Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 57:

Park Pod Dębem - Stefan Żeromski i aleja Róż i już!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 18 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica XVIII Nowa Huta . Skwer na rogu alei Róż i ulicy Stefana Żeromskiego.

Opis projektu

Rewitalizacja terenu znajdującego się w przestrzeni między aleją Róż, ulicą Stefana Żeromskiego a blokami 22 i 23 na osiedlu Zielonym. 

Ochrona Pomnika Przyrody- Dąb szypułkowy, poprzez montaż osłony/ochrony zwyczajowej. (pale drewniane i liny), z tablicą informującą o wieku drzewa, stanie, formach opieki nad Pomnikiem Przyrody.
 Forma informacji na podstawie ochrony kasztanowca pod Wawelem i dębu w pobliżu Dworku Jana Matejki.
Montaż rzeźby, lub 2 rzeźb w obszarze skweru - tj. w projekcie zagospodarowania osiedla centru D.
Dosadzenia roślin, drzew, zmiana słabej jakości podłoża na trawnik najwyższej klasy mogący z siewu mieć szansę na bycie wizytówką tej części Dzielnicy.
Remont chodników w najbliższej okolicy z ewentualną możliwością ich pomniejszenia i powiększeniem  przestrzeni zielonej. ( chodnik między blokiem 23 a skwerem).
Montaż elementów małej architektury, ławki, bujaki, śmietniki w tym samym stylu lub podobnym do elementów z programu Spotkajmy się na podwórku. 
Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED ( w razie możliwości ).
Obsadzenie obrzeży wysokiej jakości żywopłotami. 

Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

 
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Skwer/park jest częścią głównego projektu architektonicznego związanego z najważniejsza arterią Nowej Huty, czyli obecną aleją Róż. Przestrzeń jest zaniedbana i powinna zostać uporządkowana. 

Miejsce to należy uporządkować i jednocześnie stworzyć park, który poprzez Pomnik Przyrody i plenerowe rzeźby będzie ważną częścią centralnej osi Nowej Huty i wizytówką  tej części dzielnicy,

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt, wykonanie projekt, wykonanie 600 000,00 PLN
600 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt projekt 2022
wykonanie wykonanie 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rewitalizację skweru zlokalizowanego na rogu Alei Róż i ul. Stefana Żeromskiego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. W ramach zadania planuje się nowe nasadzenia, ochronę Pomnika Przyrody – dębu szypułkowego, montaż rzeźb, remont chodników, montaż elementów małej architektury – ławki, bujaki, śmietniki oraz wymianę oświetlenia. Utworzony zostanie atrakcyjny zielony skwer, który poprawi estetykę otoczenia oraz będzie pełnił funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla Mieszkańców z każdej grupy wiekowej.
powrót