Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 17 NR 44:

Relax na Błoniu

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 17 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Kantorowice, działka nr 140/1 obr 4 Nowa Huta

Opis projektu

Zadanie dotyczy zakupu oraz montażu elementów małej architektury, tj. dwóch leżaków parkowych, dwóch hamaków z zadaszeniem lub inną ochroną przed słońcem oraz huśtawki również z możliwością zadaszenia,  na terenie działki nr 140/1 obr 4 Nowa Huta. Miejsce to stanowi duży teren rekreacyjny dla mieszkańców osiedla, to miejsce spotkań oraz wydarzeń społecznościowych. Wnioskowane wyposażenie uzupełni istniejącą infrastrukturę i przyczyni się do lepszej organizacji wydarzeń oraz zapewni warunki do komfortowego wypoczynku.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie na działce nr 140/1, która stanowi jedyną dużą przestrzeń do odpoczynku na łonie natury  jest usytuowane kilka ławek oraz zamontowana scena. Poszerzenie oferty o elementy małej architektury pozwoli komfortowo cieszyć się chwilą, rodzicom spędzającym tam czas z dziećmi pozwoli odpocząć i zagłębić się w lekturze, a organizatorom imprez kulturalnych stworzy dodatkowe miejsce dla gości.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 20 000,00 PLN
Roboty budowlane Zakup i montaż dwóch leżaków, dwóch hamaków oraz huśtawki 70 000,00 PLN
90 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 2022
Budowa Roboty budowlane 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada zakup i montaż elementów małej architektury tj. dwóch leżaków parkowych, dwóch hamaków z zadaszeniem oraz huśtawki. Inwestycja wpłynie na estetykę terenu, poprawi komfort życia mieszkańców i zachęci ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót