Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 12 NR 52:

Seniorzy! Bądźmy razem w dobrej formie

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 12 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Centrum Sportu Klubu Sportowego Bieżanowianka ul. Lipowskiego 5 Kraków

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych zajęć ogólnousprawniających dla osób starszych (60+).

Spotkania odbywać się będą w nowoczenym obiekcie Centrum Sportu KS Bieżanowianka przy ul. Lipowskiego 5 w Krakowie, gdzie znajdują się między innymi profesjonalne sale do prowadzenia form gimnastycznych oraz fitness.
Czas realizacji projektu zaplanowano na okres trzech miesięcy od września do listopada 2022 r., Zajęcia odbywały się będą w godzinach przedpołudniowych, dwa razy w tygodniu. Łącznie zaplanowano 48 spotkań. Powołując się na wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące aktywności fizycznej osób starszych, w konstruowaniu  projektu uwzględniono następujace reguły:
- grupowy charakter zajęć,
- indywidualne konsultacje w zakresie doboru ćwiczeń,
- różnorodność form ruchu na zewnątrz i w sali gimnastycznej,
- regularność ćwiczeń,
- wpływ aktywności fizycznej na dobry nastrój i odprężenie.
Przewiduje się, że w projekcie, pod okiem profesjonalnej kadry szkoleniowej będzie miało możliwość uczestniczyć około 120 seniorów.
Realizację projektu poprzedzi szeroka promocja i rekrutacja do projektu, skierowana do mieszkańców dzielnicy 60+.
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nadrzęnym celem projektu jest aktywacja i integracja lokalnej społeczności seniorów poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach sprawnościowych. Zaplanowane formy aerobowe o odpowiedniej intensywności, ćwiczenia wzmacniające, koordynacyjne i rozciągające będę miały dobroczynny wpływ na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego osób starszych.  Możliwość spotkania się i wspólnego podejmowania aktywności fizycznej przez uczestników projektu będzie niwelowało skutki izolacji i hipokinezji  wywołanej pandemią. Pozytywny efekt ćwiczeń przyczyni się także do poprawy sprawności funkcjonalnej, samodzielności i niezależności seniorów.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
wynajem sali gimnastycznej wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym 150 zł/h za wynajem sali gimnastycznej w Centrum Sportu x 48 zajęć 7 200,00 PLN
zakup/wynajem sprzętu sportowego do projektu sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć 10 000,00 PLN
honorarium prowadzących zajęcia prowadzący x 150,00 zł/h x 48 zajęć 7 200,00 PLN
promocja wydarzenia kreacja graficzna, fotograf na zaj., druk plakatów, kampania w social media 3 000,00 PLN
zakup wody niegazowanej grupa 20 uczestników x woda 1,5l/2,5 zł x 48 zajęć 2 400,00 PLN
zakup/wypożyczenie komputera monitorowanie projektu- materiały edukacyjne, wywiad, ankieta, testy sprawnościowe 4 000,00 PLN
33 800,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
logistyka projektu przygotowanie materiałów promocyjnych (kreacja graficzna, druk plakatów, ulotek), organizacja kadry, kompletowanie sprzętu sportowego. czerwiec, lipiec 2022
akcja informacyjna przekazanie szczegółowych informacji o wydarzeniu lokalnej społeczności poprzez plakaty, ulotki, portale społecznościowe sierpień 2022
realizacja projektu przeprowadzenie zajęć ruchowych w wymiarze 48 godzin ( 2x w tyg/2 grupy) w KS Bieżanowianka, ul. Lipowskiego 5, 30-898 Kraków wrzesień, październik, listopad 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Integracja i aktywizacja seniorów w środowisku lokalnym (dzielnica XII)
powrót