Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 7 NR 28:

Poznaj Zielony Sport - zajęcia sportowe dla młodzieży!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 7 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Las Wolski, Sikornik oraz inne parki znajdujące się w dzielnicy VII

Opis projektu

W ramach zadania planowane są następujące aktywności:
1) Przygotowanie dokładnej szczegółowej mapy do biegu na orientację (przykład mapy w załączniku), w oparciu o międzynarodowe symbole i najnowsze rozwiązania technologiczne;
2) Przygotowanie oznaczeń stałych punktów kontrolnych, tak aby odszukiwać je w terenie/znajdować mogli zarówno profesjonalni sportowcy, amatorzy, jak i spacerowicze;
3) Stworzenie tras o zróżnicowanym poziomie trudności;
4) Przeprowadzenie otwartych zajęć z biegu na orientację dla uczniów poszczególnych szkół podstawowych na terenie dzielnicy VII. Zajęcia byłyby przeprowadzone przez profesjonalnych instruktorów Biegu na Orientację. Zajęcia realizowane byłyby w parkach i lasach dzielnicy VII a udział w nich byłby przeprowadzony w ramach zajęć fakultatywnych we współpracy ze Szkołami Podstawowymi położonymi w dzielnicy.
 
Szkoła Podstawowa nr 19
Szkoła Podstawowa nr 31
Szkoła Podstawowa nr 32
Szkoła Podstawowa nr 48
Szkoła Podstawowa nr 72

5) Przygotowanie wydarzenia promocyjnego/otwartych zawodów na stałych punktach w Lesie Wolskich. Mistrzostwa Szkół dzielnicy VII. Zajęcia instruktarzowe miałyby stanowić przygotowanie do imprezy docelowej - wspomnianego wydarzenia. Wyłonienie najlepszych, rozdanie nagród i pucharów. Zachęcenie do dalszej aktywności fizycznej.
6) Promocja zadania, Lasu Wolskiego, Biegu na Orientację, jak i samej idei Budżetu Obywatelskiego.
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wśród celów zadania można wskazać pokazanie walorów turystycznych i krajobrazowych dzielnicy VII, upowszechnienie aktywności fizycznej czy prozdrowotne oddziaływanie na społeczeństwo. Ruch i aktywność fizyczną dobrze wpływają na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Dbałość o zdrowie w dobie pandemii/po pandemii wydaje się szczególnie istotnym aspektem. Zielony Sport (czyli orientacja sportowa) jako dyscyplina rozgrywana w lasach i parkach to idealna odpowiedź na problemy spowodowane epidemią COVID-19. Zgodnie z zalecaniami WHO, zaleca się uprawianie minimum 2,5 h do 5 h aktywności fizycznej w tygodniu. Poprzez wprowadzony lockdown, poziom aktywności fizycznej w społeczeństwie zmalał, a skutki tego widoczne są zarówno w zdrowiu psychicznym jak i zdrowiu fizycznym (między innymi poziom nadwagi) społeczeństwa. Proponując wskazane zadanie, chcemy na powrót zachęcić młodzież do sportu - poprzez bezpieczną (rozgrywaną na świeżym powietrzu) i ogólnodostępną formułę aktywności fizycznej. (brak konieczności zakupu drogiego sprzętu jak w niektórych dyscyplinach sportu, każdy może przyjść na trening i spróbować swoich sił).


Z kolei stworzenie stałych punktów kontrolnych, nowej dokładnej mapy i wielu tras do biegu na orientację (o zróżnicowanym poziomie trudności), pozwoliłoby korzystać z tego sportu/tej aktywności ruchowej dużej grupie chętnym mieszkańców (nie tylko dzieci i młodzieży, która stanowić ma główną grupę beneficjentów zadania).
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
opracowanie graficzne i terenowe szczegółowej mapy do biegu na orientację Przygotowanie terenowe i graficzne szczegółowej mapy Lasu Wolskiego (około 400 ha) zgodnie z obowiązującymi symbolami i standardami. Mapa byłaby przygotowana przez kartografów posiadających licencję Polskiego Związku Orientacji Sportowej. 10 000,00 PLN
stworzenie tras do biegu na orientację o zróżnicowanym poziomie trudności opracowanie 50 różnych tras do Biegu na Orientację 50* 40zl (trasa), przez budowniczych tras posiadających licencję Polskiego Związku Orientacji Sportowej 2 000,00 PLN
przygotowanie stałych oznaczeń punktów kontrolnych W nawiązaniu do wcześniej przygotowanych stałych tras biegowych, przygotowanie drewnianych tabliczek (możliwych do demontażu) oznaczających poszczególne punkty kontrolne. (około 70 punktów) 2 000,00 PLN
druk map druk około 1000 map z zaznaczonymi trasami, do dyspozycji dla mieszkańców miasta 1 000,00 PLN
przeprowadzenie zajęć z biegu na orientację przeprowadzenie przez wykwalifikowanych instruktorów Biegu na Orientację 200 godzin zajęć z Biegu na Orientację na terenie Lasku Wolskiego/Parków w dzielnicy VII. Godzina zajęć - 60 zł. 12 000,00 PLN
obsługa zawodów wynajem profesjonalnej obsługi technicznej ( 5osób * 200zł ), obsługi medycznej (2osoby * 300 zł), obsługi sędziowskiej (4 osoby * 250 zł) oraz firmy zajmującej się pomiarem czasu (1000 zł) w celu przeprowadzenia zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 600,00 PLN
sprzęt do organizacji zawodów zakup sprzętu do organizacji zawodów: stacji Sport Ident (4*400zł) lampionów (40*30zł) i stelaży do organizacji zawodów (40*50zł) 4 800,00 PLN
puchary, nagrody Zakup pucharów dla najlepszych zawodników (20*50zł) oraz nagród rzeczowych (opisowniki, kompasy do BnO) - 20*120zł) dla najlepszych zawodników biorących udział w zawodach 3 400,00 PLN
promocja zadania Zakup materiałów promocyjnych do rozdania na wydarzeniu. Opaska z logotypem miasta 20 zł * 200 sztuk 4 000,00 PLN
koordynacja zadania działania związane z koordynacją zadania 4 000,00 PLN
46 800,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór realizatora zadania. Przeprowadzenie kwestii formalnych związanych z wyborem realizatora. styczeń 2022 - marzec 2022
Stałe punkty kontrolne Ustawienie stałych punktów kontrolnych. Druk map. maj 2022 - czerwiec 2022
organizacja i przeprowadzenie otwartych zajęć z Biegu na Orientację Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych, ogólnodostępnych zajęć z Orientacji Sportowej (Bieg na Orientację, Orientacja Precyzyjna). Zajęcia byłyby przeprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów Biegu na Orientację na mapie i trasach przygotowanych wcześniej. Adresatem byliby uczniowie poszczególnych szkół podstawowych. czerwiec 2022 - wrzesień 2022
wydarzenie promocyjne/zawody w Lasku Wolskim Organizacja zawodów w Biegu na Orientację. Rozdanie gadżetów promocyjnych, pucharów, nagród. Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczniów dzielnicy VII. Promocja przedsięwzięcia. październik 2022
Promocja i koordynacja zadania Działania związane z promocją i koordynacją wydarzenia. kwiecień 2022 - grudzień 2022
opracowanie kartograficzne i terenowe mapy do Orientacji Sportowej Przygotowanie terenowe i graficzne szczegółowej mapy Lasu Wolskiego (około 400 ha) zgodnie z obowiązującymi symbolami i standardami. Mapa byłaby przygotowana przez kartografów posiadających licencję Polskiego Związku Orientacji Sportowej. kwiecień 2022 - maj 2022
budowa stałych tras opracowanie 50 różnych tras do Biegu na Orientację 50* 40zl (trasa), przez budowniczych tras posiadających licencję Polskiego Związku Orientacji Sportowej kwiecień 2022 - czerwiec 2022

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zadanie zakłada organizację treningów i zawodów z orientacji sportowej. Adresatami będą uczniowie ze szkół podstawowych z Dzielnicy VII.
powrót