Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 3 NR 48:

Nabierz siły po pandemii COVID

Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt lokalny - 3 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Na terenie Szkoły Podstawowej nr 64 ul. Sadzawki 1 w Krakowie

Opis projektu

Projekt ma na celu zakup i montaż siłowni zewnętrznej : 6 stanowisk siłowych oraz drabinek zewnętrznych.   Zatrudnienie profesjonalnych trenerów, którzy korzystając z nowych sprzętów siłowych  będą prowadzić zajęcia ogólnorozwojowe typu crossfit, streching, oraz treningi siłowe z wykorzystanie masy swojego ciała. Dodatkowo trenerzy będą prowadzili zajęcia na terenie boisk Szkoły Podstawowej nr 64 przy  ul. Sadzawki. 1 Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób chętnych. Propozycja zajęć: karate, elementy samoobrony,  elementy kickboxing, yoga. Gry zespołowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, unihokej, tenis, babington . Zajęcia ogólnorozwojowe. Zajęcia z wykorzystanie sprzętu sportowego będącego na już na  wyposażeniu Orlika przy SP 64. W ramach projektu zostanie również dokonana obsługa i konserwacja oświetlenia na boiskach w celu poprawienia jakości zajęć (rozgrywek sportowych). Zajęcia będą prowadzone od  wiosny do późnej jesieni (w zależności od warunków pogodowych). Harmonogramy zajęć będą podawane do ogólnej wiadomości mieszkańców za pomocą tablic informacyjnych gazetek informacyjnych Dzielnicy III, oraz portali społecznościowych. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zadanie ma na celu odbudowę więzi społecznych między mieszkańcami poprzez wspólne spotkania, ćwiczenia i rozgrywki sportowe. Poprawienie popandemicznego stanu zdrowia fizycznego jak i psychicznego dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zorganizowane zajęcia sportowe pomogą uczestnikom na nowo zintegrować się społecznie. Aktywność fizyczna poprawi kondycję utraconą podczas długotrwałego lockdawn''''u oraz przebywania w domu  na: kwarantannach, zdalnej pracy i nauki.  

Konserwacja oświetlenia pozwoli na prowadzenie zajęć po zmroku  dla osób aktywnych zawodowo nie mogącyc uczestniczyć w zajęciach popołudniowych. Prawidłowe oświetlenie zwiększy  bezpieczeństwo korzystania z boisk sportowych.
Siłowania zewnętrzna zachęci mieszkańców do samodzielnej aktywności fizycznej.  Jednakże zajęcia z profesjonalnym instruktorem pozwolą na wykonywanie ćwiczeń w sposób właściwy i bezpieczny dla zdrowia uczestników.  
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
stanowiska siłowe 6 - 8 stanowisk słowniczych 30 000,00 PLN
drabinki zewnętrzne Zakup i montaż tzw. street works (drabinek) 35 000,00 PLN
Konserwacja oświetlenia sprawdzenie i konserwacja oświetlenia na boiskach 20 000,00 PLN
Zatrudnienie trenerów Zatrudnienie na umowę zlecenie instruktorów sportów (7 miesięcy x 50h miesięcznie x 90zł/h)(. Zatrudnienie do kwietnia do października) około 700godzin zajęć. 31 500,00 PLN
Montaż urządzeń siłowych, wyrównanie terenu, wykonanie nawierzchni Montaż urządzeń siłowych, wyrównanie terenu, wykonanie nawierzchni 50 000,00 PLN
166 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup i montaż siłowni Zakup i montaż siłowni pierwsza połowa 2022
Zakup i montaż drabinek zewnętrznych Zakup i montaż drabinek zewnętrzych ( stree works) pierwsza połowa 2022
Konserwacja oświetlenia Sprawdzenie i konserwacja oświetlenia na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 64 ul. Sadzawki 1 pierwsza połowa 2022
Zatrudnienie instruktorów/ trenerów Zatrudnienie profesjonalnych instruktorów zajęć sportowych od kwietnia do października 2022
Charakterystyka długoterminowych skutków: Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.
powrót