Twoje BO rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 120:

koperta życia

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Gmina Kraków

Opis projektu

Koperta życia to dokument zawierający dane osoby, telefony kontaktowe do osób najbliższych i potwierdzony podpisem lekarza spis zażywanych aktualnie lekarstw i schorzeń.Wszystko to umieszczone jest w plastikowym woreczku strunowym i leży w lodówce.Na drzwi wejściowe do mieszkania przykleja się znaczek, który jest integralną częścią  koperty życia i stanowi  informacje dla ratowników z pogotowia ratunkowego (wcześniej przeszkolonych ), że w mieszkaniu w lodówce znajduje się informacja potrzebna przy udzielaniu pomocy.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Koperta życia  może pomóc nie tylko osobom starszym czy samotnym. Stress może  powodować, że chory czy ktoś z rodziny nie pamiętają nazw leków przyjmowanych czy dokładnych diagnoz lekarskich.Dlatego dokumenty w kopercie życia muszą być potwierdzone przez lekarza,aby ratownik wiedział jak może pomóc.Kopertę życia może mieć również osoba młoda, która na nic nie choruje, bo kiedy stanie się wypadek informacja zawarta w kopercie o braku rozpoznanych schorzeń czy o niezażywaniu leków jest też pomocną przy udzielaniu pierwszej pomocy medycznej.Uważam, że koperta życia powinna byc rozpropagowana poprzez plakaty, które umieszczone w przychodniach zdrowia czy innych instytucjach użytku publicznego informowałyby co to jest o gdzie ją można dostać. Dystrybucją koperty powinni zajęć sie pracownicy socjalni, pracownicy socjalni szpitala i np seniorzy w Centrach Aktywności Seniorów w ramach wolontariatu mogliby docierać z koperta do osób samotnych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
koszt zakupu 50 tys gotowych kopert życia i oznaczeń na drzwi lub lodówkękoszt transportu kopert do miejsc gdzie będą dystrybuowanekoszt szkoleń dla pracowników pogotowia ratunkowegokoszt projektu plakatu o kopercie życiakoszt druku 1000 plakatów i rozwieszenia ich na terenie miasta Zakup gotowych pakietów kopert życia, które zostaną wydrukowane wg projektu zamawiającego. Pakiet będzie obejmował również magnes na lodówkę lub znaczek samoprzylepny na drzwi.Należy uwzględnić koszt transportu kopert do miejsc w których będzie wydawana( MOPS, szpitale, CAS,RKS).Wśród pracowników pogotowia ratunkowego należy przeprowadzić kampanię informacyjną dotyczącą koperty życia, zawartych w niej danych i oznakowaniu pozwalającemu na zlokalizowanie koperty w konkretnym mieszkaniu.Powinien powstać plakat informujący o idei Kopert Życia, który rozwieszony w najruchliwszych częściach Miasta informowałby Mieszkańców o tym co to jest Koperta Życia i gdzie ja można dostać. 220 000,00 PLN
220 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt plakatu informacyjnego o kopercie życia projekt plakatu informacyjnego o kopercie życia I kwartał 2022
druk i rozwieszenie na terenie Miasta 1000 plakatów o kopercie życia druk i rozwieszenie na terenie Miasta 1000 plakatów o kopercie życia I półrocze 2022
zakup kopert życia Krakowska Koperta życia powinna być wydrukowana według projektu jaki złoży Gmina Kraków, powinna zawierać logo Miasta Krakowa I półrocze 2022
akcja informacyjna wśród pracowników Pogotowia Ratunkowego czym jest koperta życia i jak ją znaleźć w konkretnym mieszkaniu akcja informacyjna wśród pracowników Pogotowia Ratunkowego czym jest koperta życia i jak ją znaleźć w konkretnym mieszkaniu I półrocze 2022
rozwiezienie kopert życia do instytucji które zajmą się rozprowadzaniem jej wśród mieszkańców Miasta rozwiezienie kopert życia do instytucji które zajmą się rozprowadzaniem jej wśród mieszkańców Miasta I półrocze 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na sytuację mieszkańców Krakowa, w szczególności osób starszych i samotnych w stanach zagrożenia zdrowia. Informacje zawarte w kopercie życia, m.in. o przebytych chorobach, zażywanych lekach, alergiach, a także dane osobowe czy kontakt do rodziny stanowią istotne informacje przy udzielaniu pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Akcja rozpowszechniania kopert życia wśród seniorów, osób samotnych i chorych jest popierana przez lekarzy i ratowniczych służb medycznych.
powrót