Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 190:

Parklety dla krakowian

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wrocławska 62

Dodatkowe lokalizacje: Lea 37, Urzędnicza 44, Łobzowska 17

Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie w czterech lokalizacjach Krakowa parkletów. Każdy z parkletów o powierzchni ok. 50-150 metrów kwadratowych składał się będzie z: nowej nawierzchni zrównującej jego poziom z poziomem chodnika, ławek, stołów i innych mebli miejskich oraz nowych roślin (bylin, krzewów i drzew) w donicach lub w gruncie. Wstępna propozycja zagospodarowania każdego z parkletów została przedstawiona na załączonych szkicach, ale dokładny ich kształt powinien zostać dopracowany przez projektanta.
 

Parklet na ul. Wrocławskiej 62 ma na celu zapewnienie pasażerom komunikacji miejskiej wygodnego miejsca oczekiwania na autobus oraz uniemożliwienie notorycznego w tym miejscu nielegalnego parkowania w obrębie przystanku autobusowego. Projekt przewiduje demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, nową nawierzchnię asfaltową w obrębie przystanku, stojaków rowerowych i wytyczonych ścieżek, posadzenie w gruncie bylin i krzewów oraz, w miarę możliwości, nowego drzewa. Parklet powinien zostać wyposażony w nowe ławki oraz spoczniki - tak, by pasażerowie mogli wygodnie oczekiwać na autobus.
 
Parklet na ul. Urzędniczej 44 powstanie w miejscu obecnie zajmowanym przez jedno ukośne miejsce parkingowe. Przestrzeń o szerokości kilku metrów jest znacznie większa niż powierzchnia samego miejsca parkingowego oraz sąsiaduje z najwyższym na ul. Urzędniczej drzewem - dlatego zamiana tego miejsca w parklet wydaje się być znacznie bardziej racjonalnym wykorzystaniem przestrzeni. Projekt przewiduje montaż podestu drewnianego lub z podobnego materiału, zlicowanego z poziomem chodnika, na obszarze całego miejsca parkingowego, montaż ławek, nowe nasadzenia na terenach zielonych wokół rosnących tam drzew oraz montaż drewnianych donic i obsadzenie ich roślinami odpornymi na suszę.
 
Parklet na ul. Lea 37 powstanie na powierzchni jezdni obecnie wyłączonej z ruchu. Parkujące tam samochody często zasłaniały widoczność na sąsiadujące przejście dla pieszych, dlatego parklet uniemożliwiający parkowanie w tamtym miejscu jest przyjaznym okolicznym mieszkańcom sposobem na zagospodarowanie obecnie niewykorzystanej przestrzeni. Projekt przewiduje montaż podestu drewnianego lub z podobnego materiału, zlicowanego z poziomem chodnika, na obszarze powierzchni wyłączonej z ruchu, od miejsca, w którym kończy się wyznaczony parking do wysepki przejścia dla pieszych (lub, gdy przepisy nie pozwalają, na mniejszej przestrzeni), montaż niskiej ścianki drewnianej oddzielającej parklet od stosunkowo ruchliwej ul. Lea (jeśli nie przesłoni widoczności na przejściu), nasadzenia niskich i odpornych na suszę bylin po obu stronach ścianki (tak, by nie zasłaniały widoczności na przejściu), montaż ławek i posadzenie nowego drzewa w donicy lub, jeśli to możliwe, w gruncie.
 
Parklet na ul. Łobzowskiej 17 powstanie na powierzchni dwóch miejsc parkingowych wyznaczonych na jezdni. W miejscu tym znajduje się kilka kawiarni generujących duży ruch pieszy, wielu mieszkańców próbuje w okolicy znaleźć miejsce, w którym mogliby w spokoju wypić kawę i spotkać się ze znajomymi. Istniejące tereny zielone (Planty oraz park kieszonkowy przy ul. Łobzowskiej) są zbyt daleko, by pełnić taką funkcję. Projekt przewiduje montaż podestu drewnianego lub z podobnego materiału, zlicowanego z poziomem chodnika, na obszarze dwóch miejsc parkingowych, montaż ławek i stołów, nowe nasadzenia na terenach zielonych wokół rosnących tam drzew oraz montaż drewnianych donic i obsadzenie ich roślinami odpornymi na suszę.
 

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Autor projektu wyraża zgodę na ewentualną zmianę lokalizacji parkletów oraz zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wiele miast, od San Francisco po Wiedeń, stosuje parklety na szeroką skalę, by zapewnić pieszym przyjazną przestrzeń nawet na terenach bardzo małych, ale równocześnie położonych tak blisko, jak to możliwe - najlepiej przy tej samej ulicy. Najwyższy czas na Kraków - zacznijmy od czterech parkletów proponowanych w tym projekcie.
 

Proponowane parklety:
  • zapewnią miejsce, w którym można usiąść i odpocząć, co jest szczególnie ważne, gdy w najbliższej okolicy brakuje podobnych miejsc (wszystkie lokalizacje),
  • zapewnią pasażerom MPK więcej miejsca, gdzie można wygodnie oczekiwać na autobus (ul. Wrocławska),
  • uniemożliwią nielegalne parkowanie samochodów (ul. Lea i Wrocławska),
  • wykorzystają miejsce obecnie zagospodarowane w sposób nie do końca racjonalny (ul. Urzędnicza - stosunkowo duża przestrzeń przeznaczona na tylko jedno miejsce parkingowe; ul. Lea - fragment jezdni wyłączony z ruchu, obecnie niewykorzystany),
  • zaoferują mieszkańcom Krakowa miejsca spotkań (wszystkie lokalizacje),
  • wprowadzą do zwartej zabudowy śródmieścia Krakowa więcej cennej zieleni (wszystkie lokalizacje).

Każdy z proponowanych parkletów ma nieco inny charakter, a realizację projektu można traktować jako pilotaż- to świetna okazja, by sprawdzić, które formy parkletów sprawdzą się najlepiej i będą służyć mieszkańcom Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 30 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania 800 000,00 PLN
830 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2022
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie w kilku punktach Krakowa tzw. parkletów, czyli małych skwerów tuż przy ulicy wyposażonych m.in. w ławki, stoliki i kwietniki w donicach. Inwestycja przyczyni się do stworzenia atrakcyjnych miejsc do odpoczynku czy oczekiwania na autobus, przyczynią się również do zwiększenia zieleni na terenie miasta.
powrót