Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 2 NR 17:

Sprzęt dla Strażaków z Westerplatte

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 2 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Westerplatte 19

Opis projektu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza jest zlokalizowana w samym sercu Krakowa, przy tzw. Krakowskich Plantach, tj. ulicy Westerplatte 19. Obszar chroniony przez tą jednostkę obejmuje stosunkowo niewielki teren, bo tylko 16 km2, głównie rejon dzielnicy I i II. Jest to obszar niezwykle specyficzny, obejmujący teren o natężonym ruchu turystycznym, ale także przyciągający mieszkańców dzielnicy II i innych dzielnic miasta Krakowa. To obszar nacechowany olbrzymią liczbą zagrożeń, wśród których do najpoważniejszych zaliczyć można zagrożenia pożarowe, wodne, chemiczno-ekologiczne. 

W związku z powyższym ważne jest aby strażacy w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dysponowali nowoczesnym i niezawodnym sprzętem, również w obszarze środków ochrony indywidualnej, który w połączeniu z umiejętnościami nabytymi w trakcie wielogodzinnych szkoleń pozwoli skuteczniej ratować życie, zdrowie i mienie mieszkańców dzielnicy II.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt wpłynie pozytywnie na zabezpieczenie operacyjne, mieszkańców dzielnicy II, gwarantowane przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 KM PSP w Krakowie. Pozytywny wpływ będzie dostrzegalny zarówno poprzez zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, jak i jego realnego, wymiernego poziomu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ochrony indywidualnej, sprzęt inny przydatny przy działaniach ratowniczo-gaśniczych Sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ochrony indywidualnej, sprzęt inny przydatny przy działaniach ratowniczo-gaśniczych 25 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zamieszczenie proponowanego sprzętu na platformie zakupowej, wybór oferenta, zakup sprzętu Zamieszczenie proponowanego sprzętu na platformie zakupowej, wybór oferenta, zakup sprzętu do czerwca 2022 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Dzielnicy.
powrót