaty, a nawet brodzik dla dzieci. Wszystko to powstało niemałym kosztem 3 mln zł. Uroczystego otwarcia, uświetnionego koncertem Orkiestry Rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego Gerta, dokonano 8 czerwca 1966 r. W rocznicę inauguracji, w czerwcu 1967 r., wystąpił młodzieżowy zespół Szwagry (drugi pod względem popularności po Skaldach), grający do ambitnych tekstów Wiesława Dymnego. Towarzyszyły im solistki Jolanta Borusiewicz i Urszula Popiel (wówczas jeszcze studentka PWST). Koncerty organizowano w soboty i niedziele przez całe lato (występował też zespół Czarne Perły).

Niestety, kolejne lata pokazały, że próba ożywienia parku poprzez budowę muszli koncertowej nie była udana. Odbywało się tam coraz mniej imprez, a letnie kino Muszla działało zaledwie przez trzy sezony. Niełatwemu zadaniu promocji nie sprostał przede wszystkim gospodarz obiektu - Miejskie Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych. Zaważyła też zapewne spora odległość od centrum miasta i bardzo kiepska wtedy komunikacja autobusowa.

Przez długie lata muszla i amfiteatr, które miały służyć w zamyśle pomysłodawców wszystkim krakowianom, ulegały degradacji. Triumfowała niestety, uświęcona w PRL tradycja: wspólne, czyli niczyje.
 

Dopiero w 1993 r. opuszczoną i systematyczne dewastowaną w ciągu kolejnych lat muszlę koncertową wydzierżawiono wybitnemu krakowskiemu rzeźbiarzowi - mieszkającemu w nieodległym sąsiedztwie Bronisławowi Chromemu. Po trwających niemal dwa lata pracach adaptacyjnych, w 1995 r. powstała tam jego stała Autorska Galeria.
W ramach projektu planowany jest przy Galerii Bronisława Chromego cykl dziewięciu projekcji filmów organizowanych w każdym z wakacyjnych tygodni lipca i sierpnia 2022 r. oraz koncert inaugurujący cykl. Tematyka wyświetlanych filmów związana będzie ze SMOKAMI. Będą to filmy familijne adresowane do rodzin z dziećmi, czyli odbiorców w każdym wieku. Imprezę inauguracyjną uświetni koncert Kuby Badacha i Big Bandu Małopolskiego.

Pomysłodawcy pragną, aby Park Decjusza był miejscem żywym, oferującym mieszkańcom dzielnicy nie tylko miejsce rekreacji, ale także rozrywkę oraz obcowanie ze sztuką najwyższych lotów.
 
Część prezentowanych filmów będzie dostosowane dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez zastosowanie audiodeskrypcji. Audiodeskrypcja jest usługą skierowaną do osób niewidomych i słabowidzących. Polega ona na wpleceniu komentarza opisującego obraz w ścieżkę dźwiękową. Przerwy w dialogach wykorzystuje się, by opowiedzieć, co dokładnie dzieje się na ekranie, opisać bohaterki i bohaterów, miejsce akcji, kostiumy, gestykulację i mimikę aktorów. Dzięki audiodeskrypcji przekaz i odbiór filmu jest bardziej zrozumiały dla osób niewidzących i niedowidzących.
 
Projekt będzie ogólnodostępny - od uczestników nie będą pobierane opłaty za uczestnictwo w seansach kinowych i koncercie.
Realizatorem projektu będzie Krakowskie Biuro Festiwalowe realizujące w roku 2021 projekt „Muszla – kino letnie przy Galerii Bronisława Chromego”.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt adresowany jest do osób dorosłych oraz dzieci, a także osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej społeczności Woli Justowskiej. Projekt będzie ogólnodostępny - od uczestników nie będą pobierane opłaty za uczestnictwo w seansach kinowych i koncercie. Autorska Galeria Bronisława Chromego włącza się w działania Urzędu Miasta Krakowa oraz Rady Dzielnicy VII, których inicjatywy takie jak stworzenie placu zabaw „Smoczy Skwer” czy imprezy plenerowe organizowane na terenie Parku Decjusza, powodują ożywienie tego pięknego zakątka Krakowa oraz integrację jego mieszkańców.
Z okazji 50-tej rocznicy odsłonięcia Pomnika Smoka Wawelskiego autorstwa Bronisława Chromego planowane są obchody, których częścią może stać się projekt "Muszla - kino letnie na 50-tkę Smoka Wawelskiego".

Autorska Galeria Bronisława Chromego prowadzona jest obecnie przez córkę prof. Bronisława Chromego - Grażynę Chromy Rościszewską, która jednocześnie pełni funkcję Prezesa Fundacji im. Bronisława Chromego. Przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, Fundacja Pełni Kultury wraz z Galerią z powodzeniem zorganizowały we wrześniu 2019 r. imprezę inaugurującą nowy etap jej działalności, a w 2020 roku obchody 25-lecia Autorskiej Galerii Bronisława Chromego oraz 20-lecia odsłonięcia pomnika Piwnicy Pod Baranami w Parku Decjusza, uświetnione koncertami oraz projekcjami filmowymi.
Galeria wraz z Fundacją im. Bronisława Chromego współpracuje również z Małopolskim Instytutem Kultury w ramach jego programu wolontariatu.
W 2020 r. dzięki wsparciu finansowym Miasta Krakowa powstała nowa strona internetowa Autorskiej Galerii Bronisława Chromego, prezentująca przekrój dorobku artysty.
Autorska Galeria Bronisława Chromego stawia na współpracę z instytucjami działającymi lub mającymi siedzibę na terenie Woli Justowskiej. W 2020 r. we współpracy z Klubem Kultury "Wola" zorganizowała cykl koncertów pt. "Muzyka Smoka", a w ramach wspólnych działań z MIK-iem przygotowywała warsztaty dla dzieci inspirowane twórczością Bronisława Chromego.
Nabierające tempa działania, przerwane zostały niestety wybuchem pandemii.

Planowane w ramach projektu „Muszla - kino letnie na 50-tkę Smoka Wawelskiego” szeroko dostępne bezpłatne projekcje filmów oraz koncert, pozwolą na uatrakcyjnienie Parku Decjusza jako miejsca wypoczynku i aktywnego spędzania czasu mieszkańców dzielnicy. Ukształtowanie terenu dawnej widowni Muszli Koncertowej, pozwala na łatwy dostęp również dla osób z niepełnosprawnościami. Wydzielone mogą być miejsca przeznaczone specjalnie dla osób poruszających się na wózku. Część prezentowanych filmów będzie dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez zastosowanie audiodeskrypcji. Bezpośrednie sąsiedztwo placu zabaw, na którym w sezonie letnim ruch nie ustaje do późnych godzin wieczornych, pozwala na łatwe przekierowanie rodzin z dziećmi na znaną już w tej lokalizacji i przyjętą z ogromnym entuzjazmem atrakcję. Usytuowanie Woli Justowskiej na obrzeżach miasta powoduje, że odbywa się tu niewiele imprez otwartych, skierowanych do szerokiej publiczności. Natomiast obserwowane w ostatnich latach tendencje i oczekiwania mieszkańców, by móc spędzać ciekawie czas w bliskiej okolicy, powoduje powstanie zapotrzebowania na takie inicjatywy jak kino letnie czy koncerty. Tego typu wydarzenia, organizowane na zewnątrz, nabrały szczególnego znaczenia w okresie pandemicznym znakomicie wpisując się w zalecenia sanitarne, będąc najbezpieczniejszą formą obcowania z kulturą.
W lipcu i sierpniu 2021 roku realizowany będzie zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 2020 pt. „Muszla – kino letnie przy Galerii Bronisława Chromego”.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Organizacja 9 seansów kina letniego Wynajęcie obsługi technicznej, infrastruktury technicznej - m.in. projektora, ekranu, nagłośnienia, wykupienie licencji do projekcji filmów itp 55 350,00 PLN
Audiodeskrypcja 3 filmów Obsługa procesu audiodeskrypcji seansów zapewniająca osobom niewidzącym i niedowidzącym udział w seansach kina letniego 12 000,00 PLN
Organizacja koncertu inaugurującego cykl Honoraria artystów, wynajęcie obsługi technicznej, infrastruktury technicznej - m.in. sceny, nagłośnienia, oświetlenia itp 28 500,00 PLN
Promocja wydarzeń Promocja cyklu i koncertu z wykorzystaniem szczególnie mediów społecznościowych 4 100,00 PLN
99 950,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie i promocja cyklu projekcji w ramach kina letniego Wynajęcie realizatorów i sprzętu, dobór filmów, opłacenie licencji, opracowanie planu promocji i jej realizacja maj - sierpień 2022
Przygotowanie koncertu Wynajęcie realizatorów i sprzętu, zatrudnienie artystów, opracowanie planu promocji i jej realizacja maj – lipiec 2022
Realizacja cyklu projekcji w ramach kina letniego Realizacja 9 projekcji w ramach kina letniego. Projekcje będą realizowane raz w tygodniu przez okres miesięcy wakacyjnych lipca i sierpnia 2021 r. lipiec - sierpień 2022
Realizacja koncertu Realizacja koncertu Kuby Badacha i Big Bandu Małopolskiego, który uświetni inaugurację cyklu. lipiec 2022
Przygotowanie rozliczenia zadania Opłacenie wszystkich kosztów, ewaluacja, przygotowanie rozliczenia wrzesień 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Kino letnie przy Autorskiej Galerii Bronisława Chromego jest doskonałym uzupełnieniem działań kulturalnych w tamtym regionie Krakowa. Tegoroczne kino letnie cieszy się dużym zainteresowaniem i spowodowało ożywienie miejsca spotkań w Parku Decjusza.
powrót