Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 4 NR 35:

Skwer Marii Bobrzeckiej - minipark dla Siemaszki i Żabińca

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 4 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Marii Bobrzeckiej

Opis projektu

W ramach zadania powstałyby alejki piesze o szerokości 2 m, 3 lub więcej ławek, 2 lub więcej koszy na śmieci
oraz przynajmniej jeden kosz na psie odchody.
W ramach projektu zostałoby także dokonane nasadzenia zieleni.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Teren przecięty jest wydeptaną ścieżką, z której korzystają osoby wyprowadzające psy. Poza tym teren jest
zielonym nieużytkiem, podczas gdy w całym rejonie występuję ogromny deficyt zieleni, związany z postępującą rozbudową osiedla Żabiniec.

Najbliższe parki leżą w znacznym oddaleniu i oddzielone są znaczącymi barierami komunikacyjnymi.
Teren nie znajduje się bezpośrednio pod oknami i od najbliższych bloków jest oddzielony jest pasem roślinności.
Oddalony o ponad 800 metrów park T. Kościuszki oddzielony jest ruchliwą ulicą Opolską.
Oddalony o niecałe 1500 metrów park Kleparski oddzielony jest linią kolejową.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 20 000,00 PLN
Budowa Roboty budowlane 250 000,00 PLN
270 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 2022
Realizacja Realizacja projektu 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rekultywację terenu przy ul. Marii Bobrzeckiej, polegającą na budowie alejek pieszych w miejscu istniejącego przedeptu, montaż ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, a także nasadzenia zieleni. Minipark pozwoli na podniesienie komfortu życia mieszkańców, a nasadzenia roślinności pozwolą w jakimś stopniu zrekompensować deficyt zieleni związany z postępującą rozbudową osiedla.
powrót