Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 28:

Myjka w parku Karkowskim

Projekt odrzucony: Projekt zakłada zakup i montaż myjki do mycia rowerów, hulajnóg czy wózków na terenie Parku Krakowskiego, na działce 652/3, obręb 4, jedn. ewid. Krowodrza. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii m.in. Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków , który w odpowiedzi zaznaczył ,że Park Krakowski jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-985, decyzją z dnia 14.07.1976 r., wobec czego wszelkie działania na jego terenie wymagają pozwolenia konserwatorskiego. Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków, Park poddano kompleksowej rewaloryzacji na podstawie całościowego projektu, a wprowadzenie dodatkowych elementów do jego zagospodarowania jest niewskazane. Miejsce przeznaczone do mycia rowerów i innych urządzeń transportu osobistego nie powinno być wyeksponowane, zaproponowana w projekcie centralna część parku nie wpisze się w charakter zabytkowej przestrzeni. Dodatkowo, myjka generuje hałas oraz oddziałuje pryskającą wodą na sporym obszarze, montaż takiego urządzenia wymagałby poszerzenia nawierzchni utwardzonej oraz ingerencji w budowę przyłączy. W związku z powyższym, projekt opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 5 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Krakowski

Opis projektu

Dostawa i montaż stanowiska do mycia rowerów, wózków dla dzieci i innych urządzeń transportu osobistego. 
Stanowisko składać się ma z myjki  oraz szczotek. 
Przykładową stację przedstawiono poniżej poniżej.

 
 
Stacja myjąca nie jest wysokociśnieniowa, nie jest wyposażona w hydrofor do podbijania ciśnienia. W procesie mycia nie używa się detergentów. Docelowo ma służyć do obmywania rowerów i wózków z zabrudzeń ulicznych które i tak trafiają do Kanalizacji Deszczowej, a są bardzo dokuczliwe w codziennym użytkowaniu. 
 
Koszt samej stacji to około 12 tys. zł brutto.
https://turvec.com/product/bike-wash-station/

Projekt dodatkowo zakłada wykonanie przyłącza wod-kan oraz utwardzenia miejsca do mycia poprzez wybrukowanie obszaru o wymiarach 2,5 na 2,0 m z zabudową studzienki wpustowej wraz z osadnikiem. 
Żeby ograniczyć koszty wykonanie, zaproponowano lokalizację stacji blisko istniejących przyłączy tj. obok hydrantu. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

  • Brak w najbliższej okolicy samoobsługowej myjni ręcznej. 
  • Zachęta do jazdy rowerem poprzez utrzymanie go w czystości.
  • Pomoc rodzicom w utrzymaniu wózków w czystości. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dostawa i montaż myjki Dostawa i montaż myjki wraz z przygotowaniem fundamentu. Sam koszt myjki około 12 tys. zł brutto. 17 000,00 PLN
Wybrukowanie miejsca do zbierania wody. Wybrukowanie miejsca do czyszczenia wraz z wytworzeniem spadków 2,5mx2,0 m = 5 m2, 5 m2 x 600 zł = 3000 zł 3 000,00 PLN
Zabudowa wpustu Wykop. Umocnienie ścian wykopu. Montaż studzienki fi 315 lub fi500 wraz z osadnikiem. Zasyp z zagęszczeniem. Montaż wpustu podwórzowego. 3 500,00 PLN
Budowa przy kanalika Budowa przykanalika z rur PCV fi160 ~ 5m 1 500,00 PLN
Obsługa Szacowany roczny koszt opróżniania osadnika. 2 500,00 PLN
Opcjonalny separator substancji ropopochodnych Jako opcja, dostawa i montaż osadnika substancji ropopochodnych 1,5 l/s. Najmniejszy dostępny na rynku. 3 500,00 PLN
Przyłącze wody Przyłącze wody wraz z wpięciem się do studzienki wodomierzowej hydrantu ogrodowego ~ 5m 2 000,00 PLN
Projekt i uzgodnienia 10% wartości zamówienia. 2 700,00 PLN
Włączenie do studzienki SO2 Włączenie przyłącza do istniejącej studzienki lub zabudowa nowej rozdzielczej na istniejącym przykanaliku. 2 000,00 PLN
37 700,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie zamówienia Pierwsza połowa 2022 2022-01-05
Realizacja zadania Pierwsza połowa 2022 2022-05-05

Galeria

powrót