Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 149:

Ścieżka rekreacyjna wzdłuż potoku Sudół

Projekt odrzucony: Projekt zakłada wykonanie utwardzonej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z elementami małej architektury wzdłuż potoku Sudół, na terenie zlokalizowanym na działkach o nr 1618, 1619, 1106/2, 1106/1, 810/5, obręb 33, jedn. ewid. Krowodrza. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek, m.in. Wydziału Planowania Przestrzennego, Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Zgodnie z opinią uzyskaną od ZDMK, aktualnie prowadzona jest inwestycja drogowa pn. „Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej”, a działki nr 1619 oraz 1618 wchodzą częściowo w przedmiotową inwestycje. Ponadto, projekt budżetu na działkach o nr 1106/1, 1106/2, 1618 pokrywa się z realizowanym w br. zadaniem BO.D4.32/20 - Budowa drogi leśnej w Uroczysku Tonie -Projekt lokalny -Dzielnica IV NR 32: Chabrowy Trakt do Jordanowskiej - Park Rzeczny Tonie. Na tak małym obszarze leśnym wykonywanie kolejnej (równoległej do istniejącej i wykonywanej obecnie) ścieżki jest nieuzasadnione. Obszar ten jest lasem, nie parkiem, bytują tam dzikie zwierzęta ( np. sarna, bóbr), które od strony potoku mają swoją ostoję. Dodatkowo projektowana ścieżka przebiega przez fragmenty upraw i młodników - a do tych fragmentów lasu jest ustawowy (ustawa o lasach) czasowy zakaz wstępu. W związku z powyższym, projekt otrzymuje opinie negatywną.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wzdłuż potoku Sudół od ulicy Jordanowskiej aż do ulicy Skotnica

Opis projektu

Ścieżka utwardzona (nie asfaltowa) pieszo rowerowa wzdłuż potoku Sudół od ulicy Jordanowskiej aż do ulicy Skotnica. Wzdłuż ścieżki ustawienie ławek oraz koszy na śmieci. Utworzenie takiej ścieżki umożliwi poruszanie się po pięknie rekreacyjnym terenie oraz pozwoli ominąć zatłoczoną ulicę Łokietka – otworzą się nowe możliwości dojazdu np. rowerem do centrum. Przebieg po działkach nr 1618, 1619, 1106/2, 1106/1, 810/5, 810/6.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W okolicy nie ma żadnego parku gdzie można pospacerować a opisany projekt udostępni do rekreacji bardzo atrakcyjny przyrodniczo teren.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Ścieżka utwardzona Budowa ścieżki z kruszywa na odcinku ok 1,5 km 200 000,00 PLN
Ławki Ustawienie 20 ławek 30 000,00 PLN
Kosze Ustawienie 20 koszy na śmieci 10 000,00 PLN
240 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Budowa wszystkich obiektów Budowa ścieżki, ustawienie ławek i koszy pierwsza połowa 2022

Galeria

powrót