Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 145:

Małopolska Kuźnia Talentów - muzyczna scena Krakowa

Projekt odrzucony: W odniesieniu do projektu pn. „Małopolska Kuźnia Talentów – muzyczna scena Krakowa” zgłoszonego do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2021 (wniosek nr BO.OM.145/2021) uprzejmie informuję, że wniosek ten opiniuję negatywnie. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 7 Regulaminu, nie mogą być realizowane projekty, które są planowane do wykonania na gruntach nienależących i niepozostających we władaniu Miasta. Wg informacji uzyskanej z Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w zasobach lokalowych Gminy Miejskiej Kraków brak jest budynku spełniającego wymogi określone w projekcie. Nie można również brać pod uwagę pomieszczeń, jakimi dysponują miejskie instytucje kultury – Wnioskodawca nie przedstawił bowiem wymaganej zgody, co w takim przypadku, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 5 Regulaminu jest przesłanką do odrzucenia projektu z powodu braku możliwości realizacji projektu. Dodatkowo należy podkreślić, że nie została wskazana alternatywna, prywatna lokalizacja i przedstawiona pisemna zgoda właściciela budynku na wynajem pod działalność Małopolskiej Kuźni Talentów. Ponadto, w opinii tut. Wydziału proponowana koncepcja ”powołania Małopolskiej Kuźni Talentów”, wraz z „przystosowaniem przestrzeni oraz dzierżawą lokalu umożliwiającego prowadzenie działalności artystyczno-edukacyjnej” byłaby de facto powołaniem nowej instytucji kultury, co po pierwsze wymaga podjęcia uchwały Rady Miasta Krakowa (przesłanka braku możliwości realizacji, wskazana w § 17 ust. 1 pkt 9 Regulaminu), a po wtóre jest sprzeczne z trybem prowadzenia działalności kulturalnej organizowanej przez samorząd terytorialny, wskazanej w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.). Ustawa ta wskazuje również formę finansowania takiej działalności. Prowadzona z Wnioskodawczynią korespondencja wskazuje na dążenia zmierzające do powołania prywatnej instytucji kultury, której organizacja i finansowanie miałoby się odbyć ze środków własnych Gminy Miejskiej Kraków, co stoi w sprzeczności z przepisami prawa. Na chwilę obecną działa w Krakowie 29 instytucji kultury posiadających profesjonalne zaplecze merytoryczno-techniczne. Dodatkowo, w prowadzonej korespondencji zmierzającej do zmiany treści projektu, wnioskodawczyni wskazuje konkretne podmioty, które miałby realizować zadanie. Działanie takie należy uznać za niezgodne z § 17 ust. 2 Regulaminu, który jednoznacznie zakazuje takiego działania, wskazując, że jedynymi realizatorami z góry przewidzianymi do wykonywania projektu są jednostki miejskie.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Zadanie. Powołanie Małopolskiej Kuźni Talentów. Przystosowanie przestrzeni oraz dzierżawa lokalu umożliwiającego prowadzenie działalności artystyczno-edukacyjnej, skierowane dla mieszkańców Krakowa bądź chcących rozpocząć działalność w branży muzycznej na jego terenie.
Nieodpłatne prowadzenie zajęć edukacyjnych skierowanych dla mieszkańców Krakowa w zakresie branży muzycznej oraz udostępnienie nieodpłatnych sal pod prowadzenie przesłuchań i prób zespołów czy muzyków, organizację koncertów i wydarzeń o charakterze artystycznym oraz udostępnienie zaplecza produkcyjnego.

Zajęcia byłyby otwarte dla każdego, na zasadach równości, ograniczone ilością miejsc na każdy z warsztatów.

Współpracujemy ze stowarzyszeniem prezenterów muzyki PSPM DJ Union, kilkoma wytwórniami muzycznymi, salkami prób, klubami, salami koncertowymi, muzeami czy zespołem szkół specjalnych nr 4, co daje nam szersze możliwości promocji oraz organizacji wydarzeń kulturalnych jak i zaplecze specjalistów z branży.

 

Małopolska Kuźnia Talentów to miejsce przyjazne muzykom z naszych rodzimych stron. Sale prób otwarte dla młodych i profesjonalnych zespołów czy muzyków, tablica ogłoszeń, zrzeszenie freelancerów, wytwórnia muzyczna, studio nagrań oraz warsztaty dla tekściarzy, piosenkarzy czy muzyków. Profesjonalna opieka merytoryczna oraz pomoc w promocji wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką i nie tylko. Tak z grubsza można by opisać zakres naszych działań, które chcieliśmy udostępnić mieszkańcom Krakowa i Małopolski. Działalność obiektu byłaby

prowadzona na zasadach impresariatu, tak by móc z jednej strony utrzymać się z prowadzonych działań, a dochód przeznaczyć na dalsze finansowanie młodych zespołów czy artystów, których nie stać na profesjonalne studio nagrań czy nawet na pokrycie kosztów związanych z organizacją prób. Rzesza zaprzyjaźnionych artystów, producentów i managerów mogłaby pomóc takim startupom na każdym etapie ich podróży muzycznej, dając im środowisko do rozwoju, pomagając ustalić ich image sceniczny, szlifując wraz z nimi ich teksty a nawet dzieląc się tekstami poetów i pisarzy, którzy będą uczestnikami naszych kursów z creative writing. Wszystko po to by dać ludziom możliwości, które dotąd były zarezerwowane dla tych, którzy albo mieli na to duży budżet albo znajomości.

 

Idealnym byłoby takie umiejscowienie naszego kompleksu, by artyści mieli do dyspozycji, poza salą prób, nagrań, czy salą szkoleniową; salę koncertową, miejsce gdzie mogą spróbować swoich sił przed oficjalnym koncertem czy zorganizować przegląd. Dałoby to nie tylko możliwość praktycznego przygotowania się zespołom do koncertów ale również zwiększyłoby możliwość promocji dla placówki i miasta, ściągając w swoje kręgi artystów, zespoły, organizując koncerty, dając możliwość młodym managerom na wykazanie się umiejętnościami w promocji wydarzeń

kulturalnych pod okiem naszych specjalistów oraz na udostępnienie owoców wspólnych działań szerszemu gronu publiczności. Miejsce to byłoby również przyjazne innym dziedzinom sztuki, mogąc zapewnić scenę, widownię, udostępniając miejsca pod wystawy czy innego typu performanse. W ramach budżetu zostanie powołana fundacja eMKTe, która prowadzić będzie działalność obiektu związaną z udostępnieniem zaplecza oraz wsparcia merytorycznego, nie tylko dla młodych zespołów, ale i tych, których nie stać na jakikolwiek z punktów programu edukacyjnego, prowadzonego w ramach tego budżetu. Planujemy uruchomić

nieodpłatne warsztaty, kursy oraz działalność wspierającą dla branży muzycznej z zakresu: creative writing/ tłumaczenie i pisanie tekstów piosenek w języku polskim i angielskim; produkcja muzyczna/ zajęcia i wsparcie dla muzyków i przyszłych producentów muzyki, produkcja muzyczna pod wydanie płyty; choreografia: zajęcia uwrażliwiające, w tym z zakresu tańca i zachowania scenicznego; zajęcia z zakresu ochrony pracy intelektualnej oraz zajęcia z organizacji imprez i promocji. Dodatkowo w ramach budżetu miasta Krakowa zostanie uruchomione i udostępnione dla mieszkańców Krakowa miejsce przeznaczone na próby zespołów oraz pod zajęcia z tutorami, bądź potrzebnymi w ramach realizacji projektu specjalistami. Mogą to być zarówno osoby prowadzące zajęcia w jednostce jak i inni wykładowcy, którzy zostaną poleceni do współpracy bądź wybrani w ramach otwarcia stanowiska pracy.

 

W ramach powstania projektu MKT – Małopolska Kuźnia Talentów, chcemy również wydzierżawić oraz przystosować pod działalność koncertową, przestrzeń dostosowaną do wystawiania widowisk scenicznych. Będzie to zadanie mające na celu wsparcie działań edukacyjno-kulturalnych oraz miejsce sprzyjające działalności proartystycznej typu, np. malarstwo, fotografika, festiwal plakatu, rzeźby itp. W związku z udostępnieniem obiektu

pod działania edukacyjno-artystyczne, przewidziane są koszty rocznego funkcjonowania całości obiektu, w tym pensje dla producentów, tutorów, prowadzących, ekipy sprzątającej, ochrony, biura, księgowości i pozosytałych pracowników czy usług. Niektóre koszty wymagały podania dłuższego okresu, jak np. dzierżawa lolaku, ze względu na trwające kilka miesięcy działania przystosowujące lokal pod założoną działalność. Scena muzyczna oraz sala koncertowa służące nie tylko dla szlifowania kunsztu muzycznego "na żywo" ale i jako dodatkowy mur pod grafitti czy inne dzieło sztuki. Galeria, wernisaż, sala koncertowa, miejsce spotkań, muzyczna tablica ogłoszeń, miejsce

pierwszych zmagań koncertowych i wypróbowania siły swoich fanów czy podszlifowanych umiejętności.

 

Poprzez dodatkowe działania związane z funkcjonowaniem obiektu, jak na przykład współorganizacja imprez czy prowadzenie dodatkowych zajęć, marzymy o możliwości podtrzymania oferty nieodpłatnych kursów, warsztatów i opieki merytorycznej w dalszych latach funkcjonowania. Dołożymy wszelkich starań by zachować się fair w stosunku do niebudżetowego sektora muzycznego, będąc otwarci na wszelkie kooperacje oraz wzajemne współdziałanie, oraz zachowując pewne limity przystępności do bezpłatnych zajęć. Jako Fundacja, w dalszych

latach funkcjonowania, nie wykluczamy innej działalności związanej z branżą artystyczno-edukacyjną, która mogłaby pomóc nam samodzielnie pozyskiwać finansowanie na dalsze lata.

W rozliczeniu finansowym podane są kwoty brutto, przybliżone, podane w oparciu o obecne średnie stawki godzinowe, są to kwoty angażu (umowa o pracę, zlecenie lub faktura), kupna, czy zleconych prac (np. remontowych, PPOŻ, BHP), realne w dniu pisania budżetu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Udostępnienie osobom w każdym wieku zaplecza technicznego oraz wsparcia merytorycznego w zakresie tworzenia muzyki, promocji oraz organizacji imprez kulturalnych. Promocja dziedzictwa artystycznego twórców działających na terenie Krakowa i okolic. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Szkolenia z zakresu produkcji muzycznej dostępne w blokach, w sumie 5 godzin tygodniowo przez cały rok 20 080,00 PLN
Zajęcia z creative writing warsztaty pisania tekstów w języku polskim i angielskim oraz tłumaczeń, dostępne w blokach, w sumie 5 godzin tygodniowo przez cały rok 20 080,00 PLN
Zajęcia z organizacji imprez i promocji dostępne w blokach, w sumie 5 godzin tygodniowo przez cały rok 20 080,00 PLN
Zajęcia z zakresu ochrony pracy intelektualnej dostępne w blokach, w sumie 5 godzin tygodniowo przez cały rok 20 080,00 PLN
choreografia dostępne w blokach, w sumie 5 godzin tygodniowo przez cały rok 20 800,00 PLN
Indywidualna współpraca z producentem szlifowanie charakteru muzyki, przygotowanie pod produkcję, dostępne w blokach, w sumie 5 godzin tygodniowo przez cały rok 31 200,00 PLN
Produkcja muzyczna podzielona na 5 grup (hip-hop/rnb, elektro, rock/heavy, jazz/klasyczna, reggae/world music), szlifowanie charakteru muzyki, przygotowanie pod produkcję, dostępne w blokach, w sumie 25 godzin tygodniowo przez cały rok 156 000,00 PLN
Zajęcia uwrażliwiające skierowane do twórców, mające na celu rozwinięcie poczucia jedności z miastem, naturą, etyką; dostępne w blokach, w sumie 5 godzin tygodniowo przez cały rok 20 800,00 PLN
Konsultacje z dowolnym z tutorów dostępne w blokach, w sumie 25 godzin tygodniowo przez cały rok 117 000,00 PLN
Działania managerskie 25 godzin tygodniowo 52 000,00 PLN
Działania marketingowe 25 godzin tygodniowo 52 000,00 PLN
Prowadzenie jednostki Koszty zatrudnienia pozostałych pracowników, ochrony, sprzątania, media 100 000,00 PLN
Wynajem lokalu Koszty związane z najmem/ dzierżawą lokalu przez okres 19 miesięcy (12 miesięcy funkcjonowania oraz 6-7 miesięcy prac adaptacyjnych) 152 000,00 PLN
Wyposażenie pomieszczeń i adaptacja Koszt wyposażenia obiektu i adaptacji, w tym zakup sprzętu do produkcji muzyki, wyposażenie sal pod przesłuchania, zbudowanie sceny, poostałe wyposażenie pomieszczeń 450 000,00 PLN
1 232 120,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wynajem pomieszczenia Znalezienie idealnego budynku pod przystosowanie do zadanych celów luty 2022
Adaptacja przestrzeni Prace budowlane oraz wyposażenie pomieszczeń lipiec 2022
Prace przygotowawcze Ostateczne szlify, scalenie przygotowywanego przez tutorów materiału, działania promocyjne sierpień 2022
Udostępnienie gotowej oferty MKT oraz rozpoczęcie działalności artystycznej klubu Inauguracja wrzesień/październik 2022
powrót