Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 188:

Zielone połączenie ul. Kocmyrzowskiej z Zalewem Nowohuckim

Projekt odrzucony: Projekt zakłada uporządkowanie terenu i stworzenie ciągu pieszego na obszarze pomiędzy stadionem „Wandy” a Zalewem Nowohuckim. Działka nr 192/9 obręb NH-44, jedn. ewid. Nowa Huta pozostaje we własności osób prywatnych. Działka nr 384 obręb NH-44, jedn. ewid. Nowa Huta stanowi własność Skarbu Państwa oraz pozostaje we wieczystym użytkowaniu spółki handlowej. Dodatkowo dla ww. działki toczy się postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. W przypadku realizacji ciągu pieszego, łączącego Zalew Nowohucki ze stadionem „Wandy”, niemożliwe byłoby przeprowadzenie go z pominięciem ww. działek. Zgodnie z zapisami uchwały nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. Projekt opiniuje się negatywnie.

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wschodnia część stadionu Wandy Kraków

Opis projektu

Projekt przewiduje rewitalizację/uporządkowanie nieużytków/terenu pomiędzy stadionem "Wandy", a rzeką Dłubnią i stworzenie najszybszego pieszego (ścieżka gruntowa) połączenia pomiędzy ul. Kocmyrzowską, a Zalewem Nowohuckim. Gruntowa/utwardzona ścieżka będzie biegnąć tylko po terenach należących do miasta Krakowa (szczegóły w galerii - mapa).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom szybkie, wygodne i bezpieczne przemieszczanie się z dzielnicy nr XVII pod Zalew Nowohucki oraz uratuje zdegradowany i zapomniany teren.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt techniczny/Zezwolenia Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień i zezwoleń. 1 000,00 PLN
Prace porządkowe Uporządkowanie terenu, usunięcie wystających korzeni, sprzątanie śmieci etc 14 000,00 PLN
Ścieżka Utworzenie utwardzonej ścieżki gruntowej. 85 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii oraz wszystkich uzgodnień i zezwoleń. I kwartał 2022
Realizacja projektu Wykonanie w/w prac. II kwartał 2022

Galeria

powrót