Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 183:

Miasteczko Ruchu Drogowego w Nowej Hucie

Projekt odrzucony: Projekt zakłada utworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego, pełniącego funkcje rekreacyjne oraz edukacyjne w zakresie nauki bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Zaproponowana lokalizacja na wykonanie inwestycji to działka 5/1, 5/2, obręb 48, jedn. ewid. Nowa Huta. Na etapie wstępnej weryfikacji przedmiotowy projekt został poddany ocenie merytoryczno-prawnej oraz wysłany do opinii do różnych jednostek. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, projekt koliduje z zadaniem "ZZM/O1.49/21 Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego", w związku z którym trwają już prace projektowe obejmujące swym zakresem również miasteczko rowerowe. W związku z powyższym, projekt uzyskuje opinie negatywną zgodnie z § 17. 1. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami,strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Tomickiego (obszar zielony, dawne miasteczko rowerowe) (50.070688666563136, 20.029956913244643)

Opis projektu

Wielu mieszkańców Nowej Huty do tej pory pamięta "miasteczko rowerowe" na pasie zieleni między al. Jana Pawła II, a ul. Tomickiego. To miejsce, w którym przed laty jako dzieci uczyliśmy się znaczenia znaków oraz nabieraliśmy umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania w ruchu drogowym. Miejsce to zapewniało rozrywkę, było przestrzenią dla dobrej zabawy, było celem niejednej rodzinnej wycieczki rowerowej. Mamy pomysł by przywrócić temu miejscu jego wyjątkową funkcję, bo obecnie stan tej przestrzeni to obraz wieloletnich zaniedbań, a jedynym śladem po dawnym parku są zniszczone alejki. Współczesna technologia pozwala na zaaranżowanie wyjątkowej przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej z infrastrukturą wzorowaną na współcześnie stosowanych rozwiązaniach ruchu drogowego. 

Zadania w ramach proponowanego projektu: 
- nowe alejki w formie zminiaturyzowanych ulic z oznakowaniem zarówno poziomym jak i pionowym, sygnalizacją świetlną, rondami oraz skrzyżowaniami, a także przejściami dla pieszych
- tematyczny plac zabaw związany z zasadami ruchu drogowego – dla młodszych dzieci 
- przystanek autobusowy z nieczynnym wagonem tramwajowym (w środku tablice informacyjne z zasadami ruchu drogowego) 
- nasadzenia zieleni 
- mała architektura: ławki, kosze na śmieci, hamaki, stoliki piknikowe, stojaki rowerowe 
- wygodna i bezpieczna aleja prowadząca do osiedla mieszkaniowego przy ul. Tomickiego i ul. Padniewskiego oraz nowopowstałego osiedla Botanika 
-projekt projekt zagospodarowania wraz z oświetleniem (w razie możliwości) 
(Plac zabaw czy ilość małej architektury będzie uzależniona od ilości środków przeznaczonych na cel.) 
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rewitalizacja dawnego parku rowerowego i ponowne nadanie mu funkcji rekreacyjno-edukacyjnej przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców zarówno  Nowej Huty jak i całego Krakowa. Zyskamy kolejną, dobrze zaaranżowaną przestrzeń, z której będziemy mogli aktywnie korzystać, zachęcając dzieci do zabawy na świeżym powietrzu. Stworzymy nowe miejsce integracji sąsiedzkiej i rodzinnej. Mieszkańcy osiedli w bezpośrednim sąsiedztwie zyskają nowe miejsce do spędzania czasu, bez konieczności znacznego oddalania się z miejsca zamieszkania. W tej lokalizacji obecnie niewiele się dzieje, brakuje rozrywek dla dzieci, brakuje oświetlenia oraz dobrego dojścia do sąsiadujących bezpośrednio bloków. Obecnie trwają prace remontowe przestrzeni przy Nowohuckim Centrum Kultury, wobec czego stworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego pozwoli odpowiednio "wykończyć" ten wyjątkowy pas zieleni sięgający aż do ul. Tomickiego. Cały ten obszar może stać się naszym małym nowohuckim "Central Parkiem", gdzie każdy znajdzie przestrzeń dopasowaną do swoich potrzeb. Dodatkowo do tego miejsca prowadzą ścieżki rowerowe, którymi można dostać się z centrum Krakowa oraz wielu innych miejsc. Dzięki dobremu skomunikowaniu  (przy ul. Tomickiego znajduje się przystanek tramwajowy oraz autobusowy) mieszkańcy całego miasta będą mieli doskonały dojazd do nowopowstałego miasteczka w związku z czym wielkim plusem będzie zwiększenie ruchu mieszkańców miasta do dzielnicy XVIII oraz zasilenie lokalnego biznesu (kawiarnie, restauracje, sklepy, foodtrucki). 

 
Przykładem podobnej realizacji jest Miasteczko Ruchu Drogowego w Józefowie pod Warszawą. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie projektu u Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 30 000,00 PLN
Budowa Nowe alejki (ulice) z malowaniem Mała infrastruktura Nasadzenia nowych roślin Oświetlenie parku Budowa placu zabaw 730 000,00 PLN
760 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 2021-2022
Realizacja Realizacja zadania 2022

Galeria

powrót