Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 35:

„rozCZYTAJmy się!”

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Filie nr 53, 54, 55, 56 Biblioteki Kraków znajdują się na terenie Dzielnicy XVIII. Zlokalizowane są w osiedlach: Stalowe 12, Młodości 8, Teatralne 25, Zgody 7. (50.0736455, 20.0495638)

Dodatkowe lokalizacje: 50.06724988633484, 20.04982200829664 50.0753741539237, 20.03770659170204 50.07646205767788, 20.038039185619887 50.07931804865469, 20.03120695952393

Opis projektu

Filie nr 53, 54, 55 i 56 Biblioteki Kraków działają na terenie Dzielnicy XVIII, zaspokajają potrzeby mieszkańców Nowej Huty dotyczące uczestnictwa w kulturze. W Dzielnicy XVIII obserwuje się przemianę pokoleniową, przybywa rodzin z małymi dziećmi. Użytkownikami filii Biblioteki Kraków są dzieci, osoby dorosłe i seniorzy, którzy biorą aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych. Mieszkańcy chętnie wypożyczają i pytają o nowe tytuły książek i czasopism. Nowoczesne technologie oraz dostęp do smartfonów i czytników spowodował, że czytelnicy zainteresowali się ebookami. W Dzielnicy XVIII znaczną grupę stanowią osoby, których nie stać na zakup książek. Z biblioteki korzystają, też najmłodsi czytelnicy i to na podstawie odpowiedniego doboru literatury kształtowane będą ich gusta czytelnicze i wrażliwość. W projekcie zaplanowano również środki na spotkania autorskie, teatrzyki i warsztaty dla czytelników filii Biblioteki Kraków z Dzielnicy XVIII. W Filii nr 56 znajduje się PlayStation, z którego korzystają młodzi użytkownicy Biblioteki. Zadanie przewiduje zakup kilku atrakcyjnych elektronicznych gier edukacyjnych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Biblioteka Kraków stara się systematycznie uzupełniać księgozbiór poprzez zakup nowych książek, czasopism, ale to nie w pełni zaspokaja potrzeby czytelników. Użytkownicy są na bieżąco z nowymi tytułami, seriami i upominają się o nowe zakupy i kontynuacje serii wydawniczych. Poprzez większy zakup książek wzrośnie prestiż biblioteki i atrakcyjność jej oferty, a mieszkańcy chętnie zapiszą się do biblioteki, gdyż będą wiedzieli, że czeka na nich wartościowa oferta. Znaczną grupę czytelników stanowią seniorzy oraz dzieci. Atrakcyjna oferta biblioteki wpływa na to, że tradycja korzystania z biblioteki przynosi długofalowe efekty. Przychodzą pokolenia, które zawsze znajdą dla siebie coś ciekawego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup nowości książkowych i audiobooki 26 500,00 PLN
Zakup gier planszowych i elektronicznych 2 000,00 PLN
Zakup kodów do platformy e-booków 5 000,00 PLN
Prenumerata czasopism 2 000,00 PLN
Działalność kulturalno-oświatowa 4 000,00 PLN
Oznakowanie 500,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup kodów dostępu do platformy e-booków I kwartał 2022 roku
Zakup nowości z zachowaniem obowiązujących procedur I-IV kwartał 2022 roku
Prenumerata czasopism I-IV kwartał 2022 roku
Działalność kulturalno-oświatowa spotkania autorskie, warsztaty, teatrzyki I-III kwartał 2022 roku
Oznakowanie I-IV kwartał 2022 roku
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu pozwoli na dodatkowe uzupełnienie księgozbioru, co wpłynie na uatrakcyjnienie oferty biblioteki. Dodatkowy, różnorodny zakup nowości wydawniczych, audiobooków, kodów do platformy e-booków, gier planszowych i elektronicznych oraz czasopism spowoduje zwiększenie aktywności czytelniczej lokalnej społeczności, a działalność kulturalno-oświatowa da możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta.
powrót