Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 168:

Kim był patron Twojej ulicy? Miejska lekcja historii

Projekt odrzucony: Projekt nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy formalnej i merytoryczno-prawnej, tj. wskazania lokalizacji modułów informacyjnych o patronach ulic. Zgodnie z rekomendacją jednostki odpowiedzialnej za wprowadzanie w przestrzeni miasta Systemu Informacji Miejskiej, nośniki powinny zostać zamontowane na elewacjach budynków zlokalizowanych na początku/końcu ulicy. Wnioskodawca pomimo pisemnej i telefonicznej prośby jednostki nie wskazał lokalizacji dla realizacji zadania, ani nie przedstawił żadnych pisemnych zgód zarządców budynków na zamontowanie takich nośników. Budżet obywatelski sam w sobie stanowi specyficzną formę konsultacji społecznych, zatem nie jest dopuszczalne, aby projekty w treści zawierały informacje oraz wskazania do przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych na temat przedmiotu złożonego wniosku np. proponowanej lokalizacji. W związku z powyższym zakres propozycji zadania w ramach ww. projektu nie może być realizowany w ramach BO zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 6 oraz § 17 ust. 1 pkt 5 Regulaminu BO.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Montaż przy wybranych ulicach, tam gdzie warunki na to pozwalają, niewielkich tablic z krótkim opisem działalności i zasług ich patrona lub opisem wydarzenia, które w nazwie ulicy zostało upamiętnione. Projekt powinien zostać uzgodniony z Konserwatorem Zabytków oraz Miejskim Plastykiem.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma służyć krzewieniu wiedzy historycznej wśród mieszkańców Krakowa oraz przywróceniu pamięci o postaciach i wydarzeniach mających wpływ na dzieje miasta i kraju, które często są zapomniane. Tablice z takimi informacjami urozmaicą zwiedzanie miasta (nie tylko jego centrum) uzupełniając je o informacje historyczne.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Produkcja i montaż tablic Zamówienie i zamontowanie tablic we wskazanych lokalizacjach. 150 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konsultacje z Konserwatorem Zabytków, Miejskim Plastykiem oraz innymi jednostkami Ustalenie możliwego wyglądu tablic. marzec 2022
Wybranie lokalizacji Wybranie ulic przy których pojawiłyby się opisy postaci lub wydarzeń upamiętnionych w ich nazwach. czerwiec 2022
Produkcja i montaż tablic Zamówienie i zamontowanie tablic we wskazanych lokalizacjach. sierpień 2022
powrót