Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 123:

Ruch jednokierunkowy wokół Plant

Projekt odrzucony: Wnioskowane zadanie zakłada reorganizację ruchu na ulicach Straszewskiego, Św. Gertrudy oraz Westerplatte i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego dla samochodów osobowych. Zmiany wskazane w projekcie nie są możliwie do wprowadzenia za pomocą wyłącznie zmiany organizacji ruchu. Zadanie wymaga dokonania przebudowy istniejącego układu drogowego w celu dostosowania go do nowej organizacji ruchu z uwzględnieniem budowy przystanków wiedeńskich. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ww. ulicach nie jest spójne z obecną organizacją ruchu w przedmiotowym rejonie , dlatego też konieczne byłoby kompleksowe przeanalizowanie organizacji ruchu na przyległym obszarze w zakresie dostosowania organizacji ruchu do zmienionych zasad poruszania się na rozważanych ulicach. Według opinii Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, ze względu na zakres zadania, koniecznym byłoby przeprowadzenie analizy ruchowej w przyległym obszarze oraz pozyskanie opinii różnych organów i jednostek. Analiza taka może zakończyć się wynikiem negatywnym a więc brakiem wdrożenia, co jest sprzeczne z regulaminem BO. W przypadku pozytywnej analizy biorąc pod uwagę że odcinkowo na pewno nastąpi konieczność przebudowy jezdni wraz z torowiskiem tramwajowym koszt realizacji zadania przekroczy założony limit kwotowy dla zadań ogólnomiejskich. Z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania wszelkich niezbędnych opinii i decyzji formalno-prawnych a następnie realizacji zadania polegającego na przebudowie istniejącego układu drogowego zakres robót nie może być ograniczony do limitu kosztów przyjętego w ramach BO. Istnieje również ryzyko przekroczenia wskazanego w regulaminie BO czasu na realizację zadania. Ponadto zaznaczyć należy że, Zarząd Transportu Publicznego opracował projekt organizacji ruchu wprowadzający ruch jednokierunkowy na ul. Westerplatte i częściowo na ul. Św Gertrudy, wykorzystując pas ruchu na drogę dla rowerów do ul. Bernardyńskiej. Rozwiązanie takie spotkało się jednak z negatywną opinią Policji , m.in. z powodu konieczności wprowadzenia ruchu pojazdów na torowisko między ul. Dominikańską i Stradomską. Obecnie ZTP jest na etapie opracowania i opiniowania wersji projektu organizacji ruchu ograniczającego zakres powyższych zmian do ul. Westerplatte na odcinku od ul. Pawiej do ul. Siennej.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: I obwodnica

Dodatkowe lokalizacje: Straszewskiego (od ul. Piłsudzkiego do ul. Podzamcze), Św. Gertrudy, Westerplatte

Opis projektu

Projekt zakłada zmiany w ruchu na ulicach Św. Gertrudy, Westerplatte oraz Straszewskiego (zaznaczone kolorem fioletowym na poniższej mapce).
 
Wzorowany ma być na wyremontowanym w zeszłych latach pozostałym odcinku I obwodnicy.
 
Nie obejmuje on remontu, przebudowy ani zmiany geometrii ulic, a jedynie reorganizację poprzez malowanie znaków poziomych i montaż znaków pionowych.
 
Przewidziany jest ruch jednokierunkowy dla pojazdów osobowych.
 
Zachowany zostanie ruch w obydwu kierunkach dla MPK, rowerów (w tym kontrapas od strony Plant) oraz pojazdów służb publicznych (tj. karetek, policji oraz straży miejskiej i pożarnej).
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Główne założenia projektu to:
1. Ograniczenie tranzytu samochodowego przez ulice otaczające Planty, a tym samym jego redukcja na obszarach miasta na zewnątrz od I obwodnicy.
2. Zmniejszenie odsetka podróży samochodowych do Dzielnicy Pierwszej z innych części Krakowa na korzyść ekologicznych środków transportu.
3. Redukcja zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu.
4. Uspokojenie ruchu zwiększające bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów.
5. Przyspieszenie komunikacji zbiorowej.
 

Dzięki likwidacji ruchu samochodowego na pasie od strony Plant, zniknie problem blokowania tramwajów przez auta osobowe oczekujące na ulicy Westerplatte na lewoskręt w stronę Kopernika. Zmniejszy to również paraliż skrzyżowania przy Poczcie Głównej podczas szczytu komunikacyjnego.
 
Redukcja hałasu i zanieczyszczenia powietrza zwiększy komfort życia okolicznych mieszkańców.
 
Reorganizacja ruchu, doprowadzając do ograniczenia tranzytu i wjazdu samochodów do centrum z innych dzielnic, ułatwi znalezienie wolnego miejsca do parkowania okolicznym mieszkańcom.
 
Zaletą projektu jest jego niski koszt i łatwość wdrożenia, jak również odwracalność w przypadku konieczności jego rewizji w przyszłości. Wystarczy zmienić oznakowanie poziome i pionowe.
 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa, malowanie znaków poziomych, montaż znaków pionowych 200 000,00 PLN
200 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja, zmiana oznakowania 2022

Galeria

powrót