Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 1 NR 30:

ZWIĘKSZ BIORÓŻNORODNOŚĆ SKWERU PRZY SYNAGODZE TEMPEL

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 1 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Skwer na skrzyżowaniu ul. Miodowej i Podbrzezie

Opis projektuProjekt przewiduje nasadzenia bardziej zróżnicowanej roślinności, takej jak wysokie krzewy (takie jak np. bez, głóg itp.), dorastającej na wysokość minimum 2,5m w wewnętrznej części skweru (maksymalnej możliwej). Na tym terenie mogłaby też zmieścić się większa ilość drzew. Wysokość roślinności powinna być stopniowana od niskiej na zewnątrz do wysokiej w środku, czyli w formie rabaty, aby uwydatnić wszystkie rośliny i zapewnić im odpowiednią ilość słońca. Taka forma pozytywnie wpłynęłaby też na odbiór zabytków czy widoczność kierowców i pieszych. W sumie na skwerze powinno się pojawić minimum 10 nowych gatunków roślin, najlepiej rodzimych, w stylu naturalistycznym.Jeśli w ramach projektu BO możliwe jest również nadanie skwerowi nazwy, projekt przewiduje też nazwy takej jak:

  • Skwer Blechy (dawna, zapomniana już nazwa tego rejonu),
  • Skwer Komisji Dobrego Porządku,
  • Skwer Karola Kremera.


Projekt NIE DOPUSZCZA wprowadzenia małej architektury ani ścieżek, które zmniejszyłyby powierzchnię biologicznie czynną.

Teren jest terenem ogólnodostępnym i należącym do miasta, każdy może cieszyć oczy zielenią, a być może i w przyszłości większą ilością ptaków.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Na obszarze skweru jeszcze w latach ''''90 często spotykanym gatunkiem ptaków był wróbel. Dziś przez wycinanie dzikich krzewów jest on tu gatunkiem już nieobecnym. Wciąż można jednak spotkać na tym terenie gatunki chronione, takie jak sikora bogatka czy kopciuszek zwyczajny. Są obecne również inne gatunki potrzebujące schronienia przed srokami czy sójkami oraz miejsca na lęg, takie jak kosy i kwiczoły. Istotną kwestią wywaje mi się więc zastąpienie przynajmniej części niskich (około 50cm wysokości) krzewów, krzewami wysokimi.

Ponadto monokulturowa roślinność wpływa na wyjaławianie gleby. Niska roślinność nie zatrzymuje zaś tak dobrze wody jak roślinność piętrowa. Projekt jest zgodny ze strategią miasta dotyczącą kwestii klimatu i zwiększanie ilości zieleni.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja wykonanie nasadzeń 100 000,00 PLN
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 15 000,00 PLN
115 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2022
Nasadzenia roślinności na skwerze Nasadzenia roślinności na skwerze 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zwiększenie różnorodności biologicznej skweru przy Synagodze Tempel. Jego realizacja poprawi estetykę przedmiotowego terenu.
powrót