Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 165:

Wolontariat dla Pacjentów Szpitala w Prokocimiu

Projekt odrzucony: Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, przyjętego Uchwałą Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 roku, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia. W toku weryfikacji merytoryczno-prawnej projektu stwierdzono brak oświadczenia od współrealizatorów o gotowości do współpracy, tj. brak oświadczenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ponadto zgodnie § 16. ust 1. Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony projekt nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy lub jest niezgodny z limitami finansowymi, o których mowa w § 13 ust. 2-3, Wnioskodawca został niezwłocznie poinformowany telefonicznie i pocztą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego projektu o następujące informacje: 1) miejsce realizacji zadania, 2) krótki opis propozycji zadania, 3) szczegółowy opis propozycji zadania, 4) uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania, 5) harmonogram działań związanych z wykonaniem propozycji zadania, 6) wskazanie w pozycji „szacunkowe koszty realizacji propozycji zadania” kosztów poszczególnych zaplanowanych do wykonania działań w ramach zgłoszonego projektu. Po upływie regulaminowego 14-dniowego terminu stwierdzono powyżej wskazane braki. W związku z powyższym, zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego zadanie pn. „Wolontariat dla Pacjentów Szpitala w Prokocimiu” nie może zostać zweryfikowane pozytywnie i tym samym nie może zostać przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego jako zadanie o charakterze ogólnomiejskim.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Wolontariat dla pacjentów Szpitala w Prokocimiu to projekt dla pacjentów szpitala, łączący pacjentów i chcących pomagać wolontariuszy

UZASADNIENIE PROJEKTU

W tak ogromnym obiekcie jakim jest nowa siedziba szpitala potrzebna jest pomoc i zaangażowanie wolontariuszy

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
finansowanie projektu finansowanie projektu 50 000,00 PLN
50 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Pomoc pacjentom szpitala Pomoc pacjentom szpitala cały rok 2022
powrót