Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 6 NR 34:

Pakiet KULTURY dla BRONOWIC i MYDLNIK

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 6 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

W naszym projekcie nieodpłatnych zajęć związanych z kulturą dla mieszkańców dzielnicy VI można wyróżnić pięć części składowych:
 
1. Organizacja cyklu seansów kina plenerowego w okresie lata 2022 r.. Zakładamy realizację przynajmniej czterech weekendowych seansów w kilku lokalizacjach, takich jak amfiteatr na os. Widok lub teren parkingu miejskiego przy ul. Tetmajera, gdzie corocznie od 18 lat odbywa się piknik rodzinny "Święto Ulicy Tetmajera".

 

2. "Wycieczki z Kulturą" czyli nieodpłatne zorganizowanie autokarowych wycieczek krajoznawczych z przewodnikiem i biletami wstępu do atrakcji turystycznych. Wycieczki powinny zawierać znaczny "komponent kulturalny" zakładając zwiedzanie m.in. miast, zamków, kościołów, klasztorów, muzeów, galerii, skansenów i innych tego typu atrakcji. Wycieczki mogą również wiązać się  z uczestnictwem w wydarzeniach o charakterze społeczno-kulturalnym i integracyjnym.
 
3. Konkursy z nagrodami:
a. Wszystkie konkursy zostaną zaplanowane i przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: młodzież, osoby dorosłe. Planuje się realizację ok. 7 konkursów.
b. Konkursy artystyczne będą przeznaczone dla amatorów tj. osób dla których działalność artystyczna nie jest głównym źródłem dochodów.
c. Tematyka konkursu artystycznego powinna przynajmniej częściowo nawiązywać do  regionów krakowskiego i podkrakowskiego z preferowaniem spraw lokalnych tj. Bronowic, Mydlnik i terenów okolicznych.
d. Dla każdego konkursu zostanie wyłonione jury, które powinno składać się z osób działających w dziedzinie edukacji i kultury na terenie dzielnicy VI oraz cieszących się szacunkiem w lokalnej społeczności. Byłoby zasadne, aby w jury zasiadali np. przedstawiciele Biblioteki Kraków, Klubu Kultury Mydlniki, Towarzystwa Przyjaciół Bronowic oraz Bronowickiego Stowarzyszenia Sztuk Wszelkich.
e. Prace przedstawiane do konkursu powinny posiadać posmak nowości i nie powinny być wcześniej prezentowane szerszej publiczności w środkach masowego przekazu, na festiwalach, innych konkursach, ani wydane drukiem.
f. Organizatorzy konkursów mogą zastrzec sobie prawo wykorzystania prac biorących udział w konkursie dla celów edukacyjnych i promocyjnych.
g. Dla konkursów zostaną opracowane profesjonalne Regulaminy. Co najmniej jeden dla cyklu konkursów artystycznych, drugi dla konkursu wiedzy o Krakowie i Bronowicach.
h. Przy organizacji projektu dobrze byłoby konsultować jego ogólne zarysy z Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, które posiada dobre rozeznanie w lokalnych uwarunkowaniach.
i. W konkursach przewidziane są nagrody finansowe lub rzeczowe.
 
4. Warsztaty z aktorstwa oraz folkloru, tańca, pieśni i muzyki ludowej mają być kontynuacją projektu dotyczącego funkcjonowania Teatru Regionalnego "Złoty Róg" w Bronowicach Małych. Z pozyskanych funduszy sfinansujemy m.in.uczestnictwo wszystkich chętnych w warsztatach, koszty lokalowe, opracowanie i wystawienie nowych spektakli i widowisk przed publicznością.
 
5. Książki, komiksy, kody e-bookowe dla dwóch Filii Biblioteki Kraków (nr 23 i 24) Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych (książek, komiksów i kodów do portalu e-bookowego) dla dwóch Filii Biblioteki Kraków (nr 23 - ul. Balicka  i 24 - ul. Na Błonie) za kwotę 20 tys. PLN w podziale na dwie filie. Podział kwoty między filiami i kategoriami zakupów zostanie dokonany przez kierowników filii Biblioteki Kraków w zależności od bieżących trendów czytelniczych i dostępnych do zakupu materiałów.
 
Beneficjentami proponowanego projektu jest ogół mieszkańców dzielnicy VI. Uczestnictwo we wszystkich powyżej opisanych wydarzeniach kulturalnych będzie  nieodpłatne.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ostatnie kilkanaście miesięcy to czas tragiczny dla życia społeczno-kulturalnego. Ze względu na epidemię COVID-19 ludzie zostali odseparowani, zamknięci w mieszkaniach, a wydarzenia kulturalne zamarły. Wszystko to grozi nieodwracalnymi zmianami w psychice ludzkiej. Może to doprowadzić do następnych epidemii - tym razem traum, depresji i nerwic. Na szczęście odkrycie szczepionki i masowa akcja szczepień doprowadzi do tego, że już  wkrótce będzie można rozpocząć odbudowywanie zerwanych więzów towarzyskich i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych na dawnych zasadach. Projekt wpisuje się w tą potrzebę odbudowy  życia społeczno-kulturalnego dla mieszkańców dzielnicy VI. Planowany program działań kulturalnych  ma być atrakcyjny i urozmaicony, a udział w prezentowanych poniżej wydarzeniach będzie bezpłatny co powinno zachęcić mieszkańców do uczestnictwa.
 
1. Otwarte seanse kinowe w plenerze cieszą się dużą popularnością wśród Krakowian. Na osiedlu Widok znajduje się słabo wykorzystany, a  nadający się do pokazów kina plenerowego odremontowany amfiteatr. Okres letni to optymalny czas na tego rodzaju przedsięwzięcie. Ciepłe wieczory zachęcają mieszkańców do tego typu aktywności.
 
2. "Wycieczki z Kulturą"  mają  rozwijać umysły, pobudzać wyobraźnie, ale też integrować mieszkańców. Profesjonalny przewodnik prowadząc uczestników przez "miejsca i czasy przeszłe"  zachęci do sięgnięcia do źródeł, lektury, przemyśleń i refleksji.
 
3. Szczegółowymi celami konkursów są:
a. Zainteresowanie mieszkańców twórczością artystyczną, poprzez bezpośrednie zaangażowanie.
b. Próba uchwycenia i zachowania dla potomnych świadectwa o naszej "małej ojczyźnie - Bronowicach" - ich krajobrazie, historii, tradycji, opowieściach i wspomnieniach mieszkańców.
c. Wzbudzenie ducha obywatelskiego, poprzez angażowanie mieszkańców w sprawy dzielnicy.
d. Zainteresowanie mieszkańców innymi sposobami spędzania wolnego czasu i walka z nałogami cywilizacyjnymi (pasywność, TV, gadżety elektroniczne)
e. Integracja mieszkańców dzielnicy VI w tym również osób niepełnosprawnych i seniorów, dla których projekt także jest przeznaczony.
f. Promowanie i zwiększenie rozpoznawalności wśród mieszkańców lokalnych instytucji kultury tj. Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, Biblioteki Kraków, Klubu Kultury Mydlniki (filia CK Dworek Białoprądnicki), Muzeum w Rydlówce i Bronowickiego Stowarzyszenia Sztuk Wszelkich.
 
4. Warsztaty z aktorstwa, folkloru, tańca, pieśni i muzyki ludowej będą integrować dotychczasowych i nowych mieszkańców, odwołując się do tradycji i kultury, promować tzw. ”wyższe” wartości i idee. Uczestnicy zajęć wartościowo i aktywnie spędzą czas, uzyskując uwrażliwienie artystyczne i kulturalne, odkrycie nowych pasji i hobby. Wystawiane spektakle powinny oddziaływać na dużo szersze kręgi odbiorców niż tylko aktorzy amatorzy biorący udział w projekcie, wywołując wśród odbiorców spektakli zachwyt i dumę z swojej tradycji i historii. Można tu mówić nawet o pewnym oddziaływaniu terapeutycznym i remedium na nerwową i zmienną globalną rzeczywistość.
W ramach zadania planuje się  kwotę 9 tys zł rozdzielić pomiędzy szkołami podstawowymi Dz. VI w celu sfinansowania warsztatów teatralnych dla dzieci.
 
5. Zakupy nowości wydawniczych dla Biblioteki Kraków wpłyną na rozwój czytelnictwa i wygenerują szereg korzyści dla całej społeczności, m.in. podniesienie poziomu wiedzy i kultury wśród czytających oraz przeciwdziałanie uzależnieniom (gry komputerowe, alkoholizm, narkotyki itp.). To właśnie dofinansowanie filii Biblioteki Kraków jest najbardziej optymalne ponieważ obsługują one dzieci, młodzież i dorosłych w przeciwieństwie do np. bibliotek szkolnych i są dostępne niemal przez cały rok.  W projekcie zakładamy, że oprócz książek, będą dokonane zakupy przeżywających renesans popularności komiksów i coraz powszechniejszych e-booków.
 
Autor projektu: Waldemar Antosiewicz.
Masz pytania? Kontakt: antosiewicz.waldemar@gmail.com

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1a Obsługa techniczna Kina letniego + Konferansjer. Cztery seanse z dużym ekranem, projektor, dźwięk, leżaki itp., Konferansjer zapowiadający film. 22 000,00 PLN
1b Licencje filmowe, prawne (ZAiKS). Cztery seanse kinowe. 6 000,00 PLN
2a Wynajem kierowcy z autokarem. 10 x Wycieczka = 10 x 2000 zł 20 000,00 PLN
2b Opłacenie przewodników. 10 wycieczek = 10 x 600 zł 6 000,00 PLN
2c Bilety wstępu do atrakcji turystycznych. 10 wycieczek x 30 uczestników x 30 zł 9 000,00 PLN
2d Ubezpieczenie uczestników wycieczek. 10 wycieczek x 30 uczestników x 4 zł 1 200,00 PLN
2e Catering w trasie (Napoje + suchy prowiant). 10 wycieczek x 30 uczestników x 12 zł 3 600,00 PLN
2f Promocja wycieczek. Projekt materiałów informacyjnych + druk. 1 000,00 PLN
2g Koszty planowania, koordynacji, administracyjne, księgowe, prawne. Opracowanie spójnej koncepcji wycieczek, Zaplanowanie wycieczek, Koordynowanie, Nadzór, Kontrola, Koszty administracyjne, księgowo-kadrowe, prawne. 4 000,00 PLN
1c Promocja wydarzenia . Plakaty, ulotki, Wiadomości w portalach internetowych i social mediach. 1 000,00 PLN
3a Koszt promocji konkursów. Projektowanie, drukowanie ulotek, plakatów, oplakatowanie dzielnicy, Ogłoszenia w lokalnych mediach, Informacje w social-mediach. 3 000,00 PLN
3b Przygotowanie scenariusza zadania i zaplanowanie działań. Dopracowanie i modyfikacje scenariuszy zadania. Rozpatrzenie kandydatur i ustalenie komisji jury. Zaplanowanie pracy jury. Zaplanowanie kampanii promocyjnej i regulaminów. 15 000,00 PLN
3d Finały konkursów w czasie których wyłonimy i nagrodzimy zwycięzców. Finałowe gale z udziałem publiczności, koszt wynajmu sal, cateringu, konferansjera itp. 6 000,00 PLN
3e Koszty wynajmu i wyposażenia biura konkursowego. Konkursy są rozłożone niemal na cały rok 2022. W celu zbierania, wystawiania, magazynowania nadsyłanych prac, obrad członków jury w tym oceniania i dyskusji nad dostarczonymi pracami niezbędne jest niewielkie biuro konkursowe. 19 200,00 PLN
3c Dyplomy i nagrody dla laureatów i nagrody pocieszenia. Dyplomy i nagrody dla laureatów we wszystkich konkursach dla dorosłych i młodszych. Nagrody pocieszenia dla młodych uczestników konkursów. 42 000,00 PLN
3f Koszty: administracyjne, organizacji, koordynacji, obsługi i nadzoru zadania, oraz dokumentacji fotograficzno-filmowej . Inne koszty. Koszty: administracyjne, organizacji i koordynacji, nadzoru i kontroli przebiegu zadania, obsługi technicznej, światła, nagłośnienia, logistycznej, księgowo-kadrowej, prawnej, koszt materiałów biurowych. Koszt fotografa i realizacji filmu dokumentalnego. Przeprowadzanie transmisji on-line. Wypożyczenie lub zakup niezbędnego sprzętu na powyższe zadania. Inne koszty. 22 000,00 PLN
4b Koszty autorskich koncepcji, poprawek, interpretacji, scenariuszy, reżyserii, choreografii, a także koordynowania, nadzoru i prowadzenia warsztatów aktorskich, wokalnych i tanecznych dla młodzieży i dorosłych. Koszt koordynowania i prowadzenia zespołu podczas prób generalnych, spektakli i widowisk. Koszty autorskich koncepcji, poprawek, interpretacji, scenariuszy, choreografii, a także koordynowania, nadzoru i prowadzenia warsztatów aktorskich, wokalnych i tanecznych dla młodzieży i dorosłych. Koszt koordynowania i prowadzenia zespołu podczas prób generalnych, spektakli i widowisk. Lekcje indywidualne u trenerów. Konsultacje. 33 000,00 PLN
4d Koszty wynajęcia sali do ćwiczeń warsztatowych. Koszty zespołu muzycznego, obsługi technicznej, wynajmu sal teatralnych na próby generalne i spektakle finałowe. Koszty cateringu z obsługą i zakupu: napojów przekąsek, owoców dla uczestników warsztatów i spektakli. Koszty wynajęcia sali do ćwiczeń warsztatowych. Koszty akompaniamentu podczas warsztatów tańca, nagrywania muzyki na potrzeby warsztatów i akompaniamentu podczas spektakli. Koszt obsługi technicznej, w zakresie oświetlenia, nagłośnienia. Koszt wynajmu sal teatralnych na próby generalne i spektakle. Koszty obsługi cateringowej i zakupu kawy, herbaty, cukru, napojów, przekąsek, owoców dla uczestników warsztatów i spektakli. Talerzyków, łyżeczek, szklanek i filiżanek. Serwetek , obrusów itp. 20 000,00 PLN
4f Koszty administracyjne, prawne, logistyczne, obsługi księgowokadrowej, materiałów biurowych. Koszt dokumentacji filmowo-fotograficznej działania zespołu muz-teatralnego. Koszty druku materiałów edukacyjnych i inne koszty. Koszty administracyjne, prawne, nadzoru, obsługi uczestników, logistyczne, obsługi księgowo- kadrowej, rozliczenia, sprawozdawczości, materiałów biurowych, ubezpieczenia. Koszt fotografa i realizacji filmu dokumentalnego. Koszt transmisji on-line z spektakli. Wypożyczenie lub zakup niezbędnego sprzętu. Koszt druku i zakupu materiałów edukacyjnych. Inne koszty związane z warsztatami i spektaklami. 9 000,00 PLN
4a Wydatki na marketing, promocję i reklamę, stronę int, social media itp. Wydatki na promocję i reklamę, social-media, druk plakatów i materiałów informacyjnych, itp. 1 500,00 PLN
4c Koszty osobowe prowadzenia kółek teatralnych dla dzieci. Propozycja dla szkół podstawowych w Dzielnicy VI. Koszt roczny kadry prowadzącej warsztaty. 9 000,00 PLN
4e Koszty projektowania, zrobienia, zakupu, wynajęcia dekoracji teatralnych, rekwizytów, strojów, niezbędnych napraw, reparacji, magazynowania. Stroje dla aktorów + naprawy, przeróbki, dekoracje teatralne, rekwizyty, magazynowanie i prowadzenie gospodarki magazynowej, itp. 10 000,00 PLN
5a Nowości wydawnicze dla bibliotek. Książki, komiksy i kody do platformy e-bookowej dla kierowników filii nr 23 i 24. 20 000,00 PLN
283 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1a Tworzenie harmonogramu Wybranie filmów, dopracowanie szczegółów, np. podział seansów między lokalizacjami III - VI
1b Akcja promocyjna Plakaty, Portale lokalne, Lokalna gazetka VII - VIII
1c Seanse filmowe Cztery seanse VIII -1 poł. IX
2a Opracowanie koncepcji i planów wycieczek 2a Opracowanie koncepcji i planów wycieczek I - III
2b Wybór kontrahentów Firmy autokarowe, Przewodnicy, Firmy ubezpieczeniowe itp. IV - IX
2c Zapisy na wycieczki i realizacja wycieczek Zapisy na wycieczki i realizacja wycieczek IV - IX
2d Podsumowania, rozliczenia, sprawozdawczość Podsumowania, rozliczenie, sprawozdawczość IX - XII
2a Opracowanie koncepcji i planów wycieczek 2a Opracowanie koncepcji i planów wycieczek I - III
2b Wybór kontrahentów Firmy autokarowe, Przewodnicy, Firmy ubezpieczeniowe itp. IV - IX
2c Zapisy na wycieczki i realizacja wycieczek Zapisy na wycieczki i realizacja wycieczek IV - IX
2d Rozliczenia, Podsumowania i Sprawozdawczość Rozliczenia, Podsumowania i Sprawozdawczość IX - XII
3a Opracowanie wstępnych koncepcji i planów konkursów Opracowanie wstępnych koncepcji i planów konkursów II - III
3b Dopracowanie szczegółów konkursów Wybór kategorii konkursowych i kategorii wiekowych na podstawie przeprowadzonych konkursów w r 2021 i sytuacji bieżącej. Opracowanie regulaminów. IV - V
3c Sukcesywne ogłaszanie kolejnych konkursów Aby uniknąć chaosu informacyjnego można ogłaszanie konkursów rozłożyć na okres kilku tygodni V - VII
3d Nabór do komisji konkursowych Będzie kilka komisji ze względu na specyfikę poszczególnych konkursów. V-VIII
3e Napływ prac konkursowych Napływ prac konkursowych V - X
3f Praca Komisji konkursowych Praca Komisji konkursowych IX - XI
3g Finały konkursów, ogłaszanie i dekoracja zwycięzców O ile sytuacja pozwoli ogłaszanie i dekoracja zwycięzców konkursów powinna odbyć się na uroczystych galach z udziałem publiczności XI
3f Rozliczenia, Podsumowania i Sprawozdawczość Rozliczenia, Podsumowania i Sprawozdawczość XI - XII
4a Zajęcia warsztatowe w I półroczu Zajęcia w 2 razy po 2 godz. w tygodniu, Dzieci w szkołach optymalnie - 1,5 godz/tydz. III - VI
4b Zajęcia warsztatowe w II półroczu Zajęcia w 2 razy po 2 godz. w tygodniu, Dzieci w szkołach optymalnie - 1,5 godz/tydz. IX - XII
5a Nowości wydawnicze dla bibliotek Książki, komiksy i kody do platformy e-bookowej dla Filii Biblioteki Kraków nr 23 (ul. Balicka) i 24 (ul. Na Błonie) I - XII
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada szerokie działania kulturalno-artystyczne skierowane do mieszkańców Krakowa, szczególnie mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Realizacja zadania w znaczącym stopniu przyczynia się do udukacji kulturalnej społeczeństwa, kultywowania dziedzictwa kulturalnego Bronowic oraz utrwalania tożsamości lokalnej. Projekt przyczynia się także do aktywizacji społeczeństwa po okresie pandemicznego uśpienia działalności kulturalnej, zachęca do ponownego nawiązywania więzi i rozwijania pasji w kontakcie z drugim człowiekiem. Zadanie przyczyni się do odbudowy życia społeczno-kulturalnego mieszkańców Dzielnicy VI.
powrót