Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 5 NR 33:

Zróbmy dojście do PARKU PRZY ŁOKIETKA

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 5 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ul. Łokietka, ul. Poznańska.

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego dla pieszych w sąsiedztwie urządzanego obecnie parku przy ul. Łokietka, poprzez:
1) wyznaczenie przejścia dla pieszych w ul. Łokietka, w celu zapewnienia pieszym pierwszeństwa podczas przechodzenia przez wskazaną ulicę,
2) budowę chodnika na tyłach budynku rogatki, w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia od ul. Poznańskiej do przejścia dla pieszych.


Autorzy projektu: Tomasz Dziedzic, Natalia Schmidt-Polończyk i Kuba Kornecki wyrażają zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, a także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Skrzyżowanie ulic Poznańskiej, Łokietka i Składowej stanowi fragment popularnej wśród mieszkańców trasy łączącej nowe, kilkutysięczne osiedle z centralną i północną częścią Krakowa, w tym z aktualnie urządzanym parkiem. Brak jednak w tym miejscu choćby podstawowej infrastruktury, która dawałyby pieszym stosowną ochronę, takiej jak chodniki czy wyznaczone przejścia. Stąd proponujemy zapewnienie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego dla pieszych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 50 000,00 PLN
Realizacja Budowa chodnika, wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą 100 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami I-IV kwartał 2022 r.
Realizacja Budowa chodnika, wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą I - IV kwartał 2023 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.
powrót