Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 8 NR 39:

100 drzew dla Dzielnicy VIII Dębniki!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 8 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dokładne lokalizacje poszczególnych nasadzeń zostaną ustalone przez Ogrodników Miejskich ZZM na terenach należących do Gminy Miejskiej Kraków, przy czym w pierwszej kolejności będą realizowane nasadzenia wskazane przez Autora projektu na podstawie zgłoszeń Mieszkańców. Autor projektu BO, na etapie jego realizacji, ma możliwość przekazania do ZZM listy z zebranymi od Mieszkańców propozycjami dla lokalizacji dla planowanych nasadzeń.

Opis projektu

Drzewa to skarb, dlatego musimy zadbać, aby było ich jak najwięcej. Szczególnie w miastach, gdzie dominuje gęsta zabudowa. Drzewa są bowiem doskonałym „konsumentem” CO2 z atmosfery, przez co w znaczny sposób łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi.
Kolejną rolą, jaką spełniają jest regulacja klimatu poprzez utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza i łagodzenie nagłych zmian temperatury. Stanowią też naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Korzenie drzew i krzewów spowalniają procesy erozji gleb, przez co wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia wód. Drzewa służą też jako zapory przeciwwietrzne, przeciwśnieżne, a także przeciwpowodziowe, ponieważ przyczyniają się do umacniania brzegów rzek, jezior i mórz.
Sadzone wzdłuż ruchliwych dróg wpływają na ograniczenie hałasu.
Sugeruje się nasadzenia drzew odpornych na zmiany klimatu, w szczególności takich jak: buk zwyczajny, jesion wyniosły, dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy, czy jodła pospolita. Ponadto sadzonki drzew powinny mieć minimalny obwód pnia 16-18 cm. W przypadku braku możliwości nasadzenia drzew we wskazanej ilości, dopuszcza się nasadzenia krzewów.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Z uwagi na postępującą w Krakowie intensywną zabudowę, niszczone są tereny zielone oraz wycinane duże, wartościowe drzewa. W wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba drzew w dzielnicy, które w przyszłości będą służyć krakowianom, dając wytchnienie w upałach, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza i klimatu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sadzenie drzew Zakup sadzonek i realizacja nasadzeń 120 000,00 PLN
120 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ustalenie lokalizacji Ustalenie lokalizacji nasadzeń przez Ogrodników Miejskich ZZM po analizie listy z propozycjami nasadzeń od Mieszkańców dostarczonej przez Autora projektu BO styczeń-kwiecień 2022
Sadzenie drzew Zakup sadzonek i realizacja nasadzeń II połowa 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada nasadzenia min. 100 dużych sadzonek drzew na terenie dzielnicy VIII Dębniki. Inwestycja poprawi estetykę otoczenia oraz w przyszłości będzie sprzyjać Mieszkańcom poprzez poprawę jakości powietrza i klimatu.
powrót