Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 12 NR 38:

Modernizacja SkateParku na Bieżanowie

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 12 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Nowy Bieżanów, skatepark przy ul. Aleksandry

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawienie infrastruktury sportowej, tak aby stworzyć bezpieczne i atrakcyjne miejsce do jazdy na wrotkach, rolkach, rowerach, czy deskorolkach. W ramach projektu zaplanowano powiększenie obszaru przeznaczonego pod skatepark na możliwie jak największy, stworzenie nowoczesnego betonowego skateparku oraz umieszczenie dodatkowego oświetlenie tego terenu. Szczegółowy projekt skateparku zostanie ustalony w trakcie jego realizacji.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu jest niezbędna, ponieważ w południowej części Krakowa brakuje skateparku, a jest na niego ogromne zapotrzebowanie. Obecnie ten obiekt jest przestarzały, nieatrakcyjny i może być niebezpieczny dla użytkowników (nie posiada wymaganych atestów). Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Obiekt zostanie wybudowany zgodnie z aktualnymi normami i zasadami BHP, tak by zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom. Skatepark wpłynie pozytywnie na okolicę, spopularyzuje ją oraz świetnie się w nią wkomponuje. Doprowadzi do większej integracji społeczeństwa, co przyczyni się do lepszego rozwoju dzielnicy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przygotowanie projektu skateparku wraz z oświetleniem oraz jego realizacja koszty obejmują przygotowanie projektu skateparku z projektantem, wykonanie skateparku oraz oświetlenia 630 000,00 PLN
630 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
opracowanie projektu skateparku opracowanie projektu skateparku I połowa 2022
wykonanie skateparku oraz oświetlenia prace budowlane II połowa 2022

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.
powrót