Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 9 NR 17:

Rekreacja ruchowa w Lesie Borkowskim

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 9 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: W Lesie Borkowskim - teren zielony między ul. Żywiecką, Zawiłą i Jagodową. Obszar: działka o nr 1/82, obr.44, j.ew. Podgórze, 1/138 obr.44, j.ew. Podgórze Powierzchnia: 63513.5681998945 Powierzchnia: 73748.8655000472

Opis projektu

W składzie zestawu do ćwiczeń ruchowych, ustawionych na płaskim terenie, przy ścieżkach leśnych, z zachowaniem minimalnych stref, powinny znaleźć się urządzenia, które będą służyły do ćwiczeń ruchowych łączących zabawę z treningiem. Powinny to być: równoważnia, poręcze, płotki do przeskoków, podest do robienia pompek, drabinki i przeplotnie. Zaplanowano ok.5 sztuk urządzeń, które poprawią ogólną sprawność fizyczną, rozwiną koordynację ruchową i pomogą w koncentracji korzystających z tej formy rekreacji. Urządzenia powinny być przystosowane do wykorzystania przez osoby w różnym wieku. Oprócz zestawu do ćwiczeń na terenie powinny zostać zamontowane ławki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne zawierające opis sposobu korzystania z urządzeń.

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ścieżki zdrowia stanowią doskonałe źródło ćwiczeń na świeżym powietrzu. Dzięki urządzeniom do ćwiczeń, zaprojektowanych dla osób w każdym wieku, ułatwiają użytkownikom poprawę lub podtrzymanie kondycji fizycznej, a także aktywizację ruchową. Każdy może dopasować poziom i tempo ćwiczeń do własnych możliwości. Ustawienie zestawu do ćwiczeń w terenie leśnym pozwoli na urozmaicenie i uatrakcyjnienie spaceru rodzinnego. Zapewni także rekreację osobom w rożnym wieku. Obszar Lasu Borkowskiego, dzięki ścieżce zdrowia uzyska dodatkowe walory. Funkcja rekreacyjna tego terenu będzie dla mieszkańców pobliskich osiedli uzupełnieniem dla Parku Solvay i boisk KS Borek oraz zapewni doskonały sposób spędzania wolnego czasu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Projekt ścieżki zdrowia 2. Posadowienie ok.5 urządzeń 3. Tablice informacyjnezawierające opis funkcji urządzeń 4. Ławki i kosze na śmieci 200 000,00 PLN
200 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Projekt 1 półrocze 2022r.
2. Posadowienie urządzeń 2 półrocze 2022r.

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: W ramach projektu planuje się stworzenie „ścieżki zdrowia”, wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń ruchowych, ustawionych wzdłuż ścieżek na terenie Lasu Borkowskiego. Inwestycja zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz wpłynie na poprawę ich sprawności fizycznej.
powrót