Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 115:

Karta Sportowa dla mieszkańców Krakowa

Projekt odrzucony: W Krakowie funkcjonuje już program, skierowany do mieszkańców, w ramach którego udzielane są zniżki, ulgi i preferencje, także w obszarze aktywności sportowych. Mieszkaniec który posiada status karty krakowskiej może skorzystać nie tylko ze zniżek na bilety okresowe komunikacji miejskiej, ale także z bogatej i różnorodnej oferty partnerów miejskich oraz komercyjnych, którzy oferują zniżki w następujących kategoriach:1.Kultura; 2.Sport i rekreacja; 3.Wychowanie i oświata; 4.Zdrowie; 5.Gastronomia i sklepy; 6.Usługi Lista partnerów oraz miejsc, w których honorowana jest „Karta Krakowska”, zamieszczona jest na stronie internetowej programu www.kk.krakow.pl.Program Karty Krakowskiej ma już ponad 150 partnerów, a ich liczba sukcesywnie rośnie. Partnerzy komercyjni przystępują do programu na zasadzie dobrowolności, oferując zniżki na swoje usługi na poziomie od 5% do 30%. Do Programu mogą przystąpić w każdej chwili inne podmioty, w tym siłownie, kluby fitness, szkoły tańca, baseny, parki, baseny etc, podpisując porozumienie z Miastem, do czego zachęcamy. Tym bardziej w obecnej, trudnej sytuacji związanej z trwającą pandemią priorytetem jest, ażeby z jednej strony coraz więcej podmiotów przystępowało do programu, a z drugiej by Krakowianie mogli korzystać z szeregu innych ulg. Należy podkreślić, że naczelną zasadą przystąpienia podmiotów gospodarczych do programu jest zasada dobrowolności. Każdy kto decyduje się zostać partnerem Miasta, w ramach porozumienia proponuje indywidualnie poziom oferowanych upustów. Dodatkowo trwają już zaawansowane prace, zmierzające do integracji systemów usług, a także zagregowania wszystkich kart, funkcjonujących w Krakowie, w tym karty krakowskiej, krakowskiej karty miejskiej, karty rodzinnej 3+ oraz krakowskiej karty rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem, co znacznie zwiększy czytelność formy korzystania z oferowanych systemów ulg i upustów.Reasumując działania proponowane w zgłoszonym projekcie są realizowane, brak zatem zasadności dla dodawania istniejących funkcjonalności i angażowania dodatkowych środków publicznych na ten cel.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ogólnomiejskie (prywatne kluby fitness i siłownie, szkoły tańca, baseny, parki linowe, korty i boiska sportowe itd.)

Opis projektu


Proponujemy rozbudowanie Karty Krakowskiej i Krakowskiej Karty Miejskiej o możliwość wykupywania “abonamentu sportowego”, aby każdy mieszkaniec Krakowa niezależnie od stanu, formy i miejsca zatrudnienia miał równy dostęp do publicznych i prywatnych obiektów sportowych na terenie miasta, takich jak:

 • siłownie
 • kluby fitness
 • szkoły tańca
 • baseny
 • parki linowe
 • boiska i korty tenisowe itd.
Co wchodzi w skład zadania?
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych (w celu wyłonienia najciekawszych form abonamentów i karnetów)
 • Nagłośnienie systemu wśród potencjalnych partnerów akcji (obiekty sportowe na terenie Krakowa i ew. jego “obwarzanka”), i dodanie ich do systemu KK/KKM
 • Dodanie usługi wykupienia abonamentu/karnetu sportowego do systemu KK/KKM (przez internet i w automatach KKM)
Uwaga! Za wykup abonamentu/karnetu odpowiadałby użytkownik (czyli Mieszkaniec) - na podobnej zasadzie jak wykup abonamentu MPK.

Kto skorzysta?
 • MIESZKAŃCY - wspólny abonament/karnet do wielu różnych obiektów sportowych uatrakcyjni i ułatwi korzystanie z nich, pozwalając także na wypróbowanie nowych form rekreacji i poprawę kondycji
 • OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE - zwiększenie atrakcyjności dla szerszej grupy klientów może zwiększyć szanse takich firm na “odbicie się” po pandemii
 • MIASTO - rabat np. 10% dla korzystających z Karty Krakowskiej może zachęcić kolejnych mieszkańców do rozliczania PIT w Krakowie; mógłby to być też dobry przykład dla innych miast, jak dbać o zdrowie mieszkańców

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki popularnym kartom typu MultiSport (Benefit Systems) czy OK System, zamiast opłacać abonament do jednego klubu fitness - za porównywalną kwotę uzyskujemy dostęp do szerokiego wachlarza opcji. Jednak korzystać z nich mogą wyłącznie wybrane grupy docelowe - konkretnie pracownicy większych firm, które mają podpisane umowy na dany system (oraz - czasami - np. 1 osoba znajoma).


Tymczasem w Krakowie do tej grupy nie zalicza się wiele osób, w tym:
 • osoby pracujące w małych firmach (w szczególności mających mniej niż 5 pracowników),
 • osoby zatrudnione nie na etacie,
 • studenci, emeryci, renciści...
Takie osoby nie mogą same przystąpić do powyższych systemów i skazane są na opłacanie abonamentu w każdym obiekcie sportowym osobno. Przykładowo, chcąc dwa razy w tygodniu chodzić na siłownię, a w weekendy uczęszczać na taniec i na basen - trzeba wykupić abonamenty lub karnety w trzech niezależnych firmach! Oczywiście w takiej sytuacji większość z nas ogranicza się do maksymalnie jednej z tych form aktywności...

Tymczasem na terenie Krakowa funkcjonuje już przecież system kart miejskich - w tym:
 • Krakowska Karta Miejska używana właściwie niemal wyłącznie jako nośnik abonamentu MPK. Jednak w swoim założeniu ma ona “w przyszłości zintegrować wiele usług dostępnych w aglomeracji krakowskiej oferowanych przez Gminę (komunikacja miejska, parkowanie w strefie ograniczonego postoju, instytucje kulturalne, itp.) jak i podmioty gospodarcze działające w tej aglomeracji. System Karty Miejskiej budowany jest jako system otwarty, tak aby w przyszłości możliwa była jego rozbudowa o nowe zastosowania.” (ze strony głównej witryny KKM)
 • Karta Krakowska (przewidziana wyłącznie dla płacących podatki w Krakowie) również działa głównie jako nośnik abonamentu MPK. Upoważnia ona wprawdzie do zniżek (w tym do obiektów sportowo-rekreacyjnych), ale lista partnerów jest mocno ograniczona i nie pozwala na wykupienie wspólnego abonamentu u większej liczby usługodawców.
Wystarczy ten system rozbudować.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Konsultacje społeczne Przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu wyłonienia optymalnych form i cen karnetów i abonamentów 7 000,00 PLN
Rozbudowa systemu KK/KKM Rozbudowa istniejącego systemu KK/KKM o nową funkcjonalność (w tym dodanie wyszukiwarki/mapy partnerskich obiektów) 50 000,00 PLN
Promocja Promocja wśród mieszkańców Krakowa i właścicieli obiektów sportowo-rekreacyjnych 8 000,00 PLN
65 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konsultacje społeczne I-II kwartał 2022 r.
Rozpoczęcie naboru partnerów I-III kwartał 2022 r.
Rozbudowa systemu informatycznego II-III kwartał 2022 r.
Uruchomienie i promocja systemu III-IV kwartał 2022 r.

Galeria

powrót