Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 140:

Tęznia Solankowa

Projekt odrzucony: Projekt zakłada budowę tężni solankowej, wskazany teren to działki o nr 79/7, 114/295, obręb 5, jedn. ewid. Nowa Huta; 1/263, obręb 52, jedn. ewid. Nowa Huta; 576/4, obręb 68, jedn. ewid. Podgórze; 354/59, obręb 59, jedn. ewid. Podgórze; 24/9 obręb 31, jedn. ewid. Podgórze. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Wskazany projekt uzyskał opinię negatywną z uwagi na duże ryzyko przekroczenia maksymalnej kwoty na projekt ogólnomiejski tj. 1 400 000 zł. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 2) których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 13 ust. 2 do 3 regulaminu. W związku z powyższym, projekt otrzymuje opinie negatywną.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: 1. Nr działki 79/7 Park - Nowa huta 2. Nr działki 1/263 Park Nowa huta 3. Nr działki 24/9 tereny zielone - Podgórze 4. Nr działki 576/4 Tereny zielone -Podgórze

Dodatkowe lokalizacje: 1 .Nr działki 79/7 Park - Nowa huta 2. Nr działki 1/263 Park - Nowa huta 3.Nr działki 24/9 Tereny zielone - Podgórze 4.Nr działki 576/4 Tereny zielone- Podgórze 5.Nr działki 354/59 Tereny zielone - Podgórze

Opis projektu

Pomysł na powstanie Tężni solankowej narodził się po tym ,jak powstała Tężnia w Nowej -Hucie . Kolejna ma powstać też w Hucie , a obecnie jest budowana na Bagrach. W związku z duzym zapotrzebowaniem prozdrowotnym w Polsce jak i w Krakowie jest bardzo duże zapotrzebowanie - nie tylko w jednej części Krakowa ,ale na całym obszarze .W innych dzielnicach nie ma tężni ,w związku ze starszymi ludzmi chcących korzystać z tężni pragną aby powstały tego typu budowle w całym Krakowie. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Cele powstania takiej tężni jest prozdrowotny , w sytuacji pandemii w Polsce i na świecie , pomoga w uzyskaniu lepszej kondycji fizycznej dzięki wytworzonemu mikroklimatowi powstajacego z przywiezionej solanki. Ja jako osoba podeszła z chęcią chcę korzystać z mozliwości inhalacji , natomiast przeszkodą jest to ,że tych tężni w Krakowie jest mało , powstał przy Zalewie Nowo -huckim przy ul ,Bulwarowej jest oblegana od rana do wieczora przez tłumy mieszkań i przyjezdnych z całego Krakowa i okolic - co wiąże się z tym ,że np.  ja lub mieszkańcy rejonów Krakowa nie są w stanie podjechać lub skorzystać z inhalacji . W związku z tym ,powstanie kolejnej tężni w Krakowie jest uzasadnione i powinno odbyć się w rejonie , aby przeciwna część Krakowa miała również swoją tężnie ,gdzie będzie bliższy dojazd . Ze względu na bardzo duże zaintersowanie mieszkańców Krakowa poprawi się znacznie życie - zwłaszcza osób starszych , z rejonu w którym powstała by nowa tężnia solankowa. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Pfu + kosztorys wykonanie prac projektowych tego typu 10 000,00 PLN
Pozwolenie +projek+ dofinsowanie zaprojektowanie , uzyskanie pozwolen itp koszty zlecenia firmie zewnętrznej specjalizującej się w uzyskiwaniu dofinasowania na teżnie ( małopolska daje do 250tys) 100 000,00 PLN
Wykonanie koszt wykonania tężni wraz z kosztami dodatkowymi ( przyłącza itp) 1 250 000,00 PLN
1 360 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
PFU + kosztorys Należy zrobić program funkcjonalno -uzytkowy oraz kosztorys pierwsza polowa 2022r.
Pozwolenie + projekt + dofinasowania Uzyskac dofinasowania , projekt , pozwolenie na budowe druga polowa 2022r
Przetarg na wykonawce Przetarg na wykonawce w formule zaprojektuj lub wybuduj ,zaprojektuj i wybuduj czwarty kwartał 2022r.
Wybranie miejsca inwestycji Poprzez analize spoleczna oraz wybranie miejsca inwestycji pod katem kosztow i mozliwosci technicznych pierwsza polowa 2022r.
Wykonanie Wykonanie prac prze wykonawcę druga polowa 2022r.
powrót