Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 152:

Strona www - Rejestr Umów podpisywanych przez Miasto Kraków

Projekt odrzucony: Umowy cywilnoprawne zawarte przez Urząd Miasta Krakowa, jak wskazano we wniosku, są ogólnie dostępne w formie sprawozdań kwartalnych dostępnych w formacie PDF. Ich udostępnienie poprzez dodatkową formę prezentacji w serwisach miejskich może być nieefektywne kosztowo oraz nie zapewnić wymaganej funkcjonalności zgodnie ze złożonym wnioskiem. Rekomendowanym sposobem realizacji zadania, którego celem jest ułatwienie dostępu do danych o umowach cywilnoprawnych jest ich udostępnienie w formule otwartych danych (Open Data), co umożliwi wszystkim zainteresowanym na dostęp do danych ich przetworzenie i publikację w adekwatnej dla zainteresowanych stron formie, również ich wykorzystanie w niezależnych serwisach, aplikacjach i systemach analitycznych. Taka formuła realizacji pozwoli na szeroki dostęp do informacji i jej wykorzystanie przez niezależne serwisy i twórców aplikacji wpisując się w koncepcję społeczeństwa obywatelskieo. Realizacja zostanie oparta o już istniejące oraz będące w trakcie wdrażania technologie stosowane w Systemie Informatycznym UMK: • Usług udostępnionych poprzez szynę danych ESB WSO2 • Wirtualizacji danych w celu ich przetworzenia i udostępnienia dla warstwy usług Zakres udostępnianych danych będzie tożsamy z danymi dostępnymi w sprawozdaniach kwartalnych i będzie obejmował pola: • Data zawarcia umowy • Numer JRWA i opis przedmiotu zamówienia • Nazwa wykonawcy • Kwota złotych netto • Kwota złotych brutto • Jednostka realizująca Dostęp do danych będzie możliwy poprzez udokumentowane interfejsy WebAPI zgodnie z opracowanymi procedurami dostępu do otwartych danych UMK.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Wzorując się na rozwiązaniu Warszawskim, zamierzamy wyposażyć oficjalną stronę Urzędu Miasta Krakowa w

przejrzysty rejestr umów cywilnoprawnych oparty o algorytmy sklepów internetowych, umożliwiających wygodną
segregację treści.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecny rejestr publikowany na stronach BIP publikowany jest kwartalnie, w formie listy pdf. co czyni go

nieczytelnym i trudnym w obsłudze. Rejestr pełni ważną funkcję antykorupcyjną poprzez społeczną kontrolę
administracji. Z tego powodu musi być łatwy w obsłudze dla każdego (dziennikarzy, prawników, społeczników)
nawet dla ludzi nie zaznajomionych ze szczegółami funkcjonowania jednostek miejskich. Z tego powody
postulujemy o jego unowocześnienie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja Projekt i realizacja 40 000,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Zima 2022
powrót