Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 6 NR 18:

ŁĄCZYMY BRONOWICKIE PARKI

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 6 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Młynówka Królewska, Park Tetmajera, Park Radzikowskiego, Park Bronowicki

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie bogatej, zorganizowanej i interesującej formy spędzania czasu na terenach zielonych poprzez zapewnienie mieszkańcom różnorodnych form aktywności w postaci nieodpłatnych, prowadzonych pod okiem profesjonalistów, zajęć: sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Zajęcia będą prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorów, animatorów oraz specjalistów (np. przyrodników).
Zajęcia byłyby dostosowane do wieku odbiorców i odbywały by się w różnych stopniach zaawansowania w zależności od zainteresowania mieszkańców. Realizacja projektu opierałaby się na wykorzystaniu potencjału terenów zielonych poprzez prowadzenie nieodpłatnych zajęć takich jak: trening nordic walking, trening biegacza, zajęcia jogi, thai chi, fitness, gimnastyka (dla dzieci, seniorów oraz wszystkich pozostałych grup wiekowych), zajęcia taneczne (taniec tradycyjny np. krakowiak, taniec nowoczesny), wycieczki rowerowe z instruktorem lub przewodnikiem, nauka jazdy na rolkach i deskorolce, zajęcia dla dzieci prowadzone przez animatorów kultury (np. zajęcia plastyczne, zajęcia usprawniające), gry terenowe, opowieści o przyrodzie i historii w otoczeniu zieleni. Projekt zakłada nieodpłatne zajęcia z trenerem, instruktaż, przygotowanie do rozpoczęcia prowadzenia aktywności fizycznej w sposób prawidłowy, aby uniknąć kontuzji np. rozpoczynając przygodę z bieganiem. Planowane są również darmowe porady serwisu rowerowego na terenach objętych projektem. Realizacja projektu pozwoli również na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w otoczeniu zieleni na świeżym powietrzu np. przez poznawanie przyrody i historii miasta.
Dodatkowo, projekt zakłada:
- stworzenie platformy internetowej/aplikacji (do prowadzenia zapisów na zajęcia i spotkania),
- uporządkowanie i przygotowanie terenu w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, wykonanie nasadzeń np. izolacyjnych
- wyposażenie terenów zielonych w infrastrukturę (np. ławki, tablice z ćwiczeniami, edukacyjne, informacyjne, kosze na śmieci, zestawy piknikowe, stojaki na hamaki). Projekt ten jest pracą zespołową.

Autorzy projektu wyrażają zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań, nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Realizacja niniejszego projektu zostanie skonsultowana z jego autorami.

 

Projekt jest pracą zespołową:

Marty Drużkowskiej

Katarzyny Frankiewicz- Oprocha

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sprawmy aby tereny parków stały się obszarem rekreacji i wytchnienia dla mieszkańców oraz aby aktywność fizyczna na świeżym powietrzu stała się łatwo dostępnym i niezbędnym elementem życia.
Projekt ten jest również formą zadbania o zdrowie lub do jego powrotu po miesiącach ograniczeń, zakłada stworzenia przestrzeni niosących radość i satysfakcję

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja 630 000,00 PLN
630 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja 2022 2022
Realizacja 2023 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada stworzenie na terenie bronowickich parków ogólnodostępnych, atrakcyjnych i bezpłatnych form aktywności fizycznej, prowadzonych pod okiem specjalistów. Realizacja zadania zachęci mieszkańców do uprawiania sportu na świeżym powietrzu i tym samym wpłynie poprawę ich zdrowia i kondycji fizycznej.
powrót