Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 137:

Fortepian zewnętrzny w Parku Decjusza przy pomniku Chopina

Projekt odrzucony: Projekt przewiduje zakup zewnętrznego fortepianu z betonu architektonicznego wraz z krzesłem dla gracza oraz dwiema ławkami parkowymi. Lokalizacja wyznaczona we wniosku to Park Decjusza znajdujący się na działce o nr 108/4, obręb 9, jedn. ewid. Krowodrza. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Park Decjusza decyzjami z dnia 07.03.1930 r. i 12.08.1936 r. jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-131, w związku z czym wszelkie działania planowane na terenie Parku wymagają pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 710 ze zm.). Na przedmiotowym terenie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska – Modrzewiowa” (Uchwała nr XLV/586/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012 r.), park znajduje się na terenie oznaczonym jako ZP.8. Zakłada się utrzymanie całości założenia przestrzennego z elementami jego zagospodarowania i ochroną przed zmianą jego charakteru funkcjonalno-przestrzennego, wskutek działań rewaloryzacyjnych i rekonstrukcyjnych. Nowe elementy muszą być zharmonizowane z otoczeniem dla zachowania spójności założenia, wszelkie prace muszą zostać poprzedzone przeprowadzeniem analiz historycznych, kompozycyjnych i widokowych oraz kwerendą archiwalną. Powinny być również oparte o całościowy projekt rewaloryzacji Parku Decjusza. Wprowadzenie nowych obiektów bez uwzględnienia wyników ww. analiz może doprowadzić do degradacji przestrzeni Parku oraz zaburzenia architektoniczno-krajobrazowego układu wnętrz, co w obrębie zabytkowego parku jest niedopuszczalne. Ponadto, teren w rejonie pomnika Chopina został wskazany jako miejsce geometrycznego ogrodu. W związku z powyższym, projekt otrzymuje opinie negatywną.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Decjusza

Opis projektu

Fortepian zewnętrzy można obejrzeć na stronie cadenza-piano.pl

Proponuje ustawić taki fortepian w Parku Decjusza obok pomnika Chopina. Fortepian miałby być ogólnodostępny, grałby na nim kto chciał. Jest  z betonu, więc odporny na warunki atmosferyczne i ewentualne próby niszczenia. Do fortepianu jest w komplecie szerokie krzesło z betonu, na którym moga usiąść nawet dwie osoby, wymiary 110x45x45.
Fortepian posiada elektroniczny system zarządzania, pozwalający na zdalne włączanie i wyłączanie fortepianu np. po to, żeby ludzi nie grali na nim  w nocy w parku. Posiada także zdalną regulację głośności oraz sprawdza statystyki aktywności użytkowników.
Obok fortepianu można ustawić ławki parkowe dla potencjalnych słuchaczy, rodziny jeśli np. na fortepianie gra dziecko a rodzice słuchają.
https://fulco.pl/aktualnosci/pierwszy-pilotaz-fortepianu-cadenza-w-polsce

UZASADNIENIE PROJEKTU

Miejsce obok pomnika Chopina jest puste - łąka w Parku Decjusza, myślę że sąsiedztwo Chopina dla fortepianu jest idealne i nie trzeba wyjaśniać dlaczego. 

Nie ma w Krakowie tego typu atrakcji, zresztą muzycznych atrakcji jest bardzo mało, bezpłatnych nie kojarzę wcale.  Może być to miejsce spędzania wolnego czasu z rodziną, jak i dla dorosłych z wykształceniem muzycznym lub hobbystów.  W Parku Decjusza poza alejkami, Smoczym Skwerem i rzeźbami Chromego nie ma innych atrakcji,  a jest na tyle miejsca, żeby coś zorganizować. Fortepian nie jest bardzo duży, taki jak zwykły fortepian, a na pewno będzie stanowił atrakcję. Każdy będzie mógł podejść i spróbować jak to jest na nim grać, może ktoś przypadkowy odkryje tu swój talent? Może nauczyciele muzyki będą przychodzić tu z uczniami na lekcje plenerowe? Warto spróbować przemycić trochę kultury na ulicę.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
fortepian cadenza zakup instrumentu fortepian+krzesło dla gracza 169 470,00 PLN
ławki parkowe dwie ławki parkowe dla słuchaczy 1 500,00 PLN
170 970,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
2022 zakup i montaż instrumentu w parku 2022

Galeria

Załączniki

powrót