Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 17 NR 49:

Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 17 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Kantorowice, działka nr 29 obr 4 Nowa Huta

Opis projektu

Zadanie polega na modernizacji istniejących urządzeń zabawowych  na osiedlowym placu zabaw w Kantorowicach oraz na doposażeniu go w dodatkowe atrakcje dla dzieci tzn tyrolkę, tor przeszkód wraz ze zjeżdżalnią oraz inne urządzenia.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Plac zabaw w Kantorowicach powstal ponad 20 lat temu. W tym czasie nie był modernizowany, były wykonywane drobne prace konserwacyjne.
Wymaga modernizacji i doposażenia ze względu na bezpieczeństwo użytkowników oraz na jego uatrakcyjnienie. Dodatkowo, ze względu na powstające obok zadanie pt "Uroczysko Kantorowice" istnieje potrzeba zmiany wygladu  placu zabaw  tak, aby oba te projekty były spójne.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych zgód i pozwoleń 20 000,00 PLN
Roboty budowlane Prace modernizacyjne oraz montażowe 300 000,00 PLN
320 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Sporządzenie dokumentacji projektowej 2022
Roboty budowlane Wykonanie prac modernizacyjnych oraz montaż nowych urządzeń 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt polega na doposażeniu osiedlowego placu zabaw w Kantorowicach, planuje się zakup i montaż m.in. tyrolki, toru przeszkód wraz ze zjeżdżalnią oraz innych urządzeń. Modernizacja placu poprawi jego atrakcyjność oraz wpłynie na bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń zabawowych.
powrót