Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 162:

ŁĄCZYMY PARKI

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Młynówka Królewska, Park Tetmajera, Park Bronowicki, Park Radzikowskiego

Dodatkowe lokalizacje: Młynówka Królewska, Park Tetmajera, Park Bronowicki, Park Radzikowskiego

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie bogatej, zorganizowanej i interesującej formy spędzania czasu na terenach
zielonych poprzez zapewnienie mieszkańcom różnorodnych form aktywności w postaci nieodpłatnych,
prowadzonych pod okiem profesjonalistów, zajęć: sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Zajęcia będą
prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorów, animatorów oraz specjalistów (np. przyrodników).
Zajęcia byłyby dostosowane do wieku odbiorców i odbywały by się w różnych stopniach zaawansowania w
zależności od zainteresowania mieszkańców. Realizacja projektu opierałaby się na wykorzystaniu potencjału
terenów zielonych poprzez prowadzenie nieodpłatnych zajęć takich jak: trening nordic walking, trening biegacza,
zajęcia jogi, thai chi, fitness, gimnastyka (dla dzieci, seniorów oraz wszystkich pozostałych grup wiekowych),
zajęcia taneczne (taniec tradycyjny np. krakowiak, taniec nowoczesny), wycieczki rowerowe z instruktorem lub
przewodnikiem, nauka jazdy na rolkach i deskorolce, zajęcia dla dzieci prowadzone przez animatorów kultury (np.
zajęcia plastyczne, zajęcia usprawniające), gry terenowe, opowieści o przyrodzie i historii w otoczeniu zieleni.
Projekt zakłada nieodpłatne zajęcia z trenerem, instruktaż, przygotowanie do rozpoczęcia prowadzenia
aktywności fizycznej w sposób prawidłowy, aby uniknąć kontuzji np. rozpoczynając przygodę z bieganiem.
Planowane są również darmowe porady serwisu rowerowego na terenach objętych projektem. Realizacja projektu
pozwoli również na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w otoczeniu zieleni na świeżym powietrzu np. przez
poznawanie przyrody i historii miasta.
Dodatkowo, projekt zakłada:
- uporządkowanie i przygotowanie terenu w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, wykonanie nasadzeń np.
izolacyjnych
- wyposażenie terenów zielonych w infrastrukturę (np. ławki, tablice z ćwiczeniami, edukacyjne, informacyjne,
kosze na śmieci, zestawy piknikowe, stojaki na hamaki). Projekt ten jest pracą zespołową. Autorzy projektu
wyrażają zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań oraz lokalizacji, nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby
jego podstawowe założenia. Realizacja niniejszego projektu zostanie skonsultowana z jego autorami.

Projekt ten jest pracą zespołową:  Marta Drużkowska, Katarzyna Frankiewicz - Oprocha.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sprawmy aby tereny parków stały się obszarem rekreacji i wytchnienia dla mieszkańców oraz aby aktywność
fizyczna na świeżym powietrzu stała się łatwo dostępnym i niezbędnym elementem życia.
Projekt ten jest również formą zadbania o zdrowie lub do jego powrotu po miesiącach ograniczeń, zakłada
stworzenia przestrzeni niosących radość i satysfakcję.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zajęcia sportowe i rekreacyjne Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia, animatorów 10 000,00 PLN
Uporządkowanie i przygotowanieterenu, wykonanie nasadzeń, wyposażenieterenów zielonych w infrastrukturę (np. ławki,tablice z ćwiczeniami, edukacyjne,informacyjne, kosze na śmieci, zestawypiknikowe, stojaki na hamaki) Uporządkowanie i przygotowanie terenu, wykonanie nasadzeń, wyposażenie terenówzielonych w infrastrukturę (np. ławki, tablice zćwiczeniami, edukacyjne, informacyjne, kosze naśmieci, zestawy piknikowe, stojaki na hamaki) 1 390 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja 2022 2022
Realizacja 2023 2023
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada stworzenie na terenie bronowickich parków (Młynówki Królewskiej, Parku Tetmajera, Parku Bronowickiego i Parku Radzikowskiego) ogólnodostępnych, atrakcyjnych i bezpłatnych form aktywności fizycznej, prowadzonych pod okiem specjalistów. Realizacja zadania zachęci mieszkańców w każdym wieku do uprawiania aktywności na świeżym powietrzu i tym samym wpłynie poprawę ich zdrowia i kondycji fizycznej.
powrót