Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 157:

Marina krakowska w porcie Płaszów

Projekt odrzucony: Trwa postępowanie przetargowe na Wykonawcę wielobranżowego projektu budowy mariny. ZIS wybudował pale przeciwpowodziowe dla jednostek pływających na Wiśle. Brak możliwości oszacowania kosztów realizacji projektu BO ze względu na skomplikowany charakter inwestycji.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Budowa mariny i dalszy rozwój żeglugi pasażerskiej na Wiśle.Celem zadania jest dalszy rozwój szlaku

żeglugi po Wiśle w kierunku wschodnim. W ramach zadania zakłada się m.in. budowę nowej mariny,
przystani jachtowej. Zadanie ma istotne znaczenie rozwojowe, również ze względu na metropolitalne funkcje
Krakowa i połączenie drogą wodną z atrakcjami turystycznymi, położonymi w bezpośrednim otoczeniu
miasta. Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Wisły i dopływów.Celem zadania jest podjęcie dalszych prac
związanych z rewitalizacją i zagospodarowaniem bulwarów rzecznych. Zadanie zakłada uatrakcyjnienie i
ożywienie nabrzeży Wisły, uwzględniając przy tym utrzymanie ich w czystości oraz ukwiecenie. Istotnym
aspektem, wymagającym podjęcia dalszym prac, jest zagospodarowanie parków rzecznych na cele
rekreacyjne, w tym ścieżki rowerowe, małą architekturę sportowo-rekreacyjną, ciągi pieszych itd. dopływów
rzeki Wisły.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Część basenu portowego należy do urzędu miasta Krakowa, zarząd infrastruktury sportowej planował tam budowę w partnerstwie publiczno-prywatnym, to najtańsza i najbezpieczniejsza opcja bezpiecznego postoju jednostek wodnych na wypadek wysokiej wody żeglownej. ZIS wyrzucił w błoto na tą Marine do tej 130 000 zł. +++++ +++.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie 1 400 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie 2023
powrót