Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 30:

Zadaszone stojaki rowerowe w Parku Krakowskim

Projekt odrzucony: Projekt zakłada zakup i montaż wiaty rowerowej na stojaki zlokalizowane przy placu zabaw na terenie Parku Krakowskiego. Projekt został zaopiniowany negatywnie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Powodem odrzucenia jest fakt, iż teren parku poddano kompleksowej rewaloryzacji na podstawie całościowego projektu, uwzględniającego analizy historyczne i kompozycyjne. Wprowadzenie nowych elementów na terenie parku po kompleksowej rewaloryzacji jest niewskazane, zaproponowana w projekcie wiata nie wpisze się w kompozycje obszaru parku. Montaż konstrukcji wiaty może ponadto powodować chęć ich budowy nad pozostałymi stojakami, co mogłoby wpłynąć negatywnie na układ architektoniczno-krajobrazowy parku. W związku z powyższym projekt z uwagi na stanowisko konserwatorskie oraz założenia Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710).

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 5 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Krakowski

Opis projektu

1. Dostawa i montaż wiaty rowerowej (minmalne wymiary odczytane z planu sytuacyjnego  4,8x2,0 m ) z przeszkleniem od strony krzewów i/lub przeszkleniem bocznym zapewniającym widoczność rowerów od strony ulicy.   
Koszt przykładowej wiaty to 6,3x2,0 m to  25673,18 zł brutto:
https://rew-ton.eu/pl/p/Wiata-na-rowery-MODE-09-na-18-rowerow/2060

2. Ulepszenie nawierzchni pod wiatą poprzez:

a) wariant I - przy pozostawieniu istniejącej nawierzchni: wzmocnienie  nawierzchni HanseGrand geokratą, niewielkie wyniesienie nawierzchni, wykształcenie spadków w celu zapewnienia odwodnienia.
b) wariant II (preferowany) - zabrukowanie powierzchni pod wiatą kostką betonową ozdobną gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa gr. 15 cm z odcięciem podbudowy geowłókniną separująco filtrującą.  Niewielkie  wyniesienie nawierzchni i wykształcenie spadków w celu zapewnienia odwodnienia.  
 
 
Przykładową wiatę przedstawiono poniżej:
 
Lokalizację przedstawiono poniżej:
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Brak zadaszonych miejsc rowerowych w okolicy. Rowery użytkowane przez cały rok, narażone są na korozje elementów stalowych.  
W dodatku wsiadanie na mokry rower jest słabą zachętą do użytkowania roweru w deszczowe lub śnieżne dni, czyli przez cały rok jako podstawowa forma transportu. 

W projekcie zaproponowano "wysoko" estetyczną wiatę ze względu na potencjalną konieczność dostosowania wzoru użytkowego wiaty do potencjalnych wymagań Zarządu Zieleni Miejskiej, stąd taki koszt który należy traktować jako maksymalny . 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dostawa i montaż wiaty dla rowerów Wiata o wymiarach wewnętrznych 4,8x2,0 m ocynk malowana RAL osadzona na fundamencie prefabrykowanym. Sam koszt wysoko estetycznej wiaty o 6,3 x 2,0 m powinien oscylować w kwocie 25 tys. zł. 45 000,00 PLN
Ulepszenie nawierzchni pod wiatą. 4,8x2,0 m = 9,6 m2. 9,6 x 600 zł (przyjęto zgodnie z cennikiem BO) = 5760 zł 5 760,00 PLN
Uzgodnienia i dokumentacja. 7% wartości robót 3 553,20 PLN
54 313,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie zamówienia publicznego pierwsza połowa 2022 roku. 2020-02-1
Dostawa i montaż wiaty dla rowerów pierwsza połowa 2022 roku. 2020-06-1

Galeria

powrót