Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 172:

Obserwatorium gwiazd na Błoniach

Projekt odrzucony: Projekt zakłada utworzenie obserwatorium astronomicznego na Błoniach Krakowskich (działka 1/2, obręb 14, jedn. ewid. Krowodrza). Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Zgodnie z opinią uzyskaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków - decyzją z dnia 7.04.2020 r., teren Błoni Krakowskich wpisany został do rejestru zabytków pod numerem A-1114, w związku z czym wszelkie działania planowane na tym terenie wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.). Błonia Krakowskie, co podkreślono w decyzji o wpisie dobra kultury do rejestru zabytków, są wybitnym dziełem urbanistyki, łączącym płaszczyznę dawnych łąk i pastwisk z alejowymi nasadzeniami drzew wzdłuż granic. Teren stanowi widokowe przedpole dla Kopca Kościuszki oraz sylwety Starego Miasta i ma wysokie walory historyczne. Ponadto, na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Błonia Krakowskie” (Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr CXII/1699/14 z dnia 9.07.2014 r.) i wszelkie planowane działania muszą być z nim zgodne. Zgodnie z 19 ust. 5 pkt 3 ww. mpzp na terenie Błoń wykluczone jest wprowadzania obiektów małej architektury (nie dopuszcza się montażu w ich obrębie teleskopów oraz towarzyszącej infrastruktury: tabliczek informacyjnych, gabloty z mapą nieba i panelu fotowoltaicznego). W związku z powyższym, projekt otrzymuje opinie negatywną.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Błonia

Opis projektu

Na Błoniach zostaną zamontowane 2 stanowiska teleskopów astronomicznych i widokowych, dla dzieci oraz dorosłych. Wykonane ze stali nierdzewnej, odporne na słońce, zabezpieczone przed kradzieżą oraz uszkodzeniem. Teleskopy astronomiczne konstrukcyjnie dostosowane będą do wzrostu osób dorosłych (luneta górna) oraz dzieci (luneta dolna) z możliwością obrotu. Obok teleskopów znajdować się będzie zasilana panelem fotowoltaicznym podświetlana gablota informacyjna, odpowiednio zabezpieczona, odporna na uderzenia i wstrząsy. Gablota prezentować będzie mapę Nieba, Księżyca i Układu Słonecznego. Dodatkowo przy teleskopach, na wolnostojących tabliczkach, zostanie umieszczona instrukcja obsługi. Optymalne miejsce pod obserwatorium zostanie ustalone na podstawie odpowiednich wytycznych od jednostek zajmujących się obserwacją nieba. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki bezpłatnemu i łatwo dostępnemu punktowi obserwacyjnemu mieszkańcy Krakowa będą mogli "sięgnąć gwiazd" każdej nocy. Tworząc takie mini obserwatorium na Błoniach umożliwimy małym i dużym odkrywanie Nieba, rozbudzimy ciekawość astronomiczną oraz zaproponujemy alternatywne  sposoby spędzania wolnego czasu na powietrzu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Teleskopy 2 sztuki podwójnych teleskopów (lunet widokowych) 45 000,00 PLN
Montaż montaż wszystkich elementów 5 000,00 PLN
Gablota informacyjna 1 gablota, podświetlana, prezentująca mapę Nieba, zasilana panelem fotowoltaicznym 5 000,00 PLN
Blaty informacyjne Blaty wolnostojące, stalowe, z wydrukowanymi instrukcjami obsługi 1 500,00 PLN
Aranżacja terenu Przygotowanie terenu, wykonanie dokumentacji projektowej, dostosowanie projektu do zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Błoń 10 000,00 PLN
66 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja i przygotowanie terenu Wybór odpowiedniego miejsca na Błoniach, przygotowanie specjalistycznej dokumentacji terenu I-II kwartał 2022
Zakup teleskopów Realizacja zakupowa wszystkich elementów projektu I-II kwartał 2022
Montaż obserwatorium Montaż wszystkich elementów II-III kwartał 2022

Galeria

powrót