Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 160:

Pierwsze pole do disc golfa w Krakowie

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Lotników Polskich

Opis projektu

Zadanie polega na zamontowaniu 9 koszy w obrębie Parku Lotników wraz z 9 znakami informacyjnymi oraz 9 miejscami rozbiegu. Ponadto polega na montażu 1 tablicy informacyjnej.

Autor projektu wyraża zgodę na dostosowanie ilości elementów do gry w disc golfa do wysokości środków oraz na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Pole do disc golfa w Parku Lotników Polskich stanowiłoby urozmaicenie możliwości spędzania wolnego czasu w tym właśnie, bardzo popularnym w sezonie letnim miejscu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 12 000,00 PLN
Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 100 000,00 PLN
112 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. I połowa 2022
Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania II połowa 2022

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada budowę pierwszego pola do disc golfa na terenie Parku Lotników Polskich w Krakowie. Inwestycja uatrakcyjni teren parku, zachęci mieszkańców do korzystania z czasu na świeżym powietrzu, a dodatkowo przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej oraz integracji społecznej.
powrót