Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 9 NR 12:

Owocowy sad na osiedlu Cegielniana

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 9 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Podgórze - działka 184/6

Opis projektu

 
Projekt "Owocowy sad na osiedlu Cegielniana" zakłada stworzenie niewielkiego, miejskiego sadu, z którego będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy. Sad może stać się wspaniałym miejscem spotkań dla osób w każdym wieku, miejscem rodzinnych pikników i odpoczynku. 
 
Projekt zakłada nasadzenia drzew i krzewów owocowych takich jak: jabłonie, wiśnie, czereśnie, grusze, jarzębiny, bzy, dzikie róże, rokitniki, jeżyny itp. Projekt zakłada również postawienie huśtawki parkowej, ławki i kosza na śmieci. Teren sadu nie powinien być dodatkowo doświetlany. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Mieszkańcy osiedla Cegielniana to bardzo zróżnicowana pod względem wieku społeczność. Mieszka tu zarówno wiele osób starszych, jak i młodych małżeństw z dziećmi. Stworzenie owocowego sadu mogłoby stać się wspaniałym miejscem spotkań mieszkańców osiedla, które służyłoby zarówno odpoczynkowi jak i integracji. Nasadzenia drzew i krzewów owocowych przyczyniłoby się również do zapewnienia schronienia i pokarmu bytującym tu ptakom i małym zwierzętom. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 10 000,00 PLN
Realizacja Nasadzenia, zakup i montaż huśtawki parkowej, ławki i kosza na śmieci 90 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Nasadzenia, zakup i montaż elementów małej architektury 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przewiduje nasadzenia drzew i krzewów owocowych na obecnie niezagospodarowanej działce między ulicami Cegielnianą i Zakopiańską. Ponadto, planuje się zakup i montaż huśtawki parkowej, ławki i kosza na śmieci. Realizacja zadania, poprzez nowe nasadzenia, przyczyni się do zapewnienia schronienia i pokarmu ptakom i małym zwierzętom. Dodatkowo, stworzy przestrzeń do odpoczynku i rekreacji i wpłynie na budowanie więzi społecznych wśród Mieszkańców.
powrót