Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 200:

Leśna Przestrzeń Zabaw pod Kopcem Piłsudskiego

Projekt odrzucony: Projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na terenie Lasu Wolskiego (na działce nr 24, obręb 18, jedn. ewid. Krowodrza). Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Z opinii uzyskanej od Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, decyzją z dnia 22.06.1981 r., otoczenie Kopca Piłsudskiego wpisane zostało do rejestru zabytków pod numerem A-607, w związku z czym wszelkie działania planowane na tym terenie wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm. Plac zabaw, zlokalizowany po zachodniej stronie Kopca, został w 2019 r. zmodernizowany w oparciu o pozwolenie MKZ (znak: KZ-03.4125.2.25.2019.NP), wymieniono zniszczone urządzenia zabawowe na nowe, a ze względu na działania w strefie pomnika prace maksymalnie ograniczono. W związku z powyższym, nie dopuszcza się realizacji zamierzenia, tj. znacznego powiększenia strefy zabawowej. Projekt uzyskuje opinie negatywną.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Las Wolski - u stóp Kopca Piłsudskiego w miejscu istniejącego placu zabaw

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie naturalnej przestrzeni do zabawy i odpoczynku.
Projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw polegającą na:
 

1) instalacji bezpiecznych urządzeń zabawowych dostosowanych do różnych przedziałów wiekowych dzieci:
– urządzenia ćwiczące sprawność ruchową dzieci, wyrabiające odwagę i równowagę (drabinki, przeszkody do wspinania, równoważnie, przeplotnie, tor przeszkód - ścieżka zdrowia, ścianka wspinaczkowa, bujaki - owady, ruchome pomosty, huśtawki, słupki, rampy)
– urządzenia do zabaw tematycznych i iluzyjnych (drewniane konstrukcje zwierząt, roślin, szałasów; wieża)
 
2) instalacji zacienionych miejsc do odpoczynku: tipi, domek dla maluszków oraz hamaków

3) postawieniu kilku ławek ze stolikami dla dzieci i dorosłych oraz koszy na śmieci

4) postawieniu kilku tablic z przykładami zabaw na świeżym powietrzu (m.in. konstrukcyjnych, tematycznych, ruchowych, tropiących, badawczych)
 
Cały plac zabaw będzie współgrać z charakterem otoczenia leśnego. Urządzenia będą wykonane głównie z naturalnych materiałów tak, aby harmonijnie wtapiały się w Las Wolski. Twórczy plac zabaw, wzorowany m.in. na Leśnej Kryjówce w Lesie Witkowickim, czy Smoczym Skwerze w Parku Lotników, wpisuje się w koncepcję tworzenia naturalnej przestrzeni do aktywności i wypoczynku dla mieszkańców Krakowa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Las Wolski stanowi jedno z głównych miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Krakowa. Dodatkowe atrakcje przy Kopcu Piłsudskiego będą jeszcze bardziej motywować dzieci do spacerów po lesie i do odkrywania piękna i bogactwa przyrody. Inwestycja nie wymaga długiego czasu oczekiwania (pozwolenia na budowę). W kolejnych latach Leśna Przestrzeń Zabaw może być wzbogacana o kolejne elementy infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej np. strefę edukacji przyrodniczo-leśnej (w tym urządzenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych).

Charakterystyka długoterminowych skutków: 
Już od najmłodszych lat bezpośrednie obcowanie dziecka z przyrodą jest bardzo ważne w jego rozwoju. Zabawa w lesie to przede wszystkim okazja do kształtowania kultury obcowania z lasem. Projekt zachęci do odkrywania i zrozumienia przyrody, a także pomoże w kształtowaniu postaw proekologicznych. Urządzenia zabawowe wspomagające proces edukacji przyrodniczo-leśnej będą tak opracowane, żeby pobudzać wyobraźnię i zachęcać do twórczej, wspólnej zabawy.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
rozbudowa placu zabaw projekt, zakup i montaż urządzeń zabawowych 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
prace przygotowawcze opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie zezwoleń, opinii i uzgodnień 2022 r.
realizacja projektu zakup i montaż urządzeń zabawowych 2022 r. /2023 r.
powrót