Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 156:

Domki dla najmniejszych mieszkańców Krakowa!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie analizy przyrodniczej jeży w mieście wraz z analizą zasiedlenia istniejących domków dla jeży oraz rozmieszczenie nowych domków dla jeży w enklawach na terenach zielonych w tym parkach (obszary, na którym możemy odnotować ich obecność) wraz z montażem tabliczek informujących o występowaniu jeży na danym obszarze (strefa jeży). Projekt ma również za zadanie wyznaczenie ekostref czyli obszarów, w których ograniczamy do minimum koszenie i które ze swojej natury są bogatsze w roślinność niż pozostałe miejsca.
Przedsięwzięcie planuje ulokować enklawy z domkami dla jeży na terenie każdej dzielnicy.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jeże to pożyteczne ssaki, które zamieszkują tereny zielone oraz parki mieszczące się w naszych dzielnicach. Ze względu na rozwijająca się infrastrukturę oraz urbanizację potrzebują naszej pomocy. W okresie zimowym zapadają w hibernację, dlatego tak ważne jest, żeby w tym czasie znalazły odpowiednie, suche i bezpieczne legowisko (w postaci domków oraz ekostref). Projekt niewątpliwie pomoże w zwiększeniu świadomości jak i poczucie życia w zgodzie z naturalnym środowiskiem wśród mieszkańców dotyczących tych niezwykle pożytecznych ssaków.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Analiza przyrodnicza Analiza przyrodnicza jeży w mieście wraz z analizą zasiedlenia istniejących wraz z monitoringiem zasiedlenia domków dla jeży 25 000,00 PLN
Stworzenie enklaw Stworzenie nowych enklaw z domkami dla jeży 200 000,00 PLN
225 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Analiza przyrodnicza Analiza przyrodnicza jeży w mieście wraz z analizą zasiedlenia istniejących domków dla jeży 2022
Stworzenie enklaw Stworzenie nowych enklaw z domkami dla jeży 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wyznaczenie ekostref z domkami dla jeży wraz z montażem tabliczek informujących o występowaniu jeży na danym obszarze. Inwestycja przyczyni się do poprawy bioróżnorodności środowiska oraz warunków życia jeży w mieście. Dodatkowo, podwyższy świadomość mieszkańców i zwróci uwagę na potrzebę ochrony tych pożytecznych ssaków.
powrót