Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 205:

Ekologiczny rozkład jazdy na Rondzie Czyżyńskim!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rondo Czyżyńskie

Opis projektu

Projekt zakłada montaż następujących elementów na węźle przesiadkowym Rondo Czyżyńskie:

 
  • 8 dużych tablic  z wyświetlaczami LED - przymontowane do ściany lub oparte na słupach do podłoża naprzeciwko każdego wejścia do przejścia podziemnego. Wyświetlacze LED należy zastosować wyłącznie w miejscach numerów linii tramwajowych i autobusowych oraz prezentowania aktualnej daty i godziny. Pozostała część tablicy ma być stała o niezmiennej treści.
  • 8 małych tablic  z wyświetlaczami LED- montowane do sufitu i skierowane w stronę każdego wyjścia z przejścia podziemnego.Wyświetlacze LED należy zastosować wyłącznie w miejscach numerów linii tramwajowych i autobusowych. Pozostała część tablicy ma być stała o niezmiennej treści.
 
Wizualizacja zamontowanych tablic w przejściu podziemnym Ronda Czyżyńskiego:
 
Podczas opracowywania projektu tablic wzorowano się na pilotażowym SIM, tym niemniej zrezygnowano z proponowanej grafiki loga tramwaju i autobusu, ze względu na bardzo słabą ich czytelność - schemat czerwonego kwadratu z napisem TRAM oraz niebieskiego koła z napisem BUS są o wiele lepiej widoczne i łatwiej rozpoznawalne z daleka. Informacje na tablicach  należy dostosować w zależności od ich lokalizacji w przejściu podziemnym. Ponadto należy zaprojektować  czytelną mapę węzła przesiadkowego Rondo Czyżyńskie/Czyżyny Dworzec uwzględniając zastosowany schemat w tablicach  . Na dole strony zamieszczono zmodyfikowaną mapę węzła w oparciu o schemat ZTP.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja powyższego pomysłu znacząco ułatwi poruszanie się po węźle przesiadkowym Rondo Czyżyńskie, gdyż obecne oznakowanie jest ubogie w niezbędne informacje, a stan techniczny nie ułatwia ich odczytania. Zastosowanie  tablic znacząco uprości obsługę oraz dostosowanie informacji pasażerskiej do aktualnej siatki połączeń i rozkładu jazdy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Realizacja zadania 400 000,00 PLN
Opracowanie projektu Opracowanie projektu 30 000,00 PLN
430 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt tablic Opracowanie projektu tablic 2022 rok
Realizacja zadania Realizacja zadania 2023 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada montaż wyświetlaczy LED na Rondzie Czyżyńskim w miejscu wejść do przejść podziemnych. Część tablic będzie montowanych na ścianie lub na słupach do podłoża a część o mniejszym formacie będzie montowana do sufitu, przy wyjściu z przejścia podziemnego. Montaż tablic ułatwi korzystanie z komunikacji miejskiej na węźle przesiadkowym Rondo Czyżyńskie.
powrót