Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 216:

W trosce o krakowskie zwierzęta - zapobiegajmy bezdomności!

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Cały Kraków

Opis projektu

Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu do odłowu zwierząt oraz do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni: profesjonalnych automatycznych klatek łapek sterowanych pilotem, opadających klatek łapek typu "drop", również sterowanych pilotem, profesjonalnych siatek do odłowu zwierząt oraz ozonatorów i lamp biobójczych UV-C.
 
Urządzenia te byłyby udostępniane i wypożyczane zarówno organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, jak i osobom fizycznym, mieszkańcom Krakowa, którym los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny.
 
Zakupione ozonatory i lampy biobójcze UV-C umożliwiłyby profesjonalne odkażanie samochodów transportujących zwierzęta oraz pomieszczeń, klatek i transporterów, w których przebywały zwierzęta. Zapobiegałoby to rozprzestrzenianiu się groźnych chorób zakaźnych, w tym wirusowych, jak na przykład panleukopenia u kotów. Wirus wywołujący tę chorobę może przetrwać w niesprzyjającym środowisku, poza organizmem kota bardzo długo, około pół roku, lub nawet dłużej i nadal zarażać. Możliwość skorzystania z takiego sprzętu również zaoszczędziłaby stresu i obaw osobom chcącym pomóc chorym bezdomnym zwierzętom, a bojącym się, że mogą czymś zarazić swoich prywatnych podopiecznych.

Automatyczna klatka łapka sterowana pilotem pozwoliłaby osobie odławiającej zwierzęta zdecydować kiedy zamknąć klatkę. Nie pozostawiałoby to całego procesu przypadkowi. W tradycyjnych "żywołapkach" zwierzę musi stanąć na zapadce by uruchomić mechanizm, a często zdarza się, że zwierzęta po prostu omijają zapadkę, bądź są zbyt lekkie, tak jak na przykład kocięta, by ją uruchomić. Klatka sterowana pilotem nie naraża na niepotrzebny stres zwierząt, których nie chcemy odławiać, na przykład już wykastrowanych, a które weszły do klatki zwabione jedzeniem. Opadająca klatka łapka typu "drop" umożliwia odławianie tych najsprytniejszych i najbardziej czujnych zwierząt, które za nic nie wejdą do tradycyjnej klatki. Sterowanie pilotem pozwala na zamknięcie klatki dokładnie wtedy, kiedy zwierzęta, które chcemy złapać, znajdują się pod klatką.
 
Dzięki przeprowadzonym w 2019 roku przez rachmistrzów szacunkom wiadomo, że na ulicach Krakowa żyje około 2,5 do 3 tysięcy bezpańskich kotów, z czego zaledwie 20% jest po zabiegu kastracji/sterylizacji. Wiadomo, że w sprzyjających warunkach kotka może mieć 3-4 miotów rocznie. Wiadomo, że w każdym miocie przeciętnie jest od 3 do 5 kociąt. Wiadomo też, że jej młode w wieku zaledwie 5-6 miesięcy mogą wydać na świat swoje potomstwo. Te liczby rosną lawinowo, a skala bezdomność jest przerażająca.
Gminny Program opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt daje karmicielom, opiekunom społecznym kotów wolno żyjących możliwość skorzystania z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji. Projekt ten dałbym im dodatkowo możliwość skutecznego i bezpiecznego odłowienia tych zwierząt oraz zadbania o higienę całego procesu.
 
Z zakupionego sprzętu będą mogli skorzystać również mieszkańcy Krakowa poszukujący swoich zaginionych zwierząt. Niestety praktycznie codziennie pojawiają się informacje o kotach czy psach, które uciekły. Nawet jeśli uda się szybko namierzyć takie zwierzę, to pojawiają się problemy z jego schwytaniem, bo najczęściej wystraszone i zestresowane ucieka na widok człowieka. Dlatego tak ważne jest by mieć w takich sytuacjach możliwość wypożyczenia i użycia specjalistycznego sprzętu do odłowu zwierząt.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki realizacji projektu możliwa będzie pomoc zwierzętom na szerszą skalę, a jednorazowy wydatek na specjalistyczny sprzęt, przez długie lata umożliwi efektywniejsze działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności wśród zwierząt towarzyszących, psów i kotów oraz dbanie o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1) Automatyczne klatki łapki sterowane pilotem 2) Automatyczne klatki łapki typu drop sterowane pilotem 3) Profesjonalne siatki do odłowu zwierząt 4) Lampy bakterio- i wirusobójcze UV-C 5) Ozonatory 6) Materiały informacyjne Klatki łapki w ilości adekwatnej do potrzeb (minimum 4 sztuki), o wielkości mieszczącej się do przeciętnego samochodu osobowego. Siatki do odłowu jak i klatki mogą być rożnych typów, ale z uwzględnieniem różnic w wielkości psów i kotów i dostosowane do nich. Ozonatory powinny być o parametrach pozwalających odkazić co najmniej samochód. Lampy UV powinny być poręczne, przenośne, umożliwiające swobodne przemieszczanie i bezproblemową dezynfekcje zarówno wnętrza samochodu, pomieszczenia w którym było zwierzę, jak i klatek czy transporterów do przewozu zwierząt. Materiały informacyjne to na przykład plakaty czy ulotki informacyjne o możliwości skorzystania z takiego sprzętu i naklejki z logo BO do oznakowania zakupionego sprzętu. 50 000,00 PLN
50 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie koncepcji zadania Analiza zapotrzebowania, przetarg na zakup odpowiedniego sprzętu. 2022
Realizacja Zakup odpowiedniego sprzętu i oznakowanie go. 2022
Kontynuacja Ustalenie zasad udostępniania i wypożyczania zakupionego sprzętu. Podanie do wiadomości publicznej informacji o możliwości skorzystania z zakupionego sprzętu. 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zakup profesjonalnych urządzeń i akcesoriów do odłowu psów i kotów pomagają zwiększyć efektywność działań mających na celu zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz zmniejszyć ryzyko przenoszenia chorób.
powrót