Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 41:

OGRÓD SĄSIEDZKI W OSIEDLU SPORTOWYM

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: os. Sportowe

Opis projektu

Projekt przewiduje zrewitalizowanie terenu zielonego położonego niemal w samym centrum osiedla Sportowego, pomiędzy budynkami od nr 13-15 do nr 29-31. Długi i szeroki pas trawnika chcemy przekształcić w Ogród Sąsiedzki, z dobrze zaplanowaną i zadbaną zielenią, małą architekturą służącą wypoczynkowi i integracji mieszkańców np.: ławeczkami, huśtawką-ławką ogrodową, stolikami plenerowymi (np. z planszami do gry), koszami na śmieci, koszami na psie odchody. W ramach projektu przewidujemy również wysłonięcie parawanami drewnianymi 2 znajdujących się tu otwartych wiat śmietnikowych. 

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego

UZASADNIENIE PROJEKTU

Osiedle Sportowe - jedno z najpiękniejszych osiedli nowohuckich, w wewnętrznej części zabudowane jednopiętrowymi, kilkumieszkaniowymi budynkami, otoczonymi szerokimi zieleńcami, ciche, spokojne, wypełnione zapachami przyrody i śpiewem ptaków. Mieszkańcy osiedla to w przeważającej części rodziny pierwszych lokatorów, społeczność ludzi, znających się od dziecka. W dużej części są to również seniorzy (podobnie jak w całej najstarszej części Nowej Huty). Chętni spędzaliby czas razem, na swoim wspólnym trawniku, gdyby nie... brak infrastruktury. Nieliczne, najczęściej pojedyncze ławki zlokalizowane są przy wejściach do budynków lub w pobliżu ulic z ruchem samochodowym. Tymczasem - zieleniec rozciągnięty w centralnej części osiedla - zarasta dziczejącymi krzewami i drzewami i służy głównie wyprowadzaniu psów.

Niewielkie i piękne budynki mieszkalne osiedla mają jedną ogromną wadę - brak balkonów. Do obcowania z wszechobecną tu zielenią służą zatem głównie okna własnych mieszkań. Szczególnie dla osób starszych, o ograniczonej sprawności, ważne są wygodne miejsca do siedzenia i wypoczynku. Teren wskazany w projekcie - stanowić może znakomitą wspólną przestrzeń dla mieszkańców, szczególnie tych w wieku dojrzałym, sprzyjać wypoczynkowi, integracji, podtrzymywaniu relacji sąsiedzkich i inicjowaniu działań służących pojedynczym osobom i rodzinom w potrzebie ale także całej społeczności. Wiek i sytuacja materialna mieszkańców nie pozwalają na podjęcie samodzielnych działań służących zrewitalizowaniu swojego wspólnego ogrodu. Przepisy uchwały o Parku Kulturowym również nie pomagają "zwyczajnym" mieszkańcom, którzy gubią się w domysłach - co wolno, czego nie. Dla powodzenia realizacji marzenia mieszkańców konieczne jest wsparcie gminy, zarówno materialne jak i merytoryczne.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont nawierzchni Remont nawierzchni 80 000,00 PLN
projekt i dokumentacja Przygotowanie projektu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem nizbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych 15 000,00 PLN
Zieleń Usunięcie zdziczałych krzewów, Posadzenie krzewów ozdobnych.. 10 000,00 PLN
Mała architektura ogrodowa Montaż małej architektury, np.: ławki z oparciem - 6 szt., huśtawki parkowej - 1 szt,. stolika plenerowego - 1 szt,koszy na śmieci - 2 szt,, koszy na psie odchody - 2 szt., parawanów drewnianych - 2 szt. 80 000,00 PLN
185 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej. I polowa 2022
Realizacja Realizacja projektu - rewitalizacja zieleni, remont chodników, zakup i ustawienie małej architektury II połowa 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przewiduje rewitalizację terenu zielonego zlokalizowanego na os. Sportowym, w ramach zadania planuje się uporządkowanie zieleni, nasadzenia krzewów ozdobnych oraz montaż małej architektury, w tym ławek i koszów na śmieci. Realizacja zadania uatrakcyjni teren osiedla, stworzy miejsce przyjazne lokalnej społeczności i wpłynie pozytywnie na zacieśniane więzi sąsiedzkich
powrót