Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 12 NR 43:

Sportowe Wakacje w Centrum Sportu w Bieżanowie

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 12 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ulica Lipowskiego 5, Centrum Sportu Klubu Sportowego Bieżanowianka,

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych treningów z PIŁKI NOŻNEJ, ZAPASÓW,  AEROBIKU SPORTOWEGO skierowanych głównie dla dzieci i młodzieży, zarówno dla chłopców jak i dziewczynek oraz zajęcia FITNESS dla dorosłych.  
Miejscem treningów będą obiekty Klubu Sportowego Bieżanowianka przy ul. Lipowskiego 5 w Krakowie,  tj. sztuczne i trawiaste boisko do piłki nożnej oraz nowo wybudowane Centrum Sportu, w którym znajdują się sale sportowe (zapaśnicza, aerobiku sportowego i fitness). 
Przewiduje się prowadzenie zajęć dla dziewczynek i chłopców przez cały miesiąc od poniedziałku do piątku w lipcu lub sierpniu 2022 w następujących grupach:
1. Piłka Nożna - 1 grupy (dzieci)
2. Zapasy - 3 grupy (dzieci, młodzież, dorośli)
3. Aerobik Sportowy - 1 grupa (dzieci)
4. Fitness - 1 grupa (dorośli)
Projekt przewiduje zajęcia dla około 200 uczestników przez wykwalifikowaną kadrę trenerów.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt zakłada kontynuację aktywizowania sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na szeroką skalę . 
Dzięki wakacyjnym bezpłatnym zajęciom z piłki nożnej, zapasów, aerobiku sportowego oraz fitness, uda się zaszczepić w społeczności lokalnej modę na uprawianie sportu oraz zdrowy tryb życia. Dodatkowo zajęcia będą doskonałą alternatywą na spędzanie rodzinnie wolnego czasu podczas letnich dni. 
Projekt pozwoli również na pełne wykorzystanie potencjału infrastruktury Klubu Sportowego Bieżanowianka, tj. nowe Centrum Sportu z profesjonalnymi salami: zapaśniczą, aerobiku sportowego i fitness, jak również boisk piłkarskich. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
wynajem sali aerobiku sportowego wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym 120 zł za wynajem sali gimnastycznej w Centrum Sportu (1h) x 20 dni 2 400,00 PLN
wynajem sali fitness wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym 100 zł za wynajem sali fitness w Centrum Sportu (1h) x 20 dni 2 000,00 PLN
zakup sprzętu sportowego do projektu Sprzęt dodatkowy do przeprowadzenia zajęć 8 000,00 PLN
akcja informacyjna i promocyjna dotarcie do jak największej liczby osób z dzielnicy poprzez social media, drukowanie ulotek i plakatów 2 000,00 PLN
Honorarium trenerów - treningi piłki nożnej 1 grupa dziennie (po 1,5 h każda) x 160 zł x 2 trenerów na każdym treningu x 20 dni 6 400,00 PLN
Honorarium trenerów - zapasy 3 grupy dziennie (po 1,5h każda) x 160 zł x 2 trenerów na każdym treningu x 20 dni treningowych 19 200,00 PLN
Honorarium trenerów - aerobik sportowy 1 grupa dziennie (1,5h) x 160 zł x 2 trenerów na każdym treningu x 20 dni treningowych 6 400,00 PLN
Honorarium trenerów - fitness 1 grupa dziennie (1,5h) x 160 zł x 1 trener na każdym treningu x 20 dni treningowych 3 200,00 PLN
wynajem boiska wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym 180 zł za trening (1,5h) x 20 dni 3 600,00 PLN
wynajem sali zapaśniczej wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym 160 zł za wynajem sali zapaśniczej w Centrum Sportu (1,5h) x 60 treningów 9 600,00 PLN
62 800,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ustalenie terminu rozpoczęcia treningów W zależności od sytuacji przewiduje się przeprowadzenie treningów w miesiącu lipcu lub sierpniu pierwsza połowa 2022
akcja informacyjna i promocyjna Przekazanie szczegółowych informacji społeczności lokalnej dotyczących szczegółowych zasad i terminów rozpoczęcia treningów - portale społecznościowe, ulotki, plakaty. pierwsza połowa 2022
Przeprowadzenie treningów piłki nożnej, zapasów oraz aerobiku sportowego 20 treningów dla każdej z siedmiu grup naborowych na terenie KS Bieżanowianka, ul. Lipowskiego 5, 30-898 Kraków lipiec lub sierpień

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych treningów z piłki nożnej, zapasów, aerobiku sportowego skierowanych głównie dla dzieci i młodzieży, chłopców jak i dziewczynek oraz zajęcia fitness dla dorosłych.
powrót