Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 4 NR 55:

Uroki Uroczyska Gaik - Park Rzeczny Tonie

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 4 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Od ul. Gaik do ul. Jasnogórskiej (czyli Dz.1512/2 oraz 2/8, obr. 33 - Kraków-Tonie)

Opis projektu

Stwórzmy pieszo-rowerową ścieżkę dydaktyczną od ul. Jasnogórskiej do ul. Gaik, w okolicach KS Bronowianka.
 
Proponujemy:

  • utwardzenie 660 m istniejącej ścieżki w Uroczysku Gaik
  • postawienie 3 zestawów ławka + kosz + tablica edukacyjna na temat lokalnej flory i fauny (szczegóły do uzgodnienia z Zarządem Zieleni Miejskiej)

Docelowo ścieżka ta połączona zostałaby przez łąki z coraz bardziej znaną i uczęszczaną ścieżką ZZM “Lekcja dendrologii”, tym samym tworząc kolejny fragment zielonej trasy spacerowo-rowerowej od ul. Opolskiej aż do północnej granicy miasta.
 
Ścieżka powinna zostać wykonana przy użyciu tej samej technologii, która sprawdza się na ścieżce ZZM w lesie w Toniach.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wobec gwałtownie rosnącej liczby mieszkańców Toń - w tym ostatnio także wzdłuż ul. Gaik - na północ od ul. Opolskiej wciąż bardzo brakuje publicznie dostępnej infrastruktury rekreacyjnej. Marzy nam się wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu na terenie planowanego Parku Rzecznego Tonie jeszcze przed jego utworzeniem.
 
Przez ostatnie dwie edycje BO udało nam się wspólnie “wywalczyć” skwer rekreacyjny i przedłużenie ścieżki edukacyjnej ZZM - wszystko na skraju południowego lasu w Toniach. Dalsze rozwijanie ścieżek w lesie chwilowo wstrzymujemy na prośbę leśników; w łąki bezpośrednio przy nim leżące też nie możemy ingerować, bo choć obowiązujący tam MPZP “Tonie - Łąki” przewiduje docelowo trasy spacerowo-rowerowe, to obecnie tereny te należą do prywatnych właścicieli. Jednak dzięki BO możemy stworzyć kolejny fragment trasy na terenach miejskich…
 
Chcemy, by ścieżka w Uroczysku Gaik kiedyś dołączyła do planowanej sieci rekreacyjnej w Toniach:

 

W oczekiwaniu na obiecane wykupy gruntów pod zieleń urządzoną na podstawie zatwierdzonego w 2018 r. MPZP "Tonie - Łąki", a także jako rozwinięcie zwycięskich projektów BO2019 i BO2020, wnioskujemy o dalsze polepszenie lokalnej infrastruktury rekreacyjnej jako zachętę dla Miasta do zrealizowania pełnoformatowego Parku Rzecznego Tonie. Również dla rosnącej liczby mieszkańców okolicy byłby to kolejny sygnał, że ich “zielone” potrzeby są brane pod uwagę.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa Roboty budowlane 250 000,00 PLN
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 15 000,00 PLN
265 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2022
Budowa Roboty Budowlane 2022

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wykonanie pieszo-rowerowej ścieżki dydaktycznej na terenie Uroczyska Gaik w Toniach. W ramach projektu zaplanowano utwardzenie odcinka istniejącej ścieżki oraz montaż ławek, koszy na śmieci i tablic edukacyjnych informujących o lokalnej florze i faunie. Publicznie dostępna infrastruktura rekreacyjna będzie odpowiedzią na rosnącą liczbę Mieszkańców Toń, umożliwi ruch i wypoczynek na świeżym powietrzu.
powrót