Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 150:

Podpórki dla rowerzystów na skrzyżowaniach

Projekt odrzucony: Projekt nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy formalnej i merytoryczno-prawnej. Wnioskodawca nie wskazał konkretnych miejsc lokalizacji dla podpórek rowerowych ani nie podał precyzyjnej ilości sztuk. Mimo e-mailowego zawiadomienia o brakach w projekcie – pismem ZTP znak TA.462.1.37.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. oraz telefonicznym prośbom Wnioskodawca nie dokonał korekty – nie wskazał konkretnych miejsc lokalizacji dla podpórek rowerowych ani nie podał precyzyjnej ilości sztuk. Wnioskodawca mimo ww. powiadomienia e-mailem oraz próśb telefonicznie wśród przykładowych lokalizacje podpórek nie uwzględnił istniejących podpórki dla rowerzystów w terenie oraz zachowania względów bezpieczeństwa i funkcjonalności dla ruchu pieszych oraz rowerzystów. Brak jest możliwości ustawienia podpórek dla rowerzystów w miejscach gdzie brak jest wolnej przestrzeni np. istnieje ciąg pieszy lub przestrzeń dla oczekujących pieszych i rowerzystów jest wspólna. Podpórki nie mogą utrudniać ruchu osobom o ograniczonej mobilności bądź osobom z dysfunkcją wzroku. Nie ustawia się podpórek przy przejazdach rowerowych bez sygnalizacji świetlnej. Budżet obywatelski sam w sobie stanowi specyficzną formę konsultacji społecznych, zatem nie jest dopuszczalne, aby projekty w treści zawierały informacje oraz wskazania tylko przykładowych lokalizacji podpórek dla rowerzystów. W związku z powyższym zakres propozycji zadania w ramach przedmiotowego projektu nie może być realizowany w ramach BO zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 6 oraz być sprzecznym z pkt. 1 „Słownika pojęć” Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa z Uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Centrum i dzielnice Krakowa

Dodatkowe lokalizacje: Centrum i dzielnice Krakowa

Opis projektu

Projekt zakłada montaż w mieście na ścieżkach podpórek rowerowych w obrębie skrzyżowań i przed przejściami przez ulicę z sygnalizacją świetlną. Podpory służą do bezpiecznego i wygodnego podparcia się (bez schodzenia z roweru) w oczekiwania na zmianę świateł w obrębie skrzyżowań, a następnie swobodnego ruszenia. Podpory dla rowerzystów będą to  trwałe, wytrzymałe, estetyczne, elementy małej architektury miejskiej.


Większe podpory składają się z dwóch elementów: górnej (najczęściej rurka) pozwalającej trzymać się ręką, a drugiej dolnej (płaski element z blachy perforowanej lub ryflowanej) służy do podparcia stopy. Mniejsze podpórki składają się tylko z elementu do podparcia stopy.
 
Przykładowe lokalizacje podpórek. Al. Trzech Wieszczów, Rondo Grunwaldzkie, Rondo Grzegórzeckie, Rondo Mogilskie, okolice Bagatela, oklice Dworca PKP, okolice Politechnika, ul. Wielicka, ul. Kamieńskiiego, ul. Konopnickiej, ul. Witosa/Nowosądecka, al. Jana Pawła 2, Lema/ al. Pokoju, al. Jana Pawła 2/ Życzkowskiego, rondo Dywizionu 308, Kapelanka /Twardowskiego, Monte Cassino/ Kapelanka, ul. Bunscha/Czerowne Maki (pętla tramwajowa), ul. Bobrzyńskiego, ul. Grota Roweckiego
 
Projekt zakłada montaż okołu 240 podpórek.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Podpory rowerowe to element dopełnienia rowerowej infrastruktury w mieście. Rowerzyści korzystają z licznej już sieci dróg rowerowych  i wszelkie udogodnienia na trasach poprawiają komfort jazdy rowerem oraz jeszcze bardziej promują rower jako środek transportu.
Rowerzyści mogą czekać przed przejazdem na zmianę świateł, bezpiecznie opierając się na podporach. Podpory odpowiednio rozmieszczone, mogą porządkować również "kolejkę" rowerzystów do przejazdu przez drogą przy szczególnie ruchliwych przejściach. To również zwiększa komfort jazdy rowerem. Rozwój infrastruktury rowerowej jest szczególnie ważny dla miasta, jeśli chcemy promować rower jako środek transportu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup, dostawa i montaż podórek Montaż małych i dużych podorek przy ścieżkach rowerowych. 354 000,00 PLN
354 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup, dostawa i montaż podórek Montaż małych i dużych podorek przy ścieżkach rowerowych. 2022

Galeria

powrót