Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 42:

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla osób w wieku 50+

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Zadanie polega na organizacji kursów języka angielskiego dla początkujących dla osób w wieku 50+. Przewidujemy realizację kursu w 2 grupach 15-osobowych, czyli łącznie dla 30 chętnych do nauki mieszkańców Dzielnicy. Kursy realizowane będą na terenie Dzielnicy, każdy uczestnik otrzyma materiały edukacyjne -podręcznik z ćwiczeniami. Kurs zaplanowany jest na 30 godzin po 60 minut, w okresie od kwietnia do października, z przerwą wakacyjną. Efektem ukończenia kursu będzie nabycie podstawowych umiejętności
komunikowania się w języku angielskim.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Język angielski jest w dzisiejszych czasach wszechobecny. Pojedyncze słowa i frazy/idiomy przenikają do języka
polskiego i są używane już nie tylko przez młodzież, pojawiają się w języku mediów - internecie, prasie, radiu,
telewizji. Coraz częściej spędzamy wakacje lub czas wolny za granicą, coraz częściej też mamy do czynienia z
anglojęzycznymi turystami lub imigrantami we własnym otoczeniu. Znajomość - choćby podstawowa - języka
angielskiego, umiejętność konwersacji w podstawowych obszarach wydaje się być dziś koniecznością.
Powszechna nauka języka angielskiego pojawiła się w szkołach wraz ze zmianami ustrojowymi, wcześniej -większość absolwentów szkół średnich "władała" jedynie językiem rosyjskim. Dziś to osoby w wieku 50+. Znaczna
ich część, szczególnie ci o podstawowym lub średnim wykształceniu nadal nie zna języka angielskiego. Nie
każdego stać na wysokie opłaty za kurs, stąd uznajemy, że oferowanie bezpłatnej edukacji w tym zakresie przez
gminę jest zasadne i stanowi wyrównanie straty edukacyjnej dla pokolenia uczniów wychowywanych w szkołach
poprzedniego systemu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszty promocji Wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, prowadzenie działań promocyjnych 1 000,00 PLN
Wynajem pomieszczeń Wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć: 2 x 30 godzin x 70 zł 4 200,00 PLN
Zakup materiałów Zakup podręczników i materiałów do nauki 3 600,00 PLN
Wynagrodzenia Wynagrodzenia osób prowadzących kurs oraz koordynatora kursu Prowadzący 2 x 30 godz. x 120 zł, koordynator łącznie 2000 zł 9 200,00 PLN
18 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie Przygotowanie kursów, przygotowanie materiałów, wynajem sal, dobór prowadzących luty - kwiecień 2022
Promocja i nabór Przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych, nabór/rekrutacja uczestników marzec-kwiecień 2022
Realizacja Realizacja kursu w 2 grupach 15-osobowych po 30 godzin zegarowych kwiecień - listopad 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników 50+ nowych kompetencji zawodowych, co może wpłynąć na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Zajęcia grupowe dodatkowo ułatwiają nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomagają w wymianie doświadczeń między uczestnikami kursu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia przynależności, integracji społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej.
powrót